Artikeldatabank

Zoekresultaat: 124 artikel(s) gevonden in het thema: Controle & geschillen - trefwoord: Belastingcontrole

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Kan de fiscus voortaan tien jaar teruggaan in de tijd?

Een wet van 11.02.2019 heeft een nieuwe buitengewone fiscale onderzoeks- en aanslagtermijn ingevoerd van 10 jaar. Onder welke voorwaarden kan de fiscus daarvan gebruikmaken, welke andere buitengewone termijnen zijn er nog en wat is eigenlijk de gewone onderzoeks- en aanslagtermijn? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Mag uw werknemer de fiscus helpen?

Bij een BBI-controle, vragen de controleurs aan een bediende om een aantal computerbestanden te kopiëren, wat zij zonder protest doet. Volgens de bedrijfsleiders zijn die bestanden onrechtmatig verkregen bewijs. Wat zei Cassatie hierover? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Omzet van een maand extrapoleren naar een jaar?

Een belastingcontroleur stelt vast dat niet alle leveringen gefactureerd worden. Hij reconstrueert de zwarte omzet voor één maand, extrapoleert die naar een jaar en onderwerpt dit bedrag aan de AGC. Wat zei de rechter daarover? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Moet de fiscus een verbeterde jaarrekening aanvaarden?

Een bvba wordt belast op een overschatting van het passief, omdat ze geen uitleg heeft voor een bedrag dat als schuld geboekt is. Nadien komt de bvba met een verklaring en een verbeterde jaarrekening. Moet de fiscus die aanvaarden? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

De fiscus op bezoek: wat mag hij doen en wat niet?

Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Wat als u de toegang of inzage weigert? Het Grondwettelijk Hof zette in een arrest van 12.10.2017 de puntjes op de i. Meer...

BELASTINGCONTROLE

Aangekondigde controleacties 2017

De lijst van wie zich dit jaar aan een fiscale controle mag verwachten, is weer gepubliceerd! Reden om u ongerust te maken of niet echt? Even kijken... Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Aanslag geheim commissieloon dan soms toch mogelijk!

Een vennootschap kreeg tegen het einde van de driejarige controletermijn een belastingcontrole waarbij een niet-aangegeven voordeel meteen leidde tot een aanslag geheim commissieloon! Wat zei de rechter daarvan op 06.09.2016? Meer...

BELASTINGCONTROLE

Uw gegevens in de ‘cloud’ ook laten zien?

CONTROLE & GESCHILLEN - AKKOORD

Akkoord getekend na controle, zit u daaraan vast?

Een tijdje geleden heeft u of uw boekhouder, ter afhandeling van een belastingcontrole, een akkoordverklaring getekend. Nu zou u echter op dat akkoord willen terugkomen. Wanneer kan dat eigenlijk nog en wat moet u dan doen? Meer...

GEHEIME COMMISSIELONEN

Bent u ‘ondubbelzinnig geïdentificeerd’?

Om de ‘monsterboete’ te vermijden, moet u als genieter van het voordeel binnen de 2,5 jaar ‘ondubbelzinnig geïdentificeerd’ zijn. De rechtspraak lijkt vrij gemakkelijk te aanvaarden dat dit het geval is, zo blijkt ook uit een recente uitspraak... Meer...
Geactualiseerd op: 20.05.2019

Meer van Indicator