Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

INCASSO FACTUREN

Een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden?

Nu het economisch weer wat slechter begint te gaan, wordt ook u wellicht vaker geconfronteerd met klanten die hun factuur niet betalen. Kan een clausule van eigendomsvoorbehoud dan nuttig zijn? Wat houdt zo’n clausule concreet in? Wat gebeurt er dan als uw klant de goederen reeds verkocht of verwerkt heeft? Waarom heeft het zin om het eigendomsvoorbehoud te laten registreren in het pandregister?

Meest gelezen artikels

BELASTINGEN - BEROEPSKOSTEN

Inwerkingtreding en antimisbruikbepaling betreffende hervorming vennootschapsbelasting: welkom in Absurdistan!

De regels over de inwerkingtreding van de hervorming vennootschapsbelasting, inclusief een antimisbruikbepaling, zorgen voor hoofdbrekens. Nu de eerste fase van de hervorming haar weerslag vindt in de aangifte over aanslagjaar (aj.) 2019, worden de symptomen zichtbaar in het complexe aangifteformulier. Ook een recent gepubliceerd circulaire (2019/C/50, 17.06.2019) is hierin illustratief. Hoe zit dat precies? Meer...

ZELFSTANDIGE MEDEWERKERS

In zee met een freelancer?

Wat zijn de aandachtspunten als het bedrijf bepaalde opdrachten wil uitbesteden aan een freelancer die op zelfstandige basis prestaties komt uitvoeren? Welke afspraken zet u dan het best op papier? Hoe sluit u het risico op schijnzelfstandigheid maximaal uit? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Btw-aangifte en facturatie: hoe zit dat na de brexit?

Wordt er tegen 31 oktober 2019 geen akkoord bereikt tussen de UK en Europa over de concrete uitwerking en de modaliteiten, dan is de harde brexit vanaf dan een feit. Wat met uw klanten en leveranciers (b2b) in de UK? Moet u aan hen vanaf dan anders factureren? En hoe zit dat met de btw-aangifte? Meer...

OFFERTE

De klant doet aan ‘cherrypicking’ in uw offerte?

Kan uw klant de kersen uit de taart pikken en slechts een gedeeltelijke bestelling plaatsen wanneer u een scherpe offerte gemaakt heeft voor een aanzienlijke levering? Kan de klant ook een gedeelte opeisen van de globale korting die u eventueel voorzien heeft? Meer...

VENNOOTSCHAP - BESTUUR

UBO-register: deadline 30.09.2019!

De uiterste datum waarop u de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap moet melden in het UBO-register, is 30.09.2019. Wat moet u weer precies melden? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator