Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Boekhouding - trefwoord: Jaarrekening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Leg uw jaarrekening tijdig neer!

In principe moet u binnenkort de jaarrekening weer neerleggen. Wat is daarvoor precies de deadline? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Meer...

BOEKHOUDING

Een jaarrekening opstellen in discontinuïteit: impact op de waarderingsregels?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde vorig jaar een advies over ‘de waarderingsregels bij stopzetting of gedeeltelijke stopzetting’ (CBN-advies 2018/18 van 11.07.2018) . Wanneer verkeert een bedrijf in discontinuïteit? Welke informatie verstrekt u over die beoordeling? Welke waarderingsregels hanteert u in een situatie van discontinuïteit? Meer...

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Hoeveel vennootschapsbijdrage moet u in juni betalen?

Het grensbedrag om te bepalen of uw vennootschap € 347,50 dan wel de verhoogde zgn. vennootschapsbijdrage van € 868 moet betalen, is onlangs vastgelegd. Hoe zit dat precies? Meer...

JAARAFSLUITING

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur de zgn. alarmbelprocedure naleven. De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties? Meer...

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Legt u uw jaarrekening neer volgens het micro-, verkort of volledig model?

Sinds kort kunt u de nieuwe modellen (mededeling van de NBB in het BS van 18.01.2019) voor het opmaken van uw jaarrekening over boekjaar 2018 downloaden van https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen . Welk model moet u nu gebruiken? Meer...

BOEKHOUDING

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe nog verwerken in uw jaarrekening?

Het gebeurt weleens dat er zich, terwijl u volop met de jaarafsluiting bezig bent, nog iets belangrijks voordoet, zoals een grote claim of een faillissement van een belangrijke klant. Wanneer moet u dat nog in uw cijfers opnemen en wanneer volstaat een vermelding in de toelichting? Wat onderneemt u als dat feit zich pas voordoet tussen de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur en de goedkeuring door de algemene vergadering? Meer...

BOEKHOUDING

Hoe ‘belastingen’ correct verwerken in uw boekhouding en uw jaarrekening?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft op 30 mei 2018 een advies (CBN-advies 2018/14) uitgebracht over de verwerking van belastingen in de jaarrekening. Hoe reflecteert u een betwiste fiscale aanslag op de juiste manier in uw boekhouding? Welke gegevens m.b.t. belastingen vermeldt u in de toelichting bij uw jaarrekening? Meer...

BOEKHOUDING - JAARREKENING

Opgepast bij laattijdige neerlegging jaarrekening!

Ingevolge een nieuwe wet is het belangrijker dan voorheen om de jaarrekening van uw vennootschap op tijd neer te leggen! Wat is ‘op tijd’ ook alweer? Vanaf wanneer riskeert u een boete en vooral... wat is er dan door die wet veranderd? Meer...

JAARREKENING

Uw neergelegde jaarrekening achteraf nog corrigeren?

Mag u uw jaarrekening nog aanpassen als u bv. bij het opmaken van de belastingaangifte vaststelt dat er een fout in die jaarrekening geslopen is? Wanneer wel en wanneer niet? Moet de fiscus met die gecorrigeerde versie rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator