Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top 5-artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PERSONEEL - VARIA

Personeelsgeschenken: mag het wat meer zijn?

Bij sommige gelegenheden kunt u aan uw collega’s een geschenk aanbieden dat onder bepaalde voorwaarden voor de werkgever 100% fiscaal aftrekbaar is, vrij is van RSZ en onbelast is bij uw collega. De RSZ heeft onlangs de drempels herzien. Hoe zit dat nu?

Meest gelezen artikels

BTW

Slechte betalers: wanneer en hoe teruggaaf van de btw vragen?

Wat houdt de wettelijke teruggaafregeling concreet in? Wat zijn de regels als uw klant failliet is of in een procedure zit van het insolventierecht (de vroegere WCO)? Welke vormvoorwaarden moet u naleven? Welke vermelding moet u dan op het ‘verbeterend stuk’ opnemen? Hoe verwerkt u de aanvraag tot teruggaaf correct in uw btw-aangifte? Meer...

INCASSO FACTUREN

Als uw klant zich de factuur niet herinnert...

Slecht betalende klanten zijn soms bijzonder inventief. Achteraf beweren dat zij uw factuur nooit ontvangen hebben, is soms een manier om te vermijden dat u kunt zeggen dat ze de factuur niet tijdig protesteerden of om te zorgen dat u geen schadevergoeding en/of interesten kunt vragen wegens de laattijdige betaling. Hoe gaat u met zo’n argument om? Meer...

BELASTINGEN

Voor 120% aftrekbare kosten: binnenkort gedaan?

Een recente wet (wet houdende diverse fiscale bepalingen van 30.07.2018, BS 10.08.2018) maakt nu definitief een einde aan de fiscale aftrek tegen 120% van bepaalde kosten. Tot wanneer kunt u die kosten nog voor 120% aftrekken? Meer...

BELASTINGEN

Minimumbezoldiging: goed en minder goed nieuws

Eind 2017 werd de vennootschapsbelasting grondig hervormd, maar een wet van 30.07.2018 heeft de regels inzake de minimumbezoldiging voor het verlaagd tarief en de aanslag op het bezoldigingstekort aangepast. Wat is er veranderd? Meer...

PERSONEEL - VARIA

Hogere kilometervergoeding sinds 01.07.2018

Als uw collega’s met hun privéwagen beroepsmatige verplaatsingen maken, dan kunt u hen sinds 01.07 een hogere forfaitaire vergoeding toekennen. Hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 14.11.2018

Meer van Indicator