Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Controle & geschillen - trefwoord: Ambtshalve ontheffing

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Wanneer is er geen aftrek mogelijk van een supplement?

Verhoogt de fiscus na een controle het belastbaar resultaat van uw vennootschap, dan kunnen verliezen en andere aftrekposten soms van dat supplement niet in mindering gebracht worden. Wanneer is dat volgens de wet en volgens de fiscus? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - AMBTSHALVE ONTHEFFING

Ambtshalve ontheffing voor niet-gevraagde woonbonus?

Een man had voor een aantal jaren geen recht op de woonbonus, omdat zijn boekhouder de kapitaalaflossingen van de lening voor de eigen woning niet ingevuld had in de aangifte. Is hier sprake van een materiële vergissing, zodat de situatie nog rechtgezet kan worden via een ambtshalve ontheffing? Meer...

PROCEDURE

Ambtshalve ontheffing mogelijk voor fout in aangifte?

U merkt pas na de bezwaartermijn een fout op in uw nadeel in uw aangifte. U kunt dan eventueel nog binnen de vijf jaar een zgn. ambtshalve ontheffing vragen. In een circulaire van 22.09.2014 geeft de fiscus hierover enige toelichting... Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - AMBTSHALVE ONTHEFFING

Uitbreiding van de zgn. ambtshalve ontheffing

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen versoepelt voor bepaalde situaties uw mogelijkheid om een zgn. ambtshalve ontheffing te vragen. Wat is er precies veranderd en vanaf wanneer geldt die versoepeling? Meer...

PROCEDURE

Foutje bij inputten van facturen

AANGIFTE

Wel een attest, maar niets ingevuld...

PROCEDURE

Ambtshalve ontheffing: nu 5 jaar voor alles

CONTROLE & GESCHILLEN - AMBTSHALVE ONTHEFFING

Ook de fiscus moet initiatief nemen...

Ook als de bezwaartermijn reeds voorbij is, kunt u in bepaalde gevallen toch nog een rechtzetting van uw belastingaanslag vragen via een zgn. ambtshalve ontheffing. Hoeveel tijd heeft u daarvoor? Wat als ook die termijn verstreken is? Meer...

UITSMIJTER - PROCEDURE

Loze beloftes…

ACTUALITEIT - PROCEDURE

De billijke rechter

De fiscus aanvaardt niet snel dat een vergissing in uw belastingaangifte nog rechtgezet wordt na de bezwaartermijn. Is dit echter wel altijd terecht? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator