Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Gestart met een vennootschap - trefwoord: Actualiteit

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?

Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2019 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Waar gaat dat over en wat betekent dit precies? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Geld in uw vennootschap in ruil voor aandelen?

Een van de fiscale coronamaatregelen is een belastingvermindering voor inbrengen in vennootschappen die tijdens de zgn. lockdown omzet hebben verloren. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de bestaande ‘taxshelter’ voor starters en groeiers. Komt u ervoor in aanmerking? Meer...

AANGIFTE - BTW

Geen btw-kerstvoorschot dit jaar!

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Als u btw-plichtig bent, dan verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire opgaven? Heeft u ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Verlenging steunmaatregelen tot 31.12.2020!

Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator