Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AUTOKOSTEN

Verworpen autokosten en voordelen van alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel van alle aard (VAA) en zijn VAA in principe wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel dat betrekking heeft op het privégebruik? Hoe zit dat dan als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Eigen bijdrage in min brengen van de verworpen uitgaven bedrijfswagens?

Kosten van bedrijfswagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

‘Cash for cars’: uw bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding?

Op basis van een nieuw wetsontwerp kunnen werknemers binnenkort hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Wanneer komt een werknemer daarvoor precies in aanmerking? Hoeveel bedraagt die vergoeding? Hoe wordt zij belast? Is een mobiliteitsvergoeding betalen voor het bedrijf goedkoper dan een firmawagen toekennen? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kunt u de verworpen uitgave autokosten voortaan afwentelen op de ontvanger van de factuur?

Als gevolg van de fiscale hervormingen zal vanaf aanslagjaar 2021, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2020, de aftrek van autokosten drastisch beperkt worden. Doorgefactureerde autokosten daarentegen zullen vanaf aanslagjaar 2019, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2018, in principe niet meer beperkt worden bij degene die de factuur uitreikt, maar wel bij de ontvanger van de factuur. Kunt u door autokosten door te rekenen de fiscale druk beperken? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Stijgt het voordeel alle aard auto voor uw collega’s dit jaar?

Voor het Belgische wagenpark daalde de gemiddelde CO2 -uitstoot van een dieselwagen met 1 g/km; deze voor benzineauto’s bleef gelijk. Welk effect heeft dat op het voordeel alle aard (VAA) auto dat u aan uw collega’s moet aanrekenen? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kent u de formule om in 2018 de CO2 -taks van uw bedrijfswagens te berekenen?

Zoals elk jaar wordt de formule voor de berekening van de CO2 -taks voor bedrijfswagens aangepast. Wanneer is die CO2 -taks eigenlijk van toepassing en wanneer niet? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Zijn parkeerplaatsen autokosten en dus aftrekbaar volgens de CO2 -uitstoot?

De aftrekbaarheid van uw autokosten (behalve interesten en brandstof) voor 2018 en 2019 varieert van 50% tot 120%, afhankelijk van het type brandstof en de CO2 -uitstoot. Vallen parkeerkosten ook onder deze beperking? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Autosalon: hoe kunt u het voordeel alle aard voor uw collega beperken en de fiscale aftrek optimaliseren?

De bedrijfswagen van uw collega is toe aan vervanging. Hij vraagt u waarop hij nu moet letten om het belastbaar voordeel zo laag mogelijk te houden. En hoe kunt u de verworpen uitgaven van deze nieuwe wagen in toom houden, wetende dat door het zomerakkoord de fiscale aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020 verder beperkt wordt? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Zomerakkoord: schakel tijdelijk over naar car renting om de huidige fiscale aftrekbaarheid maximaal te genieten!

Het zomerakkoord zal de fiscaliteit van de bedrijfswagen grondig wijzigen. Kunt u de fiscale pil milderen door een renting? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Wat is de impact van de aangekondigde belastinghervorming op uw bedrijfswagenpark?

De nieuwe belastinghervorming moet budgettair neutraal zijn. In haar zoektocht naar compenserende maatregelen nam de regering de bedrijfswagen weer in het vizier. Welke impact zal dat op de fiscale kosten van uw wagenpark hebben? U kunt al wat beginnen denken of u de car policy weer niet moet aanpassen om de fiscale kosten te beperken! Meer...
Geactualiseerd op: 22.08.2019

Meer van Indicator