Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Erven & schenken - trefwoord: Hand- & bankgift

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ERVEN & SCHENKEN - HAND- & BANKGIFT

Vruchtgebruiker heeft stemrecht!

NIEUWE ERFWET

Nog vlug een verklaring afleggen?

SUCCESSIEPLANNING

Twee bankgiften zijn fiscaal gezien beter dan één!

Als ouders een bankgift doen aan hun kinderen, wordt in 99% van de gevallen noch de overschrijving, noch het bewijsdocument ‘opgesplitst’ en gebeurt de schenking als één geheel. Nochtans is ‘opsplitsen’ meestal beter. Waarom? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wederzijds schenken: nul, één of twee keer 3% betalen?

Met een wederzijdse schenking tussen echtgenoten kunnen koppels zonder kinderen ervoor zorgen dat de langstlevende (bijna) geen erfbelasting betaalt. Betaalt u dan vooraf nul, één of twee keer schenkbelasting? Meer...

SCHENKING

Geen schenkingsrechten én geen ‘nare gevolgen’?

Een bankgift is zeer populair en goedkoop, maar heeft als nadeel dat de schen ker na de schenking nog drie jaar in leven moet blijven om ook de successierechten te vermijden. Hoe schakelt u dat risico zo goedkoop mogelijk uit? Meer...

SCHENKING

Schenken in Nederland kan nog!

Specialisten vreesden dat de fiscus een schenking voor de Nederlandse notaris als ‘misbruik’ zou beschouwen. De fiscus schept nu zelf duidelijkheid... Meer...

ERVEN & SCHENKEN - HAND- & BANKGIFT

De ultieme ‘truc’ om successierechten te vermijden?

Uw vader heeft u zes maanden geleden een grote bankgift gedaan. Nu krijgt hij bv. op zaterdag een ongeval en volgens de dokter overleeft hij het weekend niet. U zal dus onvermijdelijk successierechten betalen op die bankgift. Of niet? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenken met dubbel behoud van inkomsten

U wilt in het kader van uw successieplanning uw patrimoniumvennootschap nu al schenken aan uw kleinkinderen, maar er wel voor zorgen dat zowel u als uw kinderen levenslang de inkomsten en controle houden. Hoe doet u dat optimaal? Meer...

ANTIMISBRUIKBEPALING

Kan een successieplanning niet meer sinds 1 juni 2012?

Sinds 1 juni 2012 is de zgn. algemene antimisbruikbepaling ook van t­oepassing inzake registratie- en successierechten. Is een successieplanning voortaan onmogelijk? Waar legt u het best de nodige voorzichtigheid aan de dag? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Een fiscaal interessante ‘restschenking’ mét controle?

Een restschenking (bv. ouder-kind-kleinkind) is fiscaal zeer interessant. Kunnen de ouders dan echter toch nog een beding van terugkeer inbouwen, zodat bij vooroverlijden van hun kind alles belastingsvrij naar hen terugkeert? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2019

Meer van Indicator