Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: Controle & geschillen - trefwoord: Belastingaanslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGAANSLAG

Wanneer is een aanslag van ambtswege willekeurig?

Een vennootschap laat na om haar belastingaangifte in te dienen en de fiscus past de aanslag van ambtswege toe. Bij de berekening van de belastbare winst brengt hij de lonen waarvoor fiches bestaan, niet in mindering. Willekeur, vindt de belastingplichtige. Klopt dat volgens de rechter? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGAANSLAG

Geen fiscale aftrek bij supplement na controle?

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGAANSLAG

Verdoken meerwinsten ook nog in verworpen uitgaven?

De fiscus kan de aanslag geheime commissielonen niet enkel toepassen op vergoedingen en voordelen van alle aard die niet op een fiche vermeld zijn, maar ook op verdoken meerwinsten. Wat zegt de fiscus daarover? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGAANSLAG

Bericht van wijziging: antwoordtermijn en aanslag

Om te antwoorden op een bericht van wijziging heeft u één maand tijd. Vanaf wanneer begint die termijn te lopen? Moet de fiscus wachten tot die termijn voorbij is om een nieuwe aanslag te vestigen? Wat zei de rechter op 16.09.2015? Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BEZWAAR

Verkeerde bezwaardienst op uw aanslagbiljet... ?

CONTROLE

Een indiciaire aanslag van ambtswege?

Als de fiscus bewijst dat u in een bepaald jaar meer uitgegeven dan ontvangen heeft, kan hij dat zgn. indiciair tekort belasten. Hoe reageert u en wat als de indiciaire taxatie gebeurt in het kader van een ‘aanslag van ambtswege’? Meer...

MONSTERBOETE

Wat met de ‘monsterboete’ voor het verleden?

CONTROLE

Hoe en wanneer kan de fiscus uw aangifte wijzigen?

Wil de fiscus na een controle iets wijzigen aan uw aangegeven inkomsten en/of kosten en tekent u niet voor akkoord, welke spelregels moet hij dan naleven en hoe interpreteert de rechtspraak deze? Meer...

ONROEREND GOED BUITENLAND

Taxatie buitenlands onroerend goed is onwettelijk!

Heeft u een pand in het buitenland, dan moet u de huurwaarde daarvan aangeven in uw Belgische belastingaangifte terwijl dat voor een gelijkaardig Belgisch pand enkel het (lagere) ki is. Wat vindt de rechter van die ‘discriminatie’? Meer...

PROCEDURE

Enkele facturen ontbreken, aanslag van ambtswege?

Een collega kon bij een controle voor sommige kosten geen bewijsstukken voorleggen. De controleur ging daarom over tot een zgn. aanslag van ambtswege. Kan hij dat zomaar? Wat vond de rechter daarvan? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator