Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Wanneer is een aandelenverkoop abnormaal?

Een BVBA heeft twee aandeelhouders, waarvan de ene op een bepaald moment al zijn aandelen aan de andere verkoopt voor een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan hun intrinsieke waarde. De fiscus belast de meerwaarde, omdat de verkoop niet normaal zou zijn. Wat vond de rechter daarvan op 29 oktober 2019? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Is interest op een lening om geld uit te keren aftrekbaar?

Een vennootschap financierde haar kapitaalvermindering en een dividenduitkering in geld met een lening. Volgens de fiscus en de rechters in het hof van beroep was de interest op de lening niet aftrekbaar. Vond het Hof van Cassatie dat ook? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Liquidatiereserve: aan wie komt dit toe?

Het aanleggen van een liquidatiereserve is om fiscale redenen heel populair. Aan wie komen deze opgepotte reserves echter toe als de ouders ondertussen de blote eigendom van de aandelen aan de kinderen geschonken hebben? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Hoe ver kan de fiscus terug met antimisbruikbepaling?

De vennoot van een erkende CVBA treedt uit en krijgt in 2012 een zgn. scheidingsaandeel dat volgens de wet vrijgesteld is van roerende voorheffing (rv). Volgens de fiscus is er sprake van fiscaal misbruik en hij belast het scheidingsaandeel als een beroepsinkomen. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Belast op een overwaardering van aandelen?

Een bestuurder van NV X brengt in die vennootschap aandelen in van NV Y. Volgens de fiscus zijn de aandelen bij de inbreng overgewaardeerd en hij belast die vermeende overwaardering als een voordeel alle aard (VAA) voor de bestuurder. Kreeg hij gelijk van de rechter? Meer...

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Hoe maakt u de aandelen goedkoper voor uw opvolger?

Een van uw kinderen zal u binnenkort opvolgen door de aandelen van uw BVBA te kopen. Om de prijs te drukken zou u het geld dat uw BVBA niet nodig heeft eruit willen halen. Kunt u daarvoor gebruikmaken van het nieuwe vennootschapsrecht? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Hoeveel aan uw ex betalen voor uw eigen vennootschap?

U bent gehuwd onder bv. het wettelijk stelsel, maar uw vennootschap behoort tot uw eigen vermogen. Toch riskeert u bij echtscheiding een vergoeding aan uw ex-partner te moeten betalen voor uw vennootschap. Wanneer is dat het geval? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Vruchtgebruik van aandelen, IA en verlaagd tarief

De fiscus weigert aan een vennootschap de IA omdat van ten minste de helft van de aandelen enkel het vruchtgebruik in handen van natuurlijke personen is en de blote eigendom bij andere vennootschappen zit. Wat zei Cassatie? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Belast op de verkoop van uw bedrijf?

Twee broers hebben in 1972 een bedrijf opgericht waarvan ze in 2010 de aandelen verkopen. Volgens de fiscus is de meerwaarde die ze daarbij realiseren belastbaar als een divers inkomen. Is de rechter het daarmee eens? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Boekjaar 2017: nog dividend uitkeren?

Binnenkort moet u op de jaarvergadering beslissen wat u met het resultaat van het afgelopen boekjaar doet. Gaat u dat als dividend uitkeren of een spaarpot in uw vennootschap aanleggen? Wat zijn de mogelijkheden en hoe zit dat fiscaal? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator