Artikeldatabank

Zoekresultaat: 74 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfsleider - trefwoord: Bezoldiging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2019 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Waar gaat dat over en wat betekent dit precies? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Uw loon delen met uw partner, fiscaal een goede zaak?

Uw privéaangifte is klaar en met het loon dat u in 2019 opgenomen heeft, moet u flink wat bijbetalen! Is het fiscaal dan niet beter om voor 2020 uw loon te delen met uw partner? Waarop moet u letten en wat is de optimale verdeling? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat? Meer...

VENNOOTSCHAP - MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

Hoe de werkelijkheid van diensten bewijzen?

Volgens de fiscus zijn de vergoedingen voor administratieve diensten die een boekhoudkantoor betaalt aan drie vennootschappen niet aftrekbaar, omdat de werkelijkheid van de diensten niet bewezen zou zijn. Wat zei de rechter? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Tijdelijk minder loon opnemen: aandachtspunten privé!

Door de coronacrisis wilt u uw vennootschap wat extra ‘zuurstof’ geven door tijdelijk wat minder loon op te nemen. Welke gevolgen heeft dat verminderde loon voor u privé? Is uw loon op nul zetten een goed idee? Meer...

ACTUALITEIT - ZELFSTANDIGEN

Coronaziek: heeft een bedrijfsleider recht op een uitkering?

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u (door het coronavirus) ziek wordt? En wat indien u uw activiteit tijdelijk moet stopzetten? Kunt u dan ook een uitkering aanvragen? Hoeveel krijgt u dan? Hoe wordt dat belast? En welke stappen moet u daarvoor ondernemen? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Loon vergeten in goedgekeurde jaarrekening?

Een vennootschap stelt vast dat ze in de jaarrekening voor boekjaar 2014 vergeten is om het privé belaste loon voor de bedrijfsleider te boeken. Ze dient een verbeterde versie van de jaarrekening in en vraagt een ambtshalve ontheffing, maar die wordt door de fiscus geweigerd. Wat vond de rechter ervan? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Welk fiscaal statuut heeft een vaste vertegenwoordiger?

Wanneer een vennootschap bestuurder of zaakvoerder is van een andere vennootschap, moet er een zgn. vaste vertegenwoordiger aangesteld worden. Welk fiscaal statuut heeft die volgens het Hof van Cassatie? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2020 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist? Meer...

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019? Meer...
Geactualiseerd op: 23.10.2020

Meer van Indicator