Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Eenmanszaak - trefwoord: Beroepsinkomsten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSINKOMSTEN

Factuur verstuurd, dus steeds een belastbaar inkomen?

Een zelfstandige haalt een aantal verstuurde facturen weer uit zijn omzet, omdat hij verwacht dat ze niet betaald gaan worden en een paar zouden trouwens louter ‘pro forma’ geweest zijn. Wat vond de rechter daarvan op 09.02.2016? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Zijn interesten ‘gemengde’ rekening beroepsinkomsten?

Als er op een privéspaarrekening af en toe kasontvangsten gestort worden en er leveranciers mee betaald worden, is dit dan een beroepsrekening en zijn de interesten van die rekening dan automatisch belastbare beroepsinkomsten? Meer...

STANDPUNT RECHTER - BEROEPSINKOMSTEN

Is uw spaargeld beroepsmatig?

Heeft u een eenmanszaak, dan worden de interesten die u krijgt op uw beroepsmatige bankrekening belast als beroepsinkomsten. Wanneer is dat precies het geval? Geldt dat ook voor de interesten van uw spaarrekening? Meer...

STANDPUNT RECHTER - BEROEPSKOSTEN

Een fiscaalvriendelijke hobby?

Wie een bijberoep heeft dat verlieslatend is, kan die verliezen in principe aftrekken van het ‘hoofdinkomen’. Uit de praktijk blijkt echter dat dit vaak zeer gevoelig ligt bij de fiscus. Wat is het probleem? Waarop moet u letten? Meer...

UITSMIJTER - BEROEPSINKOMSTEN

Wat is winst?

UITSMIJTER - DIVERSE INKOMSTEN

Goed geprobeerd…

PIPELINE

Interesten ontsnappen niet aan belastingen

PIPELINE

Minder belastingen in Vlaanderen…

CONTROLE

Is de fiscus te streng voor rentesubsidies?

Krijgt u kapitaal- en/of rentesubsidies van de overheid voor bepaalde investeringen, dan moet u daar belastingen op betalen. Wanneer moet u die subsidies echter aangeven? Mag dit gespreid over enkele jaren of moet dit in één keer? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator