Recentste nummer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

5,1%-boete bezoldigingstekort sneuvelt!

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is de zgn. afzonderlijke aanslag op het bezoldigingstekort. Op 04.04 werd deze maatregel retroactief afgeschaft (vanaf aanslagjaar 2019)! Is de minimumbezoldiging dan niet meer belangrijk?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Wat kiest u best: investeringsaftrek of notionele interestaftrek?

U moet weldra de aangifte vennootschapsbelasting voor boekjaar 2018 indienen. Als kmo moet u kiezen tussen de eenmalig overdraagbare gewone investeringsaftrek (IA) van 20% en de niet-overdraagbare incrementele notionele interestaftrek (NI) van 1,246%. Wat is dan voor uw vennootschap de beste keuze?
Meer...

PERSONEEL - VAKANTIE

Hoeveel (dubbel) vakantiegeld moet u binnenkort betalen aan uw collega’s-bedienden?

Wellicht laat u in de maand juni het vakantiegeld van uw collega’s-bedienden berekenen. Welke loonelementen komen dan (niet) in aanmerking voor de berekening van het (dubbel) vakantiegeld? Welk deel van het vakantiegeld is onderworpen aan de sociale bijdragen?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Pechverhelping voor de bedrijfsfiets van uw collega’s...

Uw collega’s beschikken sinds kort over een bedrijfsfiets. Uw baas wil hen nu nog extra aanmoedigen door een pechverhelping aan te bieden. Hoe zit dat dan precies fiscaal? En kan dat ook voor de collega’s die met de eigen fiets komen?
Meer...

BELASTINGEN - CONTROLE

Kan de fiscus voortaan tien jaar teruggaan in de tijd?

Een wet van 11.02.2019 heeft een nieuwe buitengewone fiscale onderzoeks- en aanslagtermijn ingevoerd van tien jaar. Onder welke voorwaarden kan de fiscus daarvan gebruikmaken, welke andere buitengewone termijnen zijn er nog en wat is eigenlijk de gewone onderzoeks- en aanslagtermijn?
Meer...

VENNOOTSCHAP

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid op de valreep gewijzigd

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd op 28 februari door het parlement goedgekeurd. Op het allerlaatste moment werden de teksten nog gewijzigd. Welke beperkingen aan de bestuurdersaansprakelijkheid zijn nu voorzien in de definitieve versie van het WVV?
Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Een lastige (minderheids)aandeelhouder?

Mag een ontevreden aandeelhouder vóór de algemene vergadering uw boekhouding en de jaarrekening komen nakijken? Moet u hem dan ook documenten meegeven of toesturen? Mag die aandeelhouder zich daarna op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat of accountant? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren bepaalde vragen te beantwoorden?
Meer...

BOEKHOUDING

Een jaarrekening opstellen in discontinuïteit: impact op de waarderingsregels?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceerde vorig jaar een advies over ‘de waarderingsregels bij stopzetting of gedeeltelijke stopzetting’ (CBN-advies 2018/18 van 11.07.2018) . Wanneer verkeert een bedrijf in discontinuïteit? Welke informatie verstrekt u over die beoordeling? Welke waarderingsregels hanteert u in een situatie van discontinuïteit?
Meer...

BELASTINGEN - REKENING-COURANT

Hoeveel VAA rekening-courant 2018?

Het tarief van het voordeel gratis lening van 2018 is bekend. Hoe moet u dat voordeel berekenen? En moet u dan ook de fiscale fiche van uw baas (laten) aanpassen?
Meer...
Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator