Artikeldatabank

Zoekresultaat: 98 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfsleider - trefwoord: Dividend

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Hoe dividenden van 2019 maximaal vrijstellen?

In 2018 kon u privé tot € 640 aan dividenden fiscaal vrijstellen. Hoeveel is dat voor 2019? En hoe krijgt u dan die ingehouden roerende voorheffing (rv) terug? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Liquidatiereserve 2014 nu het best (niet) uitkeren?

Indien uw vennootschap voor boekjaar 2014 een liquidatiereserve aangelegd heeft, kan zij die nu fiscaal vriendelijk tegen slechts 5% uitkeren. Is dat altijd interessant? Wat zijn de mogelijke fiscale neveneffecten? Meer...

AANGIFTE - ROERENDE VOORHEFFING

Geen of te weinig rv ingehouden op een dividend?

Een vennootschap keert dividenden uit zonder roerende voorheffing (rv). De fiscus berekent de verschuldigde rv op het door de aandeelhouders ontvangen bedrag plus de niet-ingehouden rv. Kreeg hij gelijk van de rechter? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Hoeveel dividend of tantième voor boekjaar 2019?

Binnenkort moet u beslissen over de jaarrekening voor boekjaar 2019 en meer bepaald over de bestemming die u aan het resultaat zal geven. Wanneer kunt u kiezen voor een uitkering als dividend of tantième en hoe groot mag dat dividend of dat tantième dan zijn? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Zorg dat interesten op rc niet als dividend belast worden!

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de regels inzake de herkwalificatie van interesten op voorschotten in dividenden gewijzigd sinds 01.01.2020. Wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor de interesten die u sinds 01.01.2020 ontvangt voor uw rekening-couranttegoed? Meer...

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Liquidatiereserves uitkeren of een VVPR-bis-dividend?

Op de komende jaarvergadering over het boekjaar 2019 zullen veel vennootschappen de liquidatiereserve van het boekjaar 2014 kunnen uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van maar 5%. Wat met de uitkering van andere liquidatiereserves en waarom is een VVPR-bis-dividend soms beter? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Liquidatiereserve boekjaar 2014 vanaf nu uitkeerbaar tegen 5%

Indien uw vennootschap voor aanslagjaar (aj.) 2015 (boekjaar (bj.) 2014) een liquiditeitsreserve aangelegd heeft, dan kan zij deze sinds 01.01.2020 in principe tegen 5% uitkeren. Afhankelijk van de vennootschapsvorm moet deze uitkering wel een balans- en/of liquiditeitstest doorstaan. Hoe zit dat juist? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Op welk bedrag rv berekenen bij dividenden in natura?

Een dividend kan niet enkel in geld, maar ook in natura uitgekeerd of betaald worden. U ontvangt dan van uw vennootschap goederen in plaats van geld. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft op 12.03.2019 een advies uitgebracht over de boekhoudkundige verwerking van dividenden in natura en de roerende voorheffing (rv) op zulke dividenden. Wat moet u daarvan weten? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

Geen 13%-grens meer, dus een groot dividend opnemen?

Heeft uw vennootschap in 2018 winst gemaakt, dan kunt u die winst in principe (volledig) uitkeren als dividend. Is dat een goed idee nu de grootte van het dividend niet meer van belang is voor het tarief van de vennootschapsbelasting? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND

VVPR-bis kwijt na inbreng aandelen in een maatschap?

U wilt de aandelen van uw vennootschap nu al (gedeeltelijk) aan uw kinderen overdragen, maar via een burgerlijke maatschap de controle behouden. Heeft dat gevolgen voor de verlaagde rv (VVPR-bis)? Een recente ruling verduidelijkt. Meer...
Geactualiseerd op: 10.07.2020

Meer van Indicator