Artikeldatabank

Zoekresultaat: 1 artikel(s) gevonden in het thema: Boekhouding - trefwoord: Interne controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOEKHOUDING

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe nog verwerken in uw jaarrekening?

Het gebeurt weleens dat er zich, terwijl u volop met de jaarafsluiting bezig bent, nog iets belangrijks voordoet, zoals een grote claim of een faillissement van een belangrijke klant. Wanneer moet u dat nog in uw cijfers opnemen en wanneer volstaat een vermelding in de toelichting? Wat onderneemt u als dat feit zich pas voordoet tussen de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur en de goedkeuring door de algemene vergadering? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator