Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Coronavirus - trefwoord: Actualiteit

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Uitstel voorafbetalen loopt op zijn einde!

Door de coronacrisis besliste de regering in april om zelfstandigen en vennootschappen wat financiële ruimte te geven door sommige voorafbetalingspercentages te verhogen. Hoe springt u hier nu mee om? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Geld in uw vennootschap in ruil voor aandelen?

Een van de fiscale coronamaatregelen is een belastingvermindering voor inbrengen in vennootschappen die tijdens de zgn. lockdown omzet hebben verloren. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de bestaande ‘taxshelter’ voor starters en groeiers. Komt u ervoor in aanmerking? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Uw verlies van dit jaar al fiscaal aftrekken in 2019?

De coronacrisis heeft bij veel vennootschappen tot liquiditeitsproblemen geleid. Daarom besliste de regering dat indien u dat wenst, u het fiscale verlies van uw vennootschap voor boekjaar (bj.) 2020 al van de winst van bj. 2019 in aftrek kunt brengen. Hoe werkt deze zgn. carry-back van beroepsverliezen precies? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Consumptiecheque vanaf nu beschikbaar!

Dit jaar kunt u aan uw werknemer(s) een consumptiecheque met een maximale waarde van € 300 aanbieden. Deze cheque is specifiek gericht op gebruik in de door COVID-19 zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca-, cultuur- en sportsector. Hoe zit dat precies? Meer...

PERSONEEL - VARIA

Drie maanden gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

De Corona III-wet voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing (bv) indien u als werkgever de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid heeft moeten invoeren. Heeft u daar recht op? Hoeveel bedraagt deze vrijstelling? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Belastingvermindering giften tijdelijk 60%!

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator