Recentste nummer

BELASTINGEN - INTERESTEN

Nalatigheids- en moratoriuminteresten

De wet van 25.12.2017 i.v.m. de hervorming van de vennootschapsbelasting wijzigt ook de tarieven van nalatigheids- en moratoriuminteresten. Hoezo?
Meer...

DIVIDEND

Kunt u nu al een dividend uitkeren?

Als de zaken in 2017 goed gingen, dan vraagt de bedrijfsleider misschien of u nu alvast, vóór de jaarvergadering, een dividend kunt uitkeren. Waarmee moet u dan rekening houden bij een tussentijds of een interimdividend? Hoe boekt u zo’n dividend correct?
Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kunt u de verworpen uitgave autokosten voortaan afwentelen op de ontvanger van de factuur?

Als gevolg van de fiscale hervormingen zal vanaf aanslagjaar 2021, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2020, de aftrek van autokosten drastisch beperkt worden. Doorgefactureerde autokosten daarentegen zullen vanaf aanslagjaar 2019, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2018, in principe niet meer beperkt worden bij degene die de factuur uitreikt, maar wel bij de ontvanger van de factuur. Kunt u door autokosten door te rekenen de fiscale druk beperken?
Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Stijgt het voordeel alle aard auto voor uw collega’s dit jaar?

Voor het Belgische wagenpark daalde de gemiddelde CO2 -uitstoot van een dieselwagen met 1 g/km; deze voor benzineauto’s bleef gelijk. Welk effect heeft dat op het voordeel alle aard (VAA) auto dat u aan uw collega’s moet aanrekenen?
Meer...

PERSONEEL - BONUS

Wat kiezen: klassieke bonus, warrants, bonus cao 90 of de nieuwe winstpremie?

Op kerstdag 2017 heeft het parlement de ‘winstpremie’ ingevoerd, waardoor een werkgever voortaan eenvoudig kan beslissen om een deel van de winst van de vennootschap (met een maximum van 30% van de totale brutoloonmassa) aan zijn werknemers toe te kennen op een fiscaal vriendelijke wijze. Wat is het verschil met de reeds bestaande bonussystemen? En wat past u het best wanneer toe?
Meer...

INCASSO FACTUREN

Toch uw geld krijgen als uw klant in slechte papieren zit?

Welke stappen kunt u ondernemen om toch nog uw geld te krijgen wanneer u hoort dat een klant op een faillissement afstevent? Kunt u zomaar beslag leggen of geleverde goederen terughalen? Kan een compensatie uitlokken soms soelaas bieden?
Meer...

RECHT

Inhoudingsplicht facturen: nog te vaak verwaarloosd!

Een frituuruitbaatster haalde onlangs de kranten doordat ze boven op de factuur maar liefst € 5.500 moest betalen omdat haar aannemer fiscale en sociale schulden had. Hoe vermijdt u dat u zoiets overkomt?
Meer...

BOEKHOUDING

Kosten van nieuwe activiteit of productielijn activeren?

Als het bedrijf een nieuwe activiteit opstart, dan krijgt ook u misschien de vraag om een aantal kosten op de balans te zetten. Mag u kosten van aanwervingen, marktonderzoek, installatiekosten, IT-kosten, ... om een nieuwe activiteit of productielijn op te starten dan effectief ‘activeren’?
Meer...

BTW - BTW-LISTING

Jaarlijkse klantenlisting indienen vóór 31.03

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2018 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? En welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt?
Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator