Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Wat kiest u best: investeringsaftrek of notionele interestaftrek?

U moet weldra de aangifte vennootschapsbelasting voor boekjaar 2018 indienen. Als kmo moet u kiezen tussen de eenmalig overdraagbare gewone investeringsaftrek (IA) van 20% en de niet-overdraagbare incrementele notionele interestaftrek (NI) van 1,246%. Wat is dan voor uw vennootschap de beste keuze?

Meest gelezen artikels

AUTOKOSTEN

Verworpen autokosten en voordelen van alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel van alle aard (VAA) en zijn VAA in principe wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel dat betrekking heeft op het privégebruik? Hoe zit dat dan als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

BELASTINGEN - BEDRIJFSWAGEN

Check nu of u de juiste CO2 -waarde gebruikt voor uw wagenpark

De CO2 -uitstoot van bedrijfswagens heeft een grote invloed voor het fiscaal kostenplaatje van uw wagenpark. Dat is niet enkel het geval voor het bepalen van het voordeel van alle aard (VAA) en de fiscale aftrekbaarheid, maar ook voor de tankkaartentaks en de solidariteitsbijdrage. Tijd om te checken of u voor al dat de juiste CO2 -waarde gebruikt! Meer...

BTW

Intracommunautaire verwerving: hoe correct verwerken?

Wellicht koopt het bedrijf ook af en toe goederen aan in een andere EU-lidstaat. Hoe verwerkt u die intracommunautaire verwerving dan correct in uw btw-aangifte? Hoe pakt u de zaken aan als de buitenlandse leverancier u daarna een creditnota uitreikt? Meer...

ANCIëNNITEIT

Een nieuwe werknemer een stuk zekerheid geven?

Goede kandidaat-werknemers zijn vandaag schaars, zeker wanneer het om technische profielen of om ICT’ers gaat. Kan de bedrijfsleider een goede kracht een stuk zekerheid geven op het vlak van tewerkstelling om hem zo over de streep te trekken? Is het mogelijk om een conventionele anciënniteit of een langere opzegtermijn overeen te komen? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Een lastige (minderheids)aandeelhouder?

Mag een ontevreden aandeelhouder vóór de algemene vergadering uw boekhouding en de jaarrekening komen nakijken? Moet u hem dan ook documenten meegeven of toesturen? Mag die aandeelhouder zich daarna op de algemene vergadering laten bijstaan door een advocaat of accountant? Kunnen de andere aandeelhouders of het bestuur hem de deelname aan de vergadering ontzeggen of weigeren bepaalde vragen te beantwoorden? Meer...
Geactualiseerd op: 18.06.2019

Meer van Indicator