Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepskosten - trefwoord: Fiches

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Wat bewijzen voor aftrek van restaurant- en autokosten?

Restaurant- en autokosten die uw vennootschap ten laste neemt en voor haar (beperkt) aftrekbaar zijn, krijgen bij een belastingcontrole meestal bijzondere aandacht. Wat moet u/uw boekhouder dan kunnen bewijzen voor de aftrek en hoe zit dat voor forfaitaire dag- en kilometervergoedingen? Meer...

BEROEPSKOSTEN - FICHES

Geen corona-uitstel voor fiscale fiches 281.50!

U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor vergoedingen die u in 2019 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo’n fiche opstellen? Wat zijn de mogelijke sancties als u of uw boekhouder de fiches niet opmaakt? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Corona en waardeverminderingen op vorderingen

De fiscus heeft een circulaire uitgebracht over de gevolgen van de coronacrisis voor de fiscale vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen. Welke voorwaarden gelden er voor de vrijstelling van zulke waardeverminderingen en wat staat er daarover in de circulaire? Meer...

BEROEPSKOSTEN - FICHES

Quid fiche 281.50 en vrije beroepers?

De fiches 281.50 voor vergoedingen die u in 2018 aan ‘derden’ betaald heeft, moet u uiterlijk tegen 30.06.2019 indienen. Voor de vergoedingen aan vrije beroepers moet dat niet altijd. Wat is er veranderd? Meer...

BEROEPSKOSTEN - FICHES

Buitenlandse factuur, toch geheime commissielonen?

Een Belgische nv betaalt een commissie aan een Nederlandse vennootschap. De controleur onderwerpt die commissie aan de aanslag geheime commissielonen (AGC), omdat ze niet vermeld is op een fiche 281.50. Wat zei de rechter? Meer...

PERSONEEL - VARIA

Daling van de loonkost voor jonge ondernemingen!

Om jonge kmo’s een financieel duwtje in de rug te geven voorziet de Programmawet van 10.08.2015 in een daling van hun loonkosten wanneer zij personeel aanwerven. Hoe zit die regeling precies in elkaar? Meer...

FICHE 281.50

Een fiche voor notarissen, deurwaarders en advocaten?

Binnenkort moeten er weer fiches 281.50 opgemaakt worden voor vergoedingen die u in 2014 aan ‘derden’ betaald heeft. Is dat nu ook nog nodig voor erelonen aan advocaten, nu die ook btw-plichtig zijn en hun erelonen ‘factureren’? Meer...

VOORDEEL VAN ALLE AARD

WK-koorts bij de fiscus?

Een recente circulaire zet de puntjes op de ‘i’ inzake de sponsoring van sportclubs. Wordt u privé belast als u in ruil voor de sponsoring toegangstickets krijgt of mee mag naar een (buitenlandse) match? Wat als u een gast uitnodigt? Meer...

GEHEIME COMMISSIELONEN

Monsterboete op kostenvergoeding?

Kan de fiscus de monsterboete van 309% toepassen wanneer hij uw forfaitaire kostenvergoeding te hoog vindt? Onlangs sprak een rechter zich daarover uit... Meer...

GEHEIME COMMISSIELONEN

‘Monsterboete’ versoepeld?

De regering past de regels aan voor de aanslag geheime commissielonen of zgn. monsterboete van 309%. Wat verandert er dat voor u van belang is? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator