Artikeldatabank

Zoekresultaat: 106 artikel(s) gevonden in het thema: Erven & schenken - trefwoord: Successierechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Gezinswoning ‘inclusief inboedel’?

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Mag u de inboedel laag aangeven?

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

De woning fiscaal vriendelijk naar de langstlevende?

U bent ongehuwd en koopt samen met uw partner een woning. Huwt u later toch, dan kunt u er gemakkelijk voor zorgen dat de langstlevende op een fiscaal vriendelijke manier volle eigenaar van de volledige woning wordt. Hoe? Meer...

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

€ 50.000 vrijstelling voor langstlevende partner?

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Een fiscaal vriendelijke ‘aanwas’ tussen partners?

Een beding van aanwas van roerende goederen is een eenvoudige en efficiënte manier van successieplanning. Maar hoe doet u dat correct nu Vlabel (Vlaams gewest) zijn standpunt verscherpte? En hoe is dat in de andere gewesten? Meer...

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Erfbelasting voortaan bij uitkering levensverzekering

Bij verzekeringen met twee verzekeringnemers was volgens Vlabel bij overlijden van de eerststervende al erfbelasting verschuldigd. Door een decreetsaanpassing zal er voortaan pas erfbelasting verschuldigd zijn bij de effectieve uitkering. Meer...

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Hoe uw Tak 21 of 23 optimaliseren voor uw erfbelasting?

Een Tak 21 of 23 maakt vaak een belangrijk deel uit van het (roerend) vermogen. Door een klein beetje te sleutelen aan de zgn. standaardbegunstigden, kunt u met een kleine moeite veel erfbelasting besparen. Hoe komt dat? Meer...

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Maatschap en schenking: een gevaarlijke combinatie?

De maatschap gecombineerd met een schenking is een veelgebruikte techniek in het kader van een successieplanning. Op basis van een Vlaamse ruling van 14.11.2016 blijkt dat het daarmee soms toch uitkijken geblazen is! Hoezo? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - REKENING-COURANT

Een te hoge rekening-courant zelf optimaliseren!

Een te hoog rekening-couranttegoed levert u fiscaal nadeel op. U kunt van dit nadeel echter gebruik maken in het kader van uw successieplanning. Als u het slim aanpakt, realiseert u zelfs een dubbel voordeel. Hoe doet u dat? Meer...

ERVEN & SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN

Keuzebeding onder last, voortaan weer oké?

Het zgn. keuzebeding onder last wordt sinds 2013 als fiscaal misbruik bestempeld. Op 13.06.2016 heeft de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt over zo’n bedingen echter herzien. Wat moet u hiervan onthouden? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator