Artikeldatabank

Zoekresultaat: 195 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepskosten - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Wat bewijzen voor de aftrek van managementfees?

Een nv betaalt managementfees aan haar gedelegeerd bestuurder, een bvba. De fiscus weigert de aftrek van de fees en krijgt zowel in eerste aanleg als in beroep gelijk. Wat vond het Hof van Cassatie daarvan op 22.03.2019? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Receptiekosten op een opendeurdag, wat zegt Cassatie?

Receptiekosten zijn volgens de wet maar voor 50% aftrekbaar. Zowel de minister, de Rulingdienst als meerdere rechters hebben recent geoordeeld dat die aftrekbeperking niet geldt voor recepties op een zgn. publiciteitsevenement. Heeft het Hof van Cassatie zich op 22.02.2019 bij dit standpunt aangesloten? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Uw sponsoruitgaven zijn aftrekbaar!

Zoals de meeste vrije beroepers sponsort ook u de lokale sportclub, de jeugdbeweging, populaire evenementen, ... Kan de fiscus de kosten van dergelijke ‘generositeiten’ zomaar verwerpen? Een recent arrest verduidelijkt. Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Is een vergoeding op basis van een dading aftrekbaar?

Een vennootschap sluit een discussie over de eigendomsverwerving van een pand met een dading waarin ze zich verbindt tot het betalen van een schadevergoeding. De fiscus weigert de aftrek als beroepskost. Krijgt hij gelijk van de rechter? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Zijn het uw eigen kosten of die van uw vennootschap?

Twee jaar geleden besloot een rechter dat een bedrijfsleider facturen van onderaannemers kon aftrekken als eigen beroepskosten. De fiscus legde zich daar niet bij neer en trok naar Cassatie. Wat vond het hoogste gerechtshof ervan? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Afschrijvingen kantoor als beroepskosten bedrijfsleider?

Twee notarissen die hun beroep in een vennootschap uitoefenen, brengen de afschrijvingen van het notariskantoor in mindering van hun zaakvoerdersloon als beroepskosten. De fiscus weigert de aftrek. De rechter ook? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

120%-aftrek wordt volledig afgeschaft!

De hervorming van de vennootschapsbelasting voorzag reeds in een gedeeltelijke afschaffing van de 120% aftrekbare kosten. Maar dat wijzigt weer... Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Lenen om kapitaalvermindering of dividend te betalen?

Een vennootschap had een lening gesloten om een kapitaalvermindering en een groot dividend uit te betalen. De fiscus weigert de aftrek van de interesten op de lening omdat die geen beroepskosten zijn. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Moet u sinds 1 januari 2018 meer kosten overdragen?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is de invoering van het ‘matchingprincipe’ waardoor vooruitbetaalde kosten niet meer aftrekbaar zijn in het jaar van betaling. Hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator