Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Factuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FACTUURFRAUDE

Een valse factuur betaald, wat nu?

Hoe vermijdt u dat u toch een factuur betaalt voor niet-geleverde prestaties of waarop het rekeningnummer vervalst is? Kan de leverancier dan vragen dat u ook nog eens op het correcte rekeningnummer betaalt? Wat kunt u ondernemen om uw schade te recupereren? Meer...

INCASSO FACTUREN

Een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden?

Nu het economisch weer wat slechter begint te gaan, wordt ook u wellicht vaker geconfronteerd met klanten die hun factuur niet betalen. Kan een clausule van eigendomsvoorbehoud dan nuttig zijn? Wat houdt zo’n clausule concreet in? Wat gebeurt er dan als uw klant de goederen reeds verkocht of verwerkt heeft? Waarom heeft het zin om het eigendomsvoorbehoud te laten registreren in het pandregister? Meer...

OFFERTE

De klant doet aan ‘cherrypicking’ in uw offerte?

Kan uw klant de kersen uit de taart pikken en slechts een gedeeltelijke bestelling plaatsen wanneer u een scherpe offerte gemaakt heeft voor een aanzienlijke levering? Kan de klant ook een gedeelte opeisen van de globale korting die u eventueel voorzien heeft? Meer...

ALGEMENE VOORWAARDEN

B2b: nu uw algemene voorwaarden aanpassen?

Een nieuwe wet beperkt uw vrijheid bij het opstellen van algemene voorwaarden of contracten met andere ondernemers. Welke bepalingen worden binnenkort verboden? Vanaf wanneer treden de nieuwe regels in werking? Moet u uw bestaande algemene voorwaarden nu aanpassen? Wat gebeurt er als u toch een bepaling opneemt die door de wet verboden wordt? Meer...

RECHT

Te ruim niet-concurrentiebeding: soms toch nog uitwerking?

Als het bedrijf samenwerkt met een zelfstandige dienstverlener of een zaak overneemt, dan wordt er meestal een niet-concurrentiebeding voorzien. Met welke voorwaarden en beperkingen moet u dan rekening houden? Hoe zorgt u dat een te ruim beding toch gedeeltelijk uitwerking behoudt als de tegenpartij uiteindelijk gelijk krijgt van de rechter? Meer...

RECHT

Een factuur correct protesteren: wat zijn de spelregels?

Zoals u weet, moet u facturen waar u het niet mee eens bent, protesteren. Volstaat het dan om de factuur gewoon terug te sturen? Moet u altijd aangetekend protesteren? Wat kunt u achteraf nog doen als u de factuur eerst alleen mondeling protesteerde? Waarom wacht u het best niet tot u de factuur ontvangt als een leverancier de overeengekomen prestatie niet correct uitvoerde? Meer...

RECHT

Uw klant betaalt slechts een stuk van zijn facturen, wat nu?

Het gebeurt wel vaker dat klanten die liquiditeitsproblemen hebben, een rond bedrag storten of alleen de laatste factuur betalen. Mag u die betaling dan eerst op de oudste facturen of op de gelopen interesten aanrekenen? Waarom is dat belangrijk? Meer...

INCASSO FACTUREN

Uw factuur wordt door iemand anders betaald?

Een abonnee vroeg ons wat hij moet ondernemen als een factuur door een ander bedrijf betaald wordt. Mag u die betaling dan zomaar aanvaarden? Moet u dan een creditnota en een nieuwe factuur opmaken? Neemt diegene die de factuur betaalde ook uw vordering op uw klant over? En wat doet u als uw klant zegt dat u betaald zal worden als u eerst een creditnota opmaakt en dan de factuur naar iemand anders stuurt? Meer...

INCASSO FACTUREN

Laattijdige facturen: betalen of niet?

Veel mensen denken ten onrechte dat facturen al na een jaar verjaren. Vanaf wanneer kunt u of kan uw klant weigeren te betalen omdat een factuur verjaard is? Hoe kunt u als leverancier de verjaring nog stuiten? Meer...

RECHT

Inhoudingsplicht facturen: nog te vaak verwaarloosd!

Een frituuruitbaatster haalde onlangs de kranten doordat ze boven op de factuur maar liefst € 5.500 moest betalen omdat haar aannemer fiscale en sociale schulden had. Hoe vermijdt u dat u zoiets overkomt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator