Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BELASTINGCONTROLE

Belastingverhoging: geen fiscale aftrekken meer toegelaten?

Ten gevolge van het zomerakkoord kunt u geen fiscale aftrekposten meer gebruiken om de verhoging van de belastbare basis na een controle te verminderen. Wanneer kan de controleur u eigenlijk een belastingverhoging opleggen? Hoeveel bedraagt die verhoging?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN - VARIA

Onvoldoende voorafbetalen kost 6,75%!

Om de belastinghervorming te financieren bedacht de regering een aantal compenserende maatregelen. De verhoging van de boete wegens onvoldoende voorafbetaling is er daar een van. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Autosalon: hoe kunt u het voordeel alle aard voor uw collega beperken en de fiscale aftrek optimaliseren?

De bedrijfswagen van uw collega is toe aan vervanging. Hij vraagt u waarop hij nu moet letten om het belastbaar voordeel zo laag mogelijk te houden. En hoe kunt u de verworpen uitgaven van deze nieuwe wagen in toom houden, wetende dat door het zomerakkoord de fiscale aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020 verder beperkt wordt? Meer...

ZOMERAKKOORD

Gebroken boekjaar: wanneer treedt het zomerakkoord in werking?

Vanaf wanneer treden de belangrijkste maatregelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting nu eigenlijk in werking? Wat zijn de verschillen voor vennootschappen met een gebroken boekjaar? Met welke aandachtspunten moet u dan rekening houden? Meer...

BELASTINGEN - AUTOKOSTEN

Kunt u de verworpen uitgave autokosten voortaan afwentelen op de ontvanger van de factuur?

Als gevolg van de fiscale hervormingen zal vanaf aanslagjaar 2021, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2020, de aftrek van autokosten drastisch beperkt worden. Doorgefactureerde autokosten daarentegen zullen vanaf aanslagjaar 2019, voor een boekjaar dat ten vroegste start op 01.01.2018, in principe niet meer beperkt worden bij degene die de factuur uitreikt, maar wel bij de ontvanger van de factuur. Kunt u door autokosten door te rekenen de fiscale druk beperken? Meer...

PERSONEEL - BONUS

Wat kiezen: klassieke bonus, warrants, bonus cao 90 of de nieuwe winstpremie?

Op kerstdag 2017 heeft het parlement de ‘winstpremie’ ingevoerd, waardoor een werkgever voortaan eenvoudig kan beslissen om een deel van de winst van de vennootschap (met een maximum van 30% van de totale brutoloonmassa) aan zijn werknemers toe te kennen op een fiscaal vriendelijke wijze. Wat is het verschil met de reeds bestaande bonussystemen? En wat past u het best wanneer toe? Meer...
Geactualiseerd op: 16.03.2018

Meer van Indicator