Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANGIFTE - BTW

Geen btw-kerstvoorschot dit jaar!

BTW - BTW-AANGIFTE

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Als u btw-plichtig bent, dan verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire opgaven? Heeft u ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Hoe zit dat precies? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Vóór 31.03 btw-klantenlisting indienen: hoe zit dat weer?

Indien u btw-plichtig bent, moet u in principe vóór 31.03.2020 weer uw jaarlijkse klantenlisting indienen. Welke klanten moet u wel in deze listing opnemen en welke niet? Welke sancties kan men u opleggen als u de deadline niet haalt? Meer...

BTW - BTW-AFTREK

Verhuur met btw-optie en aftrek historische btw

Huurcontracten voor beroepsmatig gebruikte panden kunnen sinds 01.01.2019 vallen onder de btw-optie. Hierdoor ontstond mogelijk een recht op (gespreide) aftrek van de historische btw. Wat is er belangrijk voor uw aangifte die u in januari 2020 moet indienen? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Hoe kunt u uw btw-kerstvoorschot optimaliseren?

Net zoals de btw-maandaangevers, moet u als btw-kwartaalaangever in principe sinds 2017 ook een decembervoorschot betalen. Hoe berekent u dat en tegen wanneer moet u dat betalen? Kunt u de te betalen btw optimaliseren? Meer...

BTW - BTW-VERPLICHTINGEN

Omzet als kleine ondernemer te hoog?

BTW - BTW-AANGIFTE

Aanvraag btw kleineondernemersregeling!

BTW-ZOMERREGELING

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Traditiegetrouw verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire (IC)opgaven? Heeft u dan ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies? Meer...

BTW - AANGIFTE

Btw-boetes vermijden en btw-aangifte optimaliseren!

Welke boetes kan de Btw u opleggen bij laattijdige facturatie en het laattijdig opnemen van uw facturen in uw btw-aangifte? Benut u alle mogelijkheden om uw aangifte te optimaliseren en de btw-voorfinanciering te beperken? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator