Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BOEKHOUDING - BELASTINGEN

Hoe moet u de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard aan uw baas toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging (van € 36.000 naar € 45.000). Aan de minister werden twee mondelinge parlementaire vragen gesteld i.v.m. de berekening hiervan indien er voordelen alle aard toegekend worden en de 50%-voorwaarde. Wat heeft de minister erop geantwoord? Hoe kunt u dan nog bijsturen als blijkt dat hierdoor het loon van uw baas niet voldoet aan de minimumbezoldiging en de vennootschap zo het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting kan mislopen?

Meest gelezen artikels

PERSONEEL - VAKANTIE

Uw collega wil zijn vakantiedagen overdragen, kan dat?

Uw collega vraagt of hij de vakantiedagen die hij dit jaar nog niet opgenomen heeft, mag overdragen naar het volgende jaar. Kunt u dit inderdaad met hem overeenkomen? En zijn de spelregels anders voor bijkomende vakantiedagen en adv-dagen? Meer...

EINDEJAARSGESCHENKEN

Meer dan één geschenk geven?

Wanneer is een eindejaarsgeschenk fiscaal aftrekbaar? Welke regels gelden er daarnaast voor de btw-recuperatie ? Mag u aan een zakenrelatie meer dan één geschenk toekennen? Wat is daaraan recentelijk veranderd op het vlak van btw? Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Wat als... de CO2 -uitstoot niet op het inschrijvingsbewijs staat?

Volgens de fiscus mag u enkel de CO2 -uitstoot zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw bedrijfswagens gebruiken om de fiscale aftrekbaarheid en het privé belastbaar voordeel te berekenen. Sinds 01.07.2019 staat die daar niet meer op! Hoe moet dat nu volgens de fiscus en de minister? Meer...

BELASTINGEN - INVESTERINGEN

Check nu of u investeringen naar voren moet schuiven!

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting is het als kmo-vennootschap extra voordelig om nu te investeren, want vanaf 2020 wijzigen de afschrijvingsregels en daalt in principe het tarief van de investeringsaftrek (IA). Ook vennootschappen die in 2017 voor een laatste keer een investeringsreserve (IR) aangelegd hebben, moeten nu checken of ze voldoende herbelegd hebben. Hoe zit dat precies? Meer...

VENNOOTSCHAP

Wie moet mee tekenen als er bij uw klant of leverancier meerdere bestuurders zijn?

Moeten alle bestuurders van uw klant of leverancier een contract mee ondertekenen? Zijn de regels anders in een BV(BA) dan in een NV? Wat is de draagwijdte van statutaire beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders? Kan het bedrijf iets ondernemen tegen een bestuurder die zich niet aan de statutaire regels houdt? Heeft de hervorming van het vennootschapsrecht ook een impact op deze kwestie? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator