Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PERSONEEL

Een vakbondsafvaardiging: ook bij u in het bedrijf?

Ook als het bedrijf minder dan 50 werknemers telt, bestaat de kans dat de vakbonden zich naar aanleiding van de sociale verkiezingen beginnen te roeren en op een vertegenwoordiging aandringen. Wanneer moet u een vakbondsafvaardiging inrichten? Welke bescherming genieten de leden? Wat zijn de sancties als u zich niet aan de spelregels houdt? En ten slotte, wat zijn de bevoegdheden en taken van zo’n vakbondsafvaardiging?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Inwerkingtreding en antimisbruikbepaling betreffende hervorming vennootschapsbelasting: welkom in Absurdistan!

De regels over de inwerkingtreding van de hervorming vennootschapsbelasting, inclusief een antimisbruikbepaling, zorgen voor hoofdbrekens. Nu de eerste fase van de hervorming haar weerslag vindt in de aangifte over aanslagjaar (aj.) 2019, worden de symptomen zichtbaar in het complexe aangifteformulier. Ook een recent gepubliceerd circulaire (2019/C/50, 17.06.2019) is hierin illustratief. Hoe zit dat precies? Meer...

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Catering op events: minister teruggefloten door Cassatie

Een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag in 2018 leek duidelijkheid te scheppen in de discussie rond de aftrekbaarheid van cateringkosten tijdens publicitaire events. Het doel van de kost primeert en niet de aard, was de redenering. Net zoals voor btw, mocht ook voor inkomstenbelastingen de cateringkost van een publicitair event voor 100% in aftrek genomen worden. De fiscus legde zich op het vlak van inkomstenbelastingen echter niet neer bij dit standpunt van de minister en krijgt nu gelijk van het Hof van Cassatie. Meer...

VENNOOTSCHAP - BESTUUR

UBO-register: deadline 30.09.2019!

De uiterste datum waarop u de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap moet melden in het UBO-register, is 30.09.2019. Wat moet u weer precies melden? Meer...

ZELFSTANDIGE MEDEWERKERS

In zee met een freelancer?

Wat zijn de aandachtspunten als het bedrijf bepaalde opdrachten wil uitbesteden aan een freelancer die op zelfstandige basis prestaties komt uitvoeren? Welke afspraken zet u dan het best op papier? Hoe sluit u het risico op schijnzelfstandigheid maximaal uit? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Btw-aangifte en facturatie: hoe zit dat na de brexit?

Wordt er tegen 31 oktober 2019 geen akkoord bereikt tussen de UK en Europa over de concrete uitwerking en de modaliteiten, dan is de harde brexit vanaf dan een feit. Wat met uw klanten en leveranciers (b2b) in de UK? Moet u aan hen vanaf dan anders factureren? En hoe zit dat met de btw-aangifte? Meer...
Geactualiseerd op: 15.11.2019

Meer van Indicator