Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VASTGOED - MEERWAARDEN

Winst op vroeger voor zaak gebruikt pand belastbaar?

Een advocate verkoopt aan haar vennootschap een pand. De fiscus belast een zgn. stopzettingsmeerwaarde omdat de vrouw het pand reeds voor haar praktijk gebruikte toen ze nog geen vennootschap had. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Belast op voordeel alle aard, kosten woning aftrekbaar?

Een vennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar zaakvoerder, die daarvoor een beperkte huur betaalt en zich voor een stuk op een voordeel alle aard (VAA) laat belasten. Zoals intussen gebruikelijk is, weigert de fiscus de aftrek van de kosten van het pand. Volgt de rechter? Meer...

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Mag u een verhuurd gebouw degressief afschrijven?

Een vastgoedvennootschap schrijft enkele panden degressief af. Volgens de fiscus kan dit niet en hij belast het verschil met de lineaire afschrijvingen als een onderschatting van het actief. Wat vindt het hof van beroep te Bergen daarvan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Zijn kosten van een appartement aan de zee aftrekbaar?

Een vennootschap koopt appartementen aan de zee die ze gratis ter beschikking stelt van haar bedrijfsleiders. De controleur weigert de aftrek van de kosten omdat die niet gemaakt zouden zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Het voordeel woning en de kosten van een ‘lusthuis’

Een vennootschap laat een villa gratis gebruiken als vakantiewoning door haar bestuurders, die voor dit privégebruik voordelen van alle aard (VAA) aangeven. Volgens de fiscus zijn de kosten van de villa voor de vennootschap slechts ten belope van de VAA aftrekbaar. Was de rechter het daarmee eens? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Bezoldigingstheorie? Ja, mits werkelijke prestaties!

Woont u in een woning van uw vennootschap of koopt die een tweede verblijf, dan zijn die kosten daarvan toch aftrekbaar zolang u zich maar privé laat belasten op een voordeel, toch? Cassatie zette op 14.10.2016 de puntjes op de i! Meer...

VOORDEEL GRATIS WONING

Uw privéhuur laten betalen door uw vennootschap?

Als zaakvoerder woont u in een woning die u privé huurt, maar u laat de maandelijkse huur betalen door uw vennootschap. Op welk voordeel woning wordt u dan privé belast? Wat zei een rechter hierover op 03.06.2015? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Buitenverblijf sowieso aftrekbaar?

Veel controleurs hebben moeite met een buitenverblijf in uw vennootschap. Cassatie zorgde onlangs echter voor geruststellend nieuws. Hoe pakt u dat aan? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Er zijn grenzen aan de bezoldigingstheorie...

Cassatie heeft wel de zgn. bezoldigingstheorie aanvaard, maar dat betekent nog niet dat alle mogelijke kosten nu automatisch aftrekbaar zijn als u zich maar privé op een voordeel laat belasten, zo oordeelde een rechter op 13.01.2015... Meer...
Geactualiseerd op: 27.10.2020

Meer van Indicator