Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW - BTW-AANGIFTE

Hoe kunt u uw btw-kerstvoorschot optimaliseren?

Als btw-plichtige moet u in principe binnenkort een decembervoorschot betalen. Hoe berekent u dat en kunt u de te betalen btw optimaliseren?

Meest gelezen artikels

BTW

Slechte betalers: wanneer en hoe teruggaaf van de btw vragen?

Wat houdt de wettelijke teruggaafregeling concreet in? Wat zijn de regels als uw klant failliet is of in een procedure zit van het insolventierecht (de vroegere WCO)? Welke vormvoorwaarden moet u naleven? Welke vermelding moet u dan op het ‘verbeterend stuk’ opnemen? Hoe verwerkt u de aanvraag tot teruggaaf correct in uw btw-aangifte? Meer...

ondernemingsrecht

Hakbijl in het aantal vennootschapsvormen!

Door het invoeren van een nieuw wetboek (WVV) wordt het aantal vennootschapsvormen binnenkort gereduceerd van 17 naar 4. Welke verdwijnen en welke blijven bestaan? Meer...

onderneMingsrecht

Help, mijn vennootschap(svorm) verdwijnt – wat nu?

Begin 2019 verdwijnen er 13 vennootschapsvormen en blijven er slechts 4 over! Moet u nu reeds in actie schieten als uw vennootschapsvorm verdwijnt of zijn er overgangsmaatregelen? Wat als u niets doet? Meer...

BELASTINGEN

Voor 120% aftrekbare kosten: binnenkort gedaan?

Een recente wet (wet houdende diverse fiscale bepalingen van 30.07.2018, BS 10.08.2018) maakt nu definitief een einde aan de fiscale aftrek tegen 120% van bepaalde kosten. Tot wanneer kunt u die kosten nog voor 120% aftrekken? Meer...

BELASTINGEN

Minimumbezoldiging: goed en minder goed nieuws

Eind 2017 werd de vennootschapsbelasting grondig hervormd, maar een wet van 30.07.2018 heeft de regels inzake de minimumbezoldiging voor het verlaagd tarief en de aanslag op het bezoldigingstekort aangepast. Wat is er veranderd? Meer...
Geactualiseerd op: 17.12.2018

Meer van Indicator