Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-verantwoordelijkeboekhouding.be [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

KLEIN VERLET

Communie: wanneer klein verlet?

Wanneer hebben uw collega’s recht op klein verlet voor een communie? Hebben zij dan de keuze wanneer ze die vrije dag precies opnemen?

Meest gelezen artikels

AUTOKOSTEN

Verworpen autokosten en voordelen van alle aard: hoe nu het best aangeven?

Zoals u weet, zijn autokosten beperkt aftrekbaar en moet u dus een deel aangeven als verworpen uitgaven (VU). Aan de andere kant wordt de gebruiker privé belast op een voordeel van alle aard (VAA) en zijn VAA in principe wel volledig aftrekbaar. Hoe moet u die fiscale regels bij het opmaken van uw aangifte combineren? Mag u de te beperken autokosten verminderen met het VAA of met het deel dat betrekking heeft op het privégebruik? Hoe zit dat dan als de gebruiker een eigen bijdrage betaalt? Meer...

JAARAFSLUITING

Alarmbelprocedure of rechtvaardiging behoud waarderingsregels in continuïteit?

Als u bij het opmaken van de jaarrekening constateert dat het nettoactief van de vennootschap lager ligt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet het bestuur de zgn. alarmbelprocedure naleven. De verplichting om te verantwoorden waarom u de waarderingsregels in continuïteit blijft toepassen, is wellicht minder bekend. Wanneer speelt die verplichting, wat houdt ze concreet in en wat zijn de sancties? Meer...

BELASTINGEN - BEDRIJFSWAGEN

Check nu of u de juiste CO2 -waarde gebruikt voor uw wagenpark

De CO2 -uitstoot van bedrijfswagens heeft een grote invloed voor het fiscaal kostenplaatje van uw wagenpark. Dat is niet enkel het geval voor het bepalen van het voordeel van alle aard (VAA) en de fiscale aftrekbaarheid, maar ook voor de tankkaartentaks en de solidariteitsbijdrage. Tijd om te checken of u voor al dat de juiste CO2 -waarde gebruikt! Meer...

BELASTINGEN - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Hoger voordeel alle aard (VAA) nutsvoorziening in 2019

Betaalt de vennootschap het privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan moet u een zgn. VAA aanrekenen. Hoeveel? En hoe zit dat dan met de btw? Meer...

BELASTINGEN - BOEKHOUDING

Tijdige voorafbetalingen als goed voornemen voor 2019?

De boete voor vennootschappen die niet voorafbetalen, bedraagt ook dit jaar 6,75%. Tot wanneer heeft u tijd om hieraan te ontsnappen? En wat heeft de fiscus sinds 01.01.2019 inzake voorafbetalingen (VA) gewijzigd? Meer...
Geactualiseerd op: 23.05.2019

Meer van Indicator