Recentste nummer

FISCAAL - VOORAFBETALEN

Niet voorafbetalen geen optie meer?

De boete voor vennootschappen die niet voorafbetalen werd fors verhoogd op 1 januari 2018. Welke gevolgen heeft dit en hoe gaat u daar het best mee om?
Meer...

FISCAAL - VARIA

Via rekening-courant of beter anders lenen bij uw bvba?

U heeft privé € 25.000 nodig die u tijdelijk van uw vennootschap zou kunnen lenen. Laat u dat bedrag dan gewoon bijboeken op uw rekening-courant of is er een betere manier om privé zo weinig mogelijk belastingen te betalen?
Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA

De dubbele oplevering in de Wet Breyne...

Bij de bouw van een sleutel-op-de-deurwoning of -appartement voorziet de Wet Breyne een dubbele oplevering, waardoor die weleens meerdere jaren blijft aanslepen. Hoe kunt u dat voorkomen?
Meer...

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Iedereen in vennootschap vanaf 2018?

Heeft u een eenmanszaak, dan betaalt u tot maar liefst 50% belastingen, terwijl het zgn. kmo-tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd werd tot 20%. Is het nu dus meer dan ooit aangewezen om een bvba op te richten?
Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Moet u ieder ontslag verplicht motiveren vanaf 2018?

Vanaf 2018 moet u voor alle arbeiders die u ontslaat, rekening houden met de ontslagmotivering en kan zgn. willekeurig ontslag niet meer. Wat wijzigt er daardoor en wat is er dan voortaan precies van belang bij een ontslag?
Meer...

BTW - WERKEN IN ONROERENDE STAAT

Hoe uw werken factureren aan een openbaar bestuur?

Onlangs is een nieuwe circulaire verschenen over het btw-statuut van steden, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. Heeft dat een invloed op de manier waarop u moet factureren als uw klant zo’n openbaar bestuur is?
Meer...

RECHT - VARIA

Wat is de waarde van een bord ‘betreden op eigen risico’?

U heeft op uw werf of magazijn een bord aangebracht dat aangeeft dat personen of auto’s er niet mogen komen en als dit toch gebeurt, dat het dan ‘op eigen risico’ is. Wat is de waarde van zo’n bord? Onlangs sprak een rechter zich uit...
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Geen 15% registratierechten meer in Wallonië!

Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator