Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - BTW-AANGIFTE

Aanvraag btw kleineondernemersregeling!

BTW-ZOMERREGELING

Versoepeling aangiftetermijn tijdens de zomermaanden!

Traditiegetrouw verleent de Btw u tijdens de zomermaanden iets meer tijd om uw btw-aangifte in te dienen. Geldt dat ook voor de intracommunautaire (IC)opgaven? Heeft u dan ook meer tijd om te betalen of hoe zit dat precies? Meer...

BTW - AANGIFTE

Btw-boetes vermijden en btw-aangifte optimaliseren!

Welke boetes kan de Btw u opleggen bij laattijdige facturatie en het laattijdig opnemen van uw facturen in uw btw-aangifte? Benut u alle mogelijkheden om uw aangifte te optimaliseren en de btw-voorfinanciering te beperken? Meer...

BTW

Factuur opnieuw de basis voor de btw!

De complexe facturatieregels inzake btw worden vanaf 01.01.2016 vervangen door een eenvoudigere regeling. Wat zal die regeling precies inhouden? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Btw-drempel kleine ondernemer wijzigt nu toch!

BTW - BTW-TERUGGAVE

Oei, de BTW is al doorgestort!

Momenteel hebben nogal wat klanten moeite om uw factuur te betalen, maar u heeft zelf de BTW daarop al doorgestort. Kunt u die BTW nog terugvragen? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Huurinkomsten ook in de BTW-aangifte?

Door de wijziging van de BTW-spelregels sinds 1 januari 2010 zouden zgn. gemengd BTW-plichtigen voortaan ook hun huurinkomsten moeten opnemen in hun BTW-aangifte. Klopt dat effectief? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

De nieuwe listing en BTW-aangifte vanaf 2010

Vanaf januari 2010 wijzigt de BTW-aangifte op bepaalde vlakken en wordt ook de zgn. intracommunautaire listing die nu bestaat voor leveringen uitgebreid met diensten. Wat moet u hier zeker over weten? Meer...

BTW-WIJZIGINGEN 2010 - ADVIESVERLENING

Nieuwe BTW-regels inzake advies aan buitenlanders

Geeft u advies aan een buitenlandse klant of doet u zelf een beroep op een ­buitenlandse adviseur, dan wijzigen ook voor u een aantal BTW-spelregels vanaf 2010. Wat is er hier specifiek van belang? Meer...

BTW-WIJZIGINGEN 2010 - ONROEREND GOED

BTW-wijzigingen voor werken aan een pand?

Werken in onroerende staat door een aannemer zijn BTW-technisch gezien ook diensten. De vraag is dan in welke mate de BTW-wijzigingen m.b.t. diensten een invloed hebben op de wijze waarop er vanaf 2010 gefactureerd moet worden... Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator