Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Privé - trefwoord: Diverse inkomsten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Wanneer is een aandelenverkoop abnormaal?

Een BVBA heeft twee aandeelhouders, waarvan de ene op een bepaald moment al zijn aandelen aan de andere verkoopt voor een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan hun intrinsieke waarde. De fiscus belast de meerwaarde, omdat de verkoop niet normaal zou zijn. Wat vond de rechter daarvan op 29 oktober 2019? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Een reclamepaneel aan uw gevel of op uw grond?

Onlangs kreeg u een brief van een reclamebedrijf dat graag een reclamepaneel wil ophangen aan de zijgevel van uw huis of loods en u daarvoor wil vergoeden. Als u daarop ingaat, hoe zit het dan eigenlijk met de belastingen? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Zijn inkomsten uit nevenactiviteiten beroepsinkomsten?

Een advocaat zetelt in een orgaan van het BIBF (Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten). De zitpenningen die hij ontvangt, geeft hij aan als diverse inkomsten. Volgens de fiscus zijn dit beroepsinkomsten. Wat zei de rechter? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Fiscale regeling deeleconomie weldra van start!

Met de Programmawet van 01.07.2016 werd de deeleconomie een feit, maar door gebrek aan uitvoeringsmaatregelen bleef dit tot op heden zonder gevolg! Twee KB’s brengen daar vanaf 01.03.2017 verandering in. Waarover gaat het? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Hoe worden inkomsten van gastenkamers belast?

U wilt af en toe gastenkamers verhuren, al dan niet via een platform als Airbnb. Hoe worden uw inkomsten dan belast? Geldt de nieuwe zgn. deeleconomie-regeling daar ook voor en maakt het uit of u daarbij extra diensten aanbiedt? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Wat moet u zeker weten over de zgn. deeleconomie?

Met de Programmawet van 1 juli 2016 is de zgn. deeleconomie een feit! Wat houdt die nieuwe wetgeving precies in? Welke voorwaarden gelden er en hoe wordt dat inkomen belast? Wij doen de basisprincipes alvast uit de doeken... Meer...

MEERWAARDE OP AANDELEN

Hoe snel kunt u uw aandelen verkopen?

Verkoopt u beursgenoteerde effecten snel weer met ‘winst’, dan wordt u daarop sinds kort belast (zgn. speculatietaks). Geldt dat ook voor aandelen die u verkregen heeft via schenking, erfenis, wijziging van uw huwelijksstelsel, ... ? Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Privébelasting op snelle beursmeerwaarden is een feit!

Privé speculeren op een snelle winst bij de verkoop van bepaalde beursgenoteerde producten komt u sinds dit jaar duur te staan. De wet van 26.12.2015 voert immers de zgn. speculatiebelasting in. Wat moet u hiervan weten? Meer...

DIVERS INKOMEN

Een laag belaste vergoeding voor een naambord?

Een bedrijfsleider kreeg van zijn vennootschap € 375 per maand om een ‘reclamebord’ aan zijn woning te hangen. Die vergoeding gaf hij aan als een divers inkomen, maar voor de fiscus is dat ‘loon’. Wat zei de rechter op 24.03.2015? Meer...

INTERNE MEERWAARDE

Een ‘interne meerwaarde’ is niet per definitie ‘abnormaal’!

Een collega werd belast op een zgn. interne meerwaarde omdat de aandelenverkoop aan haar eigen holding volgens de fiscus ‘abnormaal’ was. De rechter dacht er op 17.02.2015 echter anders over! Wat moet u daarvan onthouden? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator