Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Boekhouding - trefwoord: Jaarafsluiting

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOEKHOUDING

Een jaarrekening opstellen in discontinuïteit: impact op de waarderingsregels?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde vorig jaar een advies over ‘de waarderingsregels bij stopzetting of gedeeltelijke stopzetting’ (CBN-advies 2018/18 van 11.07.2018) . Wanneer verkeert een bedrijf in discontinuïteit? Welke informatie verstrekt u over die beoordeling? Welke waarderingsregels hanteert u in een situatie van discontinuïteit? Meer...

JAARAFSLUITING

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur de zgn. alarmbelprocedure naleven. De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties? Meer...

BOEKHOUDING

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe nog verwerken in uw jaarrekening?

Het gebeurt weleens dat er zich, terwijl u volop met de jaarafsluiting bezig bent, nog iets belangrijks voordoet, zoals een grote claim of een faillissement van een belangrijke klant. Wanneer moet u dat nog in uw cijfers opnemen en wanneer volstaat een vermelding in de toelichting? Wat onderneemt u als dat feit zich pas voordoet tussen de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur en de goedkeuring door de algemene vergadering? Meer...

BOEKHOUDING - JAARAFSLUITING

Hoelang moet u alles nog bijhouden?

In principe moet u voor de fiscus alles 7 jaar bijhouden, maar dat kan soms veel langer zijn. Hoe zit dat precies? Meer...

BOEKHOUDING - JAARAFSLUITING

Belastinghervorming: waarop letten bij de jaarafsluiting?

Nu het einde van het boekjaar met rasse schreden nadert, is het raadzaam om nog eens terug te blikken naar de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Waar moet u zoal op letten? Wij brengen hierna de belangrijkste elementen nogmaals in herinnering. Meer...

BOEKHOUDING - JAARAFSLUITING

Liquidatiereserve: hoe correct verwerken in de boekhouding?

Door nu liquidatiereserves aan te leggen, kunt u op termijn dividenden uitkeren tegen een kost van slechts 13,64%. Hoe werkt dat precies? Voor wie is die regeling van toepassing en wat zijn dan de spelregels? Hoe boekt u het aanleggen van zo’n liquidatiereserve correct? En wat zijn de boekingen als de algemene vergadering later beslist die reserve toch als dividend uit te keren? Meer...

BOEKHOUDING - JAARAFSLUITING

30.06.2018: deadline voor fiscale fiches 281.50!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor vergoedingen die een vennootschap in 2017 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo een fiche opstellen? En wat zijn de mogelijke sancties als u de fiches niet opmaakt? Meer...

JAARAFSLUITING

Alarmbelprocedure: veel meer dan een formaliteit!

Als blijkt dat het eigen vermogen gezakt is beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur de alarmbelprocedure toepassen. Als het bestuur dan de activiteiten voortzet, moet het een herstelplan voorleggen. De vraag om dat plan op te stellen, komt dan wellicht bij u terecht. Hoe pakt u dat dan aan? Meer...

JAARAFSLUITING

Uitgestelde belastingen nu herberekenen?

Nu de tarieven in de vennootschapsbelasting gedaald zijn, mag u uw voorziening voor uitgestelde belastingen herberekenen. In welke andere omstandigheden is zo’n herberekening nog toegelaten? Heeft die herberekening ook fiscale of andere voordelen? Meer...

BOEKHOUDING - JAARAFSLUITING

Hoe correct de resultaatverwerking boeken?

Op de jaarvergadering beslist men onder andere wat er met de te bestemmen winst dient te gebeuren. Hoe moet u dat daarna verwerken in uw boekhouding en de jaarrekening? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator