Recentste nummer

BOEKHOUDING - OVERLOPENDE REKENINGEN

Aangifte venn.b.: wat met de niet-overgedragen vooruitbetaalde kosten?

Door het ‘matchingprincipe’ zijn vooruitbetaalde kosten niet meer aftrekbaar in het jaar van betaling. Hoe moet u dat verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting die u uiterlijk op 26.09.2019 moet indienen?
Meer...

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Catering op events: minister teruggefloten door Cassatie

Een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag in 2018 leek duidelijkheid te scheppen in de discussie rond de aftrekbaarheid van cateringkosten tijdens publicitaire events. Het doel van de kost primeert en niet de aard, was de redenering. Net zoals voor btw, mocht ook voor inkomstenbelastingen de cateringkost van een publicitair event voor 100% in aftrek genomen worden. De fiscus legde zich op het vlak van inkomstenbelastingen echter niet neer bij dit standpunt van de minister en krijgt nu gelijk van het Hof van Cassatie.
Meer...

FACTUURFRAUDE

Een valse factuur betaald, wat nu?

Hoe vermijdt u dat u toch een factuur betaalt voor niet-geleverde prestaties of waarop het rekeningnummer vervalst is? Kan de leverancier dan vragen dat u ook nog eens op het correcte rekeningnummer betaalt? Wat kunt u ondernemen om uw schade te recupereren?
Meer...

PERSONEEL

Een tuchtsanctie opleggen: wat zijn de spelregels?

Kan de bedrijfsleider een werknemer die herhaaldelijk te laat komt of alcohol gebruikt op het werk, een tuchtsanctie opleggen? Wat zijn dan de voorwaarden en de spelregels? Welke sancties zijn mogelijk?
Meer...

BOEKHOUDING - BELASTINGEN

Wat als u de aangifte vennootschapsbelasting te laat indient?

Indien uw boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar, dan moet u uw aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk op 26.09.2019 indienen. Maar wanneer valt de deadline indien uw vennootschap een gebroken boekjaar heeft? Wat zijn de mogelijke sancties indien u die deadline niet haalt? Wat indien u nalaat om een belastingaangifte in te dienen?
Meer...

PERSONEEL

Een vakbondsafvaardiging: ook bij u in het bedrijf?

Ook als het bedrijf minder dan 50 werknemers telt, bestaat de kans dat de vakbonden zich naar aanleiding van de sociale verkiezingen beginnen te roeren en op een vertegenwoordiging aandringen. Wanneer moet u een vakbondsafvaardiging inrichten? Welke bescherming genieten de leden? Wat zijn de sancties als u zich niet aan de spelregels houdt? En ten slotte, wat zijn de bevoegdheden en taken van zo’n vakbondsafvaardiging?
Meer...

INCASSO FACTUREN

Een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden?

Nu het economisch weer wat slechter begint te gaan, wordt ook u wellicht vaker geconfronteerd met klanten die hun factuur niet betalen. Kan een clausule van eigendomsvoorbehoud dan nuttig zijn? Wat houdt zo’n clausule concreet in? Wat gebeurt er dan als uw klant de goederen reeds verkocht of verwerkt heeft? Waarom heeft het zin om het eigendomsvoorbehoud te laten registreren in het pandregister?
Meer...

PERSONEEL - BEDRIJFSWAGEN

Welke auto is 100% aftrekbaar na 2019?

Door het zomerakkoord daalt de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens vanaf 2020 drastisch. Toch blijven sommige wagens 100% aftrekbaar. Hoe zit dat precies?
Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator