Recentste nummer

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Meer dan één geschenk: een probleem?

U wilt binnenkort uw eindejaarsgeschenken bestellen, maar sommige goede zakenrelaties hebben er in 2019 al eentje gehad. Is dat fiscaal gezien een probleem of niet?
Meer...

ONDERAANNEMING - CONTRACT

Als de bouwheer niet wil dat u met onderaannemers werkt

U schakelt, zoals gebruikelijk, op een werf een of meerdere onderaannemers in. De bouwheer is het daar niet mee eens en eist dat u de werken zelf uitvoert. Bent u verplicht om op die vraag in te gaan? Wat zijn uw rechten?
Meer...

VERZEKERINGEN - polis BA

Alweer een verplichte verzekering in de bouwsector?

Een nieuwe wet voorziet sinds 01.07.2019 een extra verzekeringsverplichting in de bouwsector. Ook vorig jaar kwam er echter al een verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid. Hoe zit dat precies?
Meer...

OFFERTES & CONTRACTEN - VARIA

Een plaatsbeschrijving opmaken vóór u op de werf begint?

Vóór u aan de slag gaat op een werf kan het nuttig zijn om een plaatsbeschrijving op te maken. Wanneer is dat precies het geval en hoe kunt u daarbij te werk gaan?
Meer...

ONROEREND GOED - VERKOOP

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Op 20.03.2019 werd er in Vlaanderen een decreet gesloten in verband met het ‘asbestattest’. Hoe zit dat juist en bestaat er ook in de andere gewesten een verplichting om de aanwezigheid van asbest te onderzoeken?
Meer...

FISCAAL - AFTREKBARE KOSTEN

Vakantiekosten betaald met de kaart van uw bvba?

Op uw voorbije gezinsvakantie heeft u een aantal zaken betaald met de kaart van uw vennootschap. Moet u die uitgaven dan volledig op uw rekening-courant laten boeken of u er privé op laten belasten? Waarmee moet u dan rekening houden?
Meer...

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Woning deels verhuren aan uw bvba, hoe zit dat fiscaal?

U wilt een gezinswoning kopen die u deels ook aan uw bvba zal verhuren. Hoe zit het dan met de voordelen inzake uw privébelastingen, onroerende voorheffing, registratierechten en successierechten die u per gewest kunt krijgen?
Meer...

ONROEREND GOED - VARIA

Geen verre verplaatsing meer naar de notaris?

FISCAAL - BELASTINGAANSLAG

Verlies gemaakt en toch belastingen betalen?

Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator