Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Offertes & contracten - trefwoord: Min- & meerwerken

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

Ook een vaste prijs kan nog relatief zijn...

De klant van uw collega drong erop aan dat hij vooraf een ‘vaste’ prijs voor de werken zou bepalen. Kunt u in zo’n geval nadien dan geen meerwerken aanrekenen? Wat zei de rechter hierover? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA

In principe rekent u € 30/m2 aan, mogelijk echter meer…

De eenheidsprijs die u in uw offertes zet, varieert naargelang van de omvang van de werken. Een collega voorzag in zijn algemene voorwaarden dat hij die prijs kon aanpassen als de omvang kleiner uitviel. Wat vond de rechter ervan? Meer...

MEERWERKEN

U past voor bijkomende opdracht klant…

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

Al dan niet akkoord met meerwerken?

Als u achteraf meer aanrekent dan in uw prijsofferte voorzien, dan leidt dat nogal eens tot discussies met de klant in kwestie. Wat is daarbij voor u van belang? In welke mate mag u werken die u extra uitgevoerd heeft, effectief aanrekenen? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA

Goede afspraken, op papier…

Een collega eiste een verbrekingsvergoeding van 30%, zoals in zijn algemene voorwaarden voorzien was, de rechter gunde het hem echter niet. Wat liep er fout? Op welk vlak had uw collega wél goede afspraken op papier gezet? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MEERWERKEN

Werk voortaan met een WER-conforme meerwerkfiche

Stel, een klant geeft u tijdens de werken nog enkele bijkomende opdrachten. Kan hij dankzij de nieuwe regels in het Wetboek Economisch Recht (WER) sneller onder de betaling van die meerwerken uit? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

De gevraagde meerwerken staan in het werfverslag...

De architect vroeg uw collega extra werken uit te voeren. Nadien weigerde zijn klant ze te betalen. De rechter verduidelijkte waar het in zo’n geval op aankomt. Volstaat het dat de opdracht voor die werken in het werfverslag staat? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

Uitbreiding opdracht (niet) in uw prijs inbegrepen…

De klant van uw collega was zo tevreden over zijn werk dat hij nog wat extra liet uitvoeren. Achteraf weigerde hij echter om daarvoor extra te betalen en kreeg op de koop toe gelijk van de rechter. Wat liep er fout en hoe vermijdt u problemen? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

De prijs ligt vast... Of toch niet helemaal?

Belooft u uw klant om werken uit te voeren tegen een vooraf vastgelegde prijs, dan leidt dat finaal vaak tot discussies over de aanrekening van ­meerwerken. Een collega trok daarbij onlangs aan het langste eind. Wat is er voor u van belang? Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - MIN- & MEERWERKEN

Eerst een prijsofferte maken voor alle meerwerken?

Vóór u bij een klant aan werken begint, maakt u meestal een prijsofferte op. Moet u dan voor alle meerwerken altijd eerst een bijkomende prijsofferte opmaken om achteraf alles te kunnen doorfactureren? Een recent vonnis verduidelijkt… Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator