Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Offerte: hoe vermijden dat er later discussie ontstaat?

Wat zijn de aandachtspunten als u een offerte opmaakt? Welke vermeldingen moet u dan zeker opnemen? Bent u wettelijk verplicht om een offerte op te maken als de klant daarom vraagt? Mag u dan een vergoeding aanrekenen als de klant uiteindelijk niet bestelt? Bent u gebonden door uw offerte, ook als u zich bij het opmaken van de offerte vergist? Meer...

RECHT

Te ruim niet-concurrentiebeding: soms toch nog uitwerking?

Als het bedrijf samenwerkt met een zelfstandige dienstverlener of een zaak overneemt, dan wordt er meestal een niet-concurrentiebeding voorzien. Met welke voorwaarden en beperkingen moet u dan rekening houden? Hoe zorgt u dat een te ruim beding toch gedeeltelijk uitwerking behoudt als de tegenpartij uiteindelijk gelijk krijgt van de rechter? Meer...

RECHT

Mag u het voorschot houden als uw klant zijn bestelling afzegt?

Mag u bij elke bestelling een voorschot vragen? Kunt u dat voorschot zonder meer behouden als de klant zijn bestelling annuleert? Welke afspraken maakt u daarover het best? Meer...

RECHT

Kunt u uw aansprakelijkheid contractueel inperken?

In veel algemene voorwaarden/contracten staan clausules zoals ‘wij zijn niet aansprakelijk voor onze lichte fout’ of ‘onze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot het factuurbedrag’ of ‘tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn’. Zijn dat soort clausules geldig? Meer...

RECHT

Kunt u een aangetekende brief nu effectief via e-mail versturen?

Sinds 09.02.2018 kunt u ook aangetekende e-mails versturen. Wanneer is dat mogelijk? Heeft zo’n e-mail dan dezelfde bewijswaarde als een klassieke aangetekende brief? Wat zijn de voor- en nadelen van deze werkwijze? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de bestemmeling ook verplicht is zo’n aangetekende mail te ontvangen? Meer...

RECHT

Uw goederen raken vóór de levering beschadigd... Wie betaalt?

Hoe kunt u het bedrijf beschermen door afspraken te maken over de overdracht van het risico? Wat zijn de aandachtspunten als u ook een eigendomsvoorbehoud inlast? Meer...

GARANTIE

Hoe uw aansprakelijkheid beperken als uw klant aan consumenten verkoopt?

Hoeveel garantie moet u geven als u verkoopt aan handelaars die op hun beurt aan consumenten verkopen? Bent u dan verplicht dezelfde garantie van twee jaar te geven die uw klant ook aan zijn klanten moet verlenen? Kunt u daarover ook andere contractuele afspraken maken om het bedrijf beter te beschermen? Meer...

BETWISTINGEN

Hoe zorgt u voor voldoende bewijskrachtige e-mails?

E-mails worden steeds vaker gebruikt om contracten aan te gaan, betwistingen te laten gelden, ... Wat is de waarde van zo’n e-mail? Volstaat een e-mail om een factuur te protesteren? Hoe zorgt u ervoor dat de tegenpartij de ontvangst niet kan betwisten? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator