Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Offertes & contracten - trefwoord: Overheidsopdracht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Overheid wacht te lang met het startschot, wat dan?

U haalt een overheidsopdracht binnen, maar pas geruime tijd later valt er een aanvangsbevel in uw bus. Intussen had u een andere opdracht aanvaard en moet u extra kosten maken. Kunt u die dan verhalen op de aanbestedende overheid? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

De nieuwe spelregels voor overheidsopdrachten

Sinds 30.06.2017 is er nieuwe regelgeving in werking getreden voor overheidsopdrachten. Indien u – ook als onderaannemer – gaat voor werken bij de overheid, is dat voor u toch wel van belang. Waarom dan precies? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Een verhoogde vertragingsboete opgelegd krijgen!?

U voert een overheidsopdracht uit, maar door omstandigheden loopt de uitvoeringstermijn aanzienlijk op en het bestuur legt u een vertragingsboete van 15% op conform het bestek. Kan dit zomaar en wat kunt u daar dan tegen inbrengen? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Als kleine aannemer binnenkort werken voor de overheid?

Op 12 mei 2016 werd een nieuwe wet over overheidsopdrachten goedgekeurd in de Kamer. Wat is er van belang in die nieuwe wet en wat moet u in orde brengen om effectief voor de overheid te kunnen werken? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Onvoorziene omstandigheden binnen de 30 dagen melden

Als u geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, dan kunt u in het kader van overheidsopdrachten meer vragen dan voorzien in uw offerte. Wat moet u daarbij binnen welke termijn melden? Gelden er ter zake nieuwe regels? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Overheid als klant nadat die spontaan om offerte vroeg…

U haalde een opdracht van een lokale overheid binnen nadat die u om een offerte vroeg. Blijf alert zodat u de volgende niet mist, zo waarschuwde een rechter onlangs. Wat is er voor u als aannemer van belang? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Er wordt u om een prijsverantwoording gevraagd…

Dingt u mee naar een overheidsopdracht, dan stelt de overheid zich mogelijk vragen bij de totaalprijs waarmee u intekende en/of de eenheidsprijs van bepaalde posten in uw offerte. Hoe moet u desgevraagd uw prijzen verantwoorden? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - OVERHEIDSOPDRACHT

Wat als de overheid te laat betaalt?

Overheden hebben niet de reputatie stipte betalers te zijn. Ook zij moeten echter nalatigheidsinteresten betalen als ze uw factuur niet tijdig betalen. Eind 2014 verduidelijkte de eerste minister de wettelijke regels ter zake in een omzendbrief. Meer...

RECHT - OVERHEIDSOPDRACHT

Gedelegeerd bestuurder tekende offerte? Ai...

OVERHEIDSOPDRACHT

Erkenning nodig voor opdracht groenonderhoud?

Als een overheid een bepaalde aannemingsopdracht wil aanbesteden, dan zal ze daarvoor veelal enkel op erkende aannemers een beroep kunnen doen. Wanneer heeft u zo’n erkenning echter niet nodig? Wat is daarbij van belang? Meer...
Geactualiseerd op: 16.09.2019

Meer van Indicator