Artikeldatabank

Zoekresultaat: 17 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Abnormaal of goedgunstig voordeel

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - ABNORMAAL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL

Wanneer is een bestuursvergoeding ‘abnormaal’ hoog?

Bvba X ontvangt een bestuursvergoeding van € 1.350.000 van nv Y en betaalt aan haar zaakvoerder een loon van € 40.000. Volgens de fiscus is dit verschil een ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’ (AGV). Vond de rechter dit ook? Meer...

AFTREKBARE VERLIEZEN

Altijd belast op abnormaal of goedgunstig voordeel?

Uw vennootschap ontvangt een zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel (AGV). In welke mate kan ze daarvan verliezen (niet) in mindering brengen? Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 10.03.2016… Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

‘Overdreven’ kosten zijn wel beroepskosten!

De fiscus verwerpt bij een controle een deel van de kosten omdat ze ten eerste geen beroepskosten zijn, ten tweede ‘overdreven’ zijn en ten derde zgn. abnormale of goedgunstige voordelen zouden vormen. Kan dat volgens de rechter? Meer...

MANAGEMENTFEES

Nu nog snel even wat winst ‘verplaatsen’?

Heeft u meerdere vennootschappen, dan is het uiteraard interessant om zo veel mogelijk winst te laten belasten bij de vennootschap die de minste belastingen betaalt. Nu nog snel even een factuur sturen om wat winst te ‘verplaatsen’? Meer...

HERKWALIFICATIE INTEREST

Ook herkwalificatie van interest voor een vennootschap?

Een abonnee vroeg of de herkwalificatie van interest in dividend ook geldt voor zijn managementvennootschap, die zaakvoerder is van zijn werkvennootschap en aan deze een lening toegestaan heeft. Wat als ze geen interest aanrekent? Meer...

VENNOOTSCHAP - ABNORMAAL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL

Interesten betalen zonder dat dit contractueel hoeft?

Een vennootschap betaalt interesten aan een andere vennootschap zonder dat dit contractueel voorzien is. Volgens de fiscus verstrekt zij daardoor een ‘abnormaa­l of goedgunstig’ voordeel. Was de rechter het daarmee eens? Meer...

STANDPUNT RECHTER - ABNORMAAL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL

De fiscus heeft het niet voor ‘verwanten’...

Vennootschap A verhuurt een pand aan vennootschap B, die dezelfde bestuurders heeft als A en die het pand met veel winst verder verhuurt. Kan vennootschap B die winst compenseren met haar verliezen? Meer...

STANDPUNT RECHTER - BEROEPSKOSTEN

Een dure kwijtschelding...

Scheldt uw vennootschap een vordering op een andere vennootschap kwijt, dan kan ze dat verlies in principe aftrekken als beroepskosten. In bepaalde gevallen kan dat echter een probleem zijn. Wanneer is dat het geval? Wat kunt u doen? Meer...

ACTUALITEIT - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Een alternatief voor uw voordelen van alle aard?

Betaalt uw vennootschap privé-uitgaven, dan wordt u belast op een voordeel. Onlangs werd er aan de minister gevraagd of dit niet vermeden kan worden door die uitgaven bij de vennootschap te laten belasten als verworpen uitgaven... Meer...

STANDPUNT RECHTER - ABNORMAAL OF GOEDGUNSTIG VOORDEEL

Een ‘abnormale’ kwijtschelding…

U heeft twee vennootschappen en u twijfelt eraan om een schuld van de ene vennootschap kwijt te schelden aan de andere omdat dit een negatief fiscaal gevolg zou hebben. Hoe zit dat precies? Wat is het probleem? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator