Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Gestart met een vennootschap - trefwoord: Geld uit vennootschap halen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD

Een nanny op kosten van uw vennootschap?

Een vennootschap wilde de kosten betalen van een nanny voor de kinderen van haar zaakvoerster en vroeg een ruling aan over de aftrekbaarheid van de kosten en de waardering van het voordeel alle aard (VAA). Wat besliste de Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB)? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Geen VAA gratis lening als u de marktrente betaalt?

Een bedrijfsleider betaalt interest op een lening bij zijn vennootschap. Volgens de fiscus is de interestvoet te laag en hij belast het verschil tussen de zgn. fictieve debetinterest en de betaalde interest als een voordeel alle aard (VAA). Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - HUUR

Ook dit jaar weer iets meer huur vragen!

Verhuren aan uw vennootschap is fiscaal gezien interessant, maar u mag dan niet te veel huur vragen. Hoe zit dat juist? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD

Nutsvoorziening: privé of via BV betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel (VAA). Hoeveel bedraagt dat VAA voor 2020? En betaalt u dat niet beter privé? Meer...

AANGIFTE - BTW

Verlies ten laste nemen door tegoed kwijt te schelden?

Een bedrijfsleider vermeldt in zijn privéaangifte een beroepskost van ± € 50.000. Hij zou nl. voor dat bedrag verliezen van zijn vennootschap ten laste genomen hebben. De fiscus weigert de aftrek. Waarom en wat vond de rechter daarvan? Meer...

VENNOOTSCHAP - VARIA

Een kunstwerk verkopen aan uw vennootschap?

Een student koopt een Van Gogh. Een jaar later verkoopt hij het schilderij voor een veel hogere prijs aan een bedrijf waarvan zijn ouders bestuurders zijn. Volgens de fiscus is de meerwaarde belastbaar als divers inkomen. Wat zei de rechter? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Kunt u auteursrechten opnemen uit uw eigen vennootschap?

De vergoedingen voor auteursrechten genieten een fiscaal aantrekkelijk gunstregime. Om die reden werden er de voorbije jaren diverse rulings aangevraagd door bedrijfsleiders die ‘auteursrechten overdragen’ aan hun vennootschap. Kunt u ook zo’n fiscaal vriendelijke vergoeding uit uw eigen vennootschap halen? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator