Artikeldatabank

Zoekresultaat: 102 artikel(s) gevonden in het thema: Aangifte - trefwoord: Personenbelasting

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE & GESCHILLEN - SANCTIES

Wanneer belast op een forfaitaire minimumwinst?

Een vennootschap wordt belast op een forfaitaire winst van € 19.000 omdat ze geen belastingaangifte ingediend heeft. Volgens de vennootschap heeft ze voor het jaar in kwestie geen belastbare winst gehad, maar de fiscus acht dit niet bewezen. Hoe oordeelde de rechter hierover? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Kunt u uw aangiftes nog tijdig indienen?

Nu de zomermaanden voorbij zijn, is het dringend tijd om na te gaan of u/uw boekhouder de deadlines betreffende de fiscale aangiftes gerespecteerd heeft. Hoe zit dat precies? Meer...

PRIVÉ - ONDERHOUDSUITKERINGEN

Recht van bewoning aftrekbaar als onderhoudsgeld?

Een man brengt in zijn aangifte een bedrag van € 415.000 (de waarde van een levenslang recht van bewoning) in als onderhoudsuitkering aan zijn ex-echtgenote. De fiscus aanvaardt slechts een aftrek van € 5.250. Wat zegt de rechter? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Geld in uw vennootschap in ruil voor aandelen?

Een van de fiscale coronamaatregelen is een belastingvermindering voor inbrengen in vennootschappen die tijdens de zgn. lockdown omzet hebben verloren. Deze tijdelijke regeling is gebaseerd op de bestaande ‘taxshelter’ voor starters en groeiers. Komt u ervoor in aanmerking? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Uw loon delen met uw partner, fiscaal een goede zaak?

Uw privéaangifte is klaar en met het loon dat u in 2019 opgenomen heeft, moet u flink wat bijbetalen! Is het fiscaal dan niet beter om voor 2020 uw loon te delen met uw partner? Waarop moet u letten en wat is de optimale verdeling? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR

Wie ontvangt de beslissing over een bezwaarschrift?

Een belastingplichtige geeft een volmacht aan zijn boekhouder om een bezwaarschrift in te dienen. De beslissing over het bezwaarschrift wordt enkel aan hemzelf meegedeeld, niet aan de boekhouder. Is dat volgens Cassatie een procedurefout? Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Hoe dividenden van 2019 maximaal vrijstellen?

In 2018 kon u privé tot € 640 aan dividenden fiscaal vrijstellen. Hoeveel is dat voor 2019? En hoe krijgt u dan die ingehouden roerende voorheffing (rv) terug? Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aangifte pb: geen uitstel wegens corona!

Sinds 5 mei is Tax-on-web weer beschikbaar via MyMinfin. U kunt dus vanaf nu uw belastingaangifte voor inkomstenjaar 2019 indienen. Wat is de deadline? Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Welk belastingtarief op een opzegvergoeding?

Een werknemer wordt ontslagen en start zijn eigen BVBA waarvan hij een loon ontvangt in de vorm van voordelen alle aard (VAA) en geherkwalificeerde huur. Een jaar later ontvangt hij van zijn ex-werkgever een opzegvergoeding. Tegen welk tarief moest die belast worden? Meer...

PRIVÉ - ONDERHOUDSUITKERINGEN

Gratis woning belastbaar als onderhoudsuitkering?

Een vrouw woont tijdens een echtscheidingsprocedure gratis in een pand van haar toekomstige ex. Volgens de fiscus geniet de vrouw zo een belastbare onderhoudsuitkering. Wat vond de rechter daarvan? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator