Artikeldatabank

Zoekresultaat: 197 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepskosten - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Kosten pas in aftrek nemen wanneer u ze betaald heeft?

Een zelfstandige betaalt achterstallige sociale bijdragen en vermeldt ze ook pas voor dat jaar in zijn belastingaangifte als beroepskosten. De fiscus weigert de aftrek omdat die had moeten gebeuren in de jaren dat de bijdragen verschuldigd waren. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Zijn kosten voor een belastingbesparing aftrekbaar?

Een vennootschap koopt op dezelfde dag zowel put- als callopties op aandelen. Korte tijd later maakt ze gebruik van die opties om een grote meerwaarde op aandelen te realiseren. De kosten van de opties trekt ze af als beroepskosten. De fiscus verwerpt de aftrek. Wat vond de rechter daarvan? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Wat bewijzen voor de aftrek van managementfees?

Een nv betaalt managementfees aan haar gedelegeerd bestuurder, een bvba. De fiscus weigert de aftrek van de fees en krijgt zowel in eerste aanleg als in beroep gelijk. Wat vond het Hof van Cassatie daarvan op 22.03.2019? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Uw sponsoruitgaven zijn aftrekbaar!

Zoals de meeste vrije beroepers sponsort ook u de lokale sportclub, de jeugdbeweging, populaire evenementen, ... Kan de fiscus de kosten van dergelijke ‘generositeiten’ zomaar verwerpen? Een recent arrest verduidelijkt. Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Receptiekosten op een opendeurdag, wat zegt Cassatie?

Receptiekosten zijn volgens de wet maar voor 50% aftrekbaar. Zowel de minister, de Rulingdienst als meerdere rechters hebben recent geoordeeld dat die aftrekbeperking niet geldt voor recepties op een zgn. publiciteitsevenement. Heeft het Hof van Cassatie zich op 22.02.2019 bij dit standpunt aangesloten? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Is een vergoeding op basis van een dading aftrekbaar?

Een vennootschap sluit een discussie over de eigendomsverwerving van een pand met een dading waarin ze zich verbindt tot het betalen van een schadevergoeding. De fiscus weigert de aftrek als beroepskost. Krijgt hij gelijk van de rechter? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Zijn het uw eigen kosten of die van uw vennootschap?

Twee jaar geleden besloot een rechter dat een bedrijfsleider facturen van onderaannemers kon aftrekken als eigen beroepskosten. De fiscus legde zich daar niet bij neer en trok naar Cassatie. Wat vond het hoogste gerechtshof ervan? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Fiscaal ideaal eindejaarsgeschenk

De eindejaarsperiode komt stilaan dichterbij en u wilt uw zakenrelaties en personeel een geschenk geven. Wat is nu fiscaal gezien het meest ideale om te geven? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

120%-aftrek wordt volledig afgeschaft!

De hervorming van de vennootschapsbelasting voorzag reeds in een gedeeltelijke afschaffing van de 120% aftrekbare kosten. Maar dat wijzigt weer... Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Afschrijvingen kantoor als beroepskosten bedrijfsleider?

Twee notarissen die hun beroep in een vennootschap uitoefenen, brengen de afschrijvingen van het notariskantoor in mindering van hun zaakvoerdersloon als beroepskosten. De fiscus weigert de aftrek. De rechter ook? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator