Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidsreglement

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Een tuchtsanctie opleggen: wat zijn de spelregels?

Kan de bedrijfsleider een werknemer die herhaaldelijk te laat komt of alcohol gebruikt op het werk, een tuchtsanctie opleggen? Wat zijn dan de voorwaarden en de spelregels? Welke sancties zijn mogelijk? Meer...

PERSONEEL

Een vakbondsafvaardiging: ook bij u in het bedrijf?

Ook als het bedrijf minder dan 50 werknemers telt, bestaat de kans dat de vakbonden zich naar aanleiding van de sociale verkiezingen beginnen te roeren en op een vertegenwoordiging aandringen. Wanneer moet u een vakbondsafvaardiging inrichten? Welke bescherming genieten de leden? Wat zijn de sancties als u zich niet aan de spelregels houdt? En ten slotte, wat zijn de bevoegdheden en taken van zo’n vakbondsafvaardiging? Meer...

PERSONEEL - ARBEIDSREGLEMENT

Tijdregistratie: tijd voor actie of alleen maar tijdverspilling?

Het was beslist geen toeval dat op de dag dat het Europees Hof van Justitie in Luxemburg zijn arrest over een verplichte invoering van een tijdregistratiesysteem velde, er via social media talloze publiciteit binnenstroomde van nog performantere en nog betere tijdregistratiesystemen die een werkgever beslist kon en moest gaan gebruiken... Moet u nu ook zo’n systeem implementeren? Meer...

PERSONEEL

Surfen en mailen door werknemers aan banden leggen?

Heel wat werknemers maken tijdens de werkuren weleens gebruik van internet of sturen e-mails voor privédoeleinden. Misschien krijgt ook u van de bedrijfsleider de vraag in welke mate hij dat internetgebruik aan banden kan leggen? Welke beperkingen kunt u zoal in een internetpolicy opnemen? Zijn er ook grenzen aan het privégebruik als er geen internetpolicy is? In welke mate mag u het internet- en e-mailgebruik ook controleren? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Deeltijds werk: nu minder administratieve verplichtingen?

Sinds 1 oktober 2017 is de regeling van deeltijdse arbeid fors vereenvoudigd. Waarom moet u toch uw arbeidsreglement aanpassen? Hoe pakt u dat aan? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator