Artikeldatabank

Zoekresultaat: 98 artikel(s) gevonden in het thema: Pensioen & verzekeringen - trefwoord: Groepsverzekering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2019 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Waar gaat dat over en wat betekent dit precies? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Doe uw voordeel met 0% rendement!

Een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) heeft zoals u weet heel wat voordelen. Maar wist u dat u een interessant voordeel kunt realiseren als u kiest voor een groepsverzekering of IPT met 0% rendement? Hoe? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Een eenmalig betaald loon en de 80%-grens

Een vennootschap betaalt een premie voor een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT), ten voordele van haar zaakvoerder. De fiscus weigert de aftrek grotendeels, omdat hij voor de berekening van de zgn. 80%-grens geen rekening houdt met een eenmalig betaald loon. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Uw groepsverzekering/IPT in tijden van corona

Door de coronacrisis verwacht u een lagere omzet. Als u nu niet ingrijpt, bekomt u vermoedelijk liquiditeitsproblemen en slechte bedrijfsresultaten. Om de schade te beperken, denkt u eraan om dit jaar wat minder loon op te nemen en/of geen IPT-premie te betalen. Waar moet u dan allemaal op letten? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Is IPT fiscaal gezien betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2020 verder daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw IPT. Wat is dan de beste keuze? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt die belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Welke jaren kiest u beter wel of net niet voor uw backservice?

Vele zelfstandigen hebben er eerst een loopbaan als werknemer of ambtenaar op zitten vooraleer ze switchen naar het zelfstandigenstatuut. Een volledige loopbaan als zelfstandige zit er dus niet in. U kunt die jaren dan inhalen met een backservice. Maar is dat wel altijd voordelig? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN

Een premie voor uw aanvullend pensioen overslaan?

U bouwt een fiscaal interessant extralegaal pensioen op, maar dit jaar zit u wat krap bij kas. U zou daarom een premie voor zo’n aanvullend pensioen willen overslaan. Kan dat en welke premies slaat u dan fiscaal gezien het best niet over? Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Vanaf wanneer kunt u uw IPT opnemen tegen 10%?

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal ‘maar’ tegen 10% belast zou worden, moet u tot uw wettelijke pensioenleeftijd actief blijven. Wat is uw wettelijke pensioenleeftijd? En wat is ‘actief blijven’? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator