Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Boekhouding - trefwoord: Belastingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOEKHOUDING - BELASTINGEN

Wat als u de aangifte vennootschapsbelasting te laat indient?

Indien uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, dan moet u uw aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk op 26.09.2019 indienen. Maar wanneer valt de deadline indien uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft? Wat zijn de mogelijke sancties indien u die deadline niet haalt? Wat indien u nalaat om een belastingaangifte in te dienen? Meer...

BOEKHOUDING - BELASTINGEN

Fiche 281.50 vergeten, wat nu?

Voor de erelonen die uw vennootschap in 2017 betaalde, moest u uiterlijk op 30 juni 2018 zgn. fiches 281.50 indienen. Wat indien dit niet gebeurde? Meer...

BOEKHOUDING

Hoe ‘belastingen’ correct verwerken in uw boekhouding en uw jaarrekening?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft op 30 mei 2018 een advies (CBN-advies 2018/14) uitgebracht over de verwerking van belastingen in de jaarrekening. Hoe reflecteert u een betwiste fiscale aanslag op de juiste manier in uw boekhouding? Welke gegevens m.b.t. belastingen vermeldt u in de toelichting bij uw jaarrekening? Meer...

JAARAFSLUITING

Uitgestelde belastingen nu herberekenen?

Nu de tarieven in de vennootschapsbelasting gedaald zijn, mag u uw voorziening voor uitgestelde belastingen herberekenen. In welke andere omstandigheden is zo’n herberekening nog toegelaten? Heeft die herberekening ook fiscale of andere voordelen? Meer...

JAARREKENING

Uw neergelegde jaarrekening achteraf nog corrigeren?

Mag u uw jaarrekening nog aanpassen als u bv. bij het opmaken van de belastingaangifte vaststelt dat er een fout in die jaarrekening geslopen is? Wanneer wel en wanneer niet? Moet de fiscus met die gecorrigeerde versie rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator