Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Bedrijfswagen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN - BEDRIJFSWAGEN

Check nu of u de juiste CO2 -waarde gebruikt voor uw wagenpark

De CO2 -uitstoot van bedrijfswagens heeft een grote invloed voor het fiscaal kostenplaatje van uw wagenpark. Dat is niet enkel het geval voor het bepalen van het voordeel van alle aard (VAA) en de fiscale aftrekbaarheid, maar ook voor de tankkaartentaks en de solidariteitsbijdrage. Tijd om te checken of u voor al dat de juiste CO2 -waarde gebruikt! Meer...

AUTOKOSTEN

Verworpen autokosten en voordelen van alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel van alle aard (VAA) en zijn VAA in principe wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel dat betrekking heeft op het privégebruik? Hoe zit dat dan als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

BELASTINGEN - BEDRIJFSWAGEN

Een lager voordeel alle aard auto voor uw collega’s in 2019?

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens steeg het afgelopen jaar met 2 gram. Op zich is dat geen goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg daalt hierdoor het voordeel alle aard (VAA) auto voor u en uw collega’s. Hoe komt dat en kunt u het VAA auto verminderen met een eigen bijdrage? Meer...

BEDRIJFSVOERTUIGEN - SOLIDARITEITSBIJDRAGE

Hoeveel CO2 -taks op bedrijfswagens in 2019?

Wanneer uw collega’s een bedrijfswagen ter beschikking krijgen en deze ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, dan moet de werkgever daarop een solidariteitsbijdrage (CO2 -taks) aan de RSZ betalen. Hoeveel bedraagt deze vanaf 2019? Zijn er vrijstellingen? En hoe zit dat met collega’s die de overstap naar ‘cash for cars’ gemaakt hebben? Meer...

PERSONEEL - BENEFITS

Is ‘cash for cars’ een waardig alternatief voor salariswagens?

Op 15 maart jl. keurde het parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) goed. Tijd voor wat diepgaande analyse. Welke collega kan hier voordeel uit halen? En wat is het kostenplaatje voor uw werkgever? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

‘Cash for cars’: uw bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Op basis van een nieuw wetsontwerp kunnen werknemers binnenkort hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Wanneer komt een werknemer daarvoor precies in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt zij belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kunt u de verworpen uitgave autokosten voortaan afwentelen op de ontvanger van de factuur?

Als gevolg van de fiscale hervormingen zal vanaf aanslagjaar 2021, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2020, de aftrek van autokosten drastisch beperkt worden. Doorgefactureerde autokosten daarentegen zullen vanaf aanslagjaar 2019, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2018, in principe niet meer beperkt worden bij degene die de factuur uitreikt, maar wel bij de ontvanger van de factuur. Kunt u door autokosten door te rekenen de fiscale druk beperken? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Stijgt het voordeel alle aard auto voor uw collega’s dit jaar?

Voor het Belgische wagenpark daalde de gemiddelde CO2 -uitstoot van een dieselwagen met 1 g/km; deze voor benzineauto’s bleef gelijk. Welk effect heeft dat op het voordeel alle aard (VAA) auto dat u aan uw collega’s moet aanrekenen? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kent u de formule om in 2018 de CO2 -taks van uw bedrijfswagens te berekenen?

Zoals elk jaar wordt de formule voor de berekening van de CO2 -taks voor bedrijfswagens aangepast. Wanneer is die CO2 -taks eigenlijk van toepassing en wanneer niet? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator