Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Bonus

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL - BONUS

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus: versie 3.0!

Indien u uw collega’s ook dit jaar een loonbonus wilt toekennen, kunt u niet zomaar een copy-paste maken van uw vorige plan. De sociale partners hebben nl. eind november 2018 enkele aanpassingen aangebracht aan cao 90. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle nieuwe plannen sinds 1 januari 2019. Wat is er precies gewijzigd? En hoeveel kunt u dit jaar maximaal op een (para)fiscaal vriendelijke manier uitkeren? Meer...

PERSONEEL - BONUS

Winstpremies: wat bij uitdiensttreding, schorsing van contract en deeltijdse tewerkstelling?

Bij de winstpremie was het niet altijd duidelijk in welke mate u collega’s die uit dienst gaan of die niet effectief gewerkt hebben, mag uitsluiten van (een deel van) de premie. Het was ook niet duidelijk of u een vaste winstpremie mag prorateren naargelang de arbeidsduur. Een wetswijziging lost dit op. Wat kan er daardoor sinds 01.01.2019 wel? Meer...

PERSONEEL - BONUS

Wat kiezen: klassieke bonus, warrants, bonus cao 90 of de nieuwe winstpremie?

Op kerstdag 2017 heeft het parlement de ‘winstpremie’ ingevoerd, waardoor een werkgever voortaan eenvoudig kan beslissen om een deel van de winst van de vennootschap (met een maximum van 30% van de totale brutoloonmassa) aan zijn werknemers toe te kennen op een fiscaal vriendelijke wijze. Wat is het verschil met de reeds bestaande bonussystemen? En wat past u het best wanneer toe? Meer...

loonoptimalisatie

Loonbonus: nu nog snel werk van maken?

Als u de loonbonus nog wilt koppelen aan de resultaten van heel 2017, dan moet u de toetredingsakte neerleggen vóór eind april. Wat zijn de voordelen van die loonbonus en hoe gaat u te werk bij de invoering ervan? Hoe bepaalt u de doelstellingen en hoe beperkt u daarbij het risico voor het bedrijf? Moet u echt iedereen gelijk behandelen of heeft de bedrijfsleider toch nog een stuk speelruimte? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator