Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Investeringen - trefwoord: Afschrijvingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INVESTERINGEN

Investeringsplannen? Zes redenen om ze NIET uit te stellen!

Vanaf aanslagjaar 2021 treedt de volgende fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking. Hierdoor is het misschien opportuun dat u sommige investeringsplannen naar voren schuift. Hoe zit dat juist? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Hoeveel is het aandeel van de grond waard?

Uw vennootschap heeft een pand gekocht. Hoe verdeelt u het best de aankoopprijs over het grondgedeelte en het gebouw? Het is nl. voordeliger om de waarde van de niet-afschrijfbare grond zo laag mogelijk te houden. Hoe pakt u dat aan? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Hoe kunt u ‘bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar ook de zgn. bijkomende kosten zijn aftrekbaar. U kunt die bij de afsluiting van uw jaarrekening op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Tot 3 x fiscaal voordeel voor fiets die u via uw bvba koopt!

Fiscaal gezien is het voordelig om voor uw woon-werkverkeer een fiets van uw bvba te gebruiken. U kunt zo tot 3 fiscale voordelen combineren. Voor wie kan dit interessant zijn? Geldt dit ook voor een koersfiets en een zgn. speedpedelec? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Hoe moet u immateriële vaste activa afschrijven?

Immateriële vaste activa (IVA) mag u afschrijven, maar de boekhoudkundige en fiscale regels voor de afschrijvingen zijn niet helemaal gelijk. Welke verschillen zijn er en wat doet u daarmee? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Wanneer is een uitzonderlijke afschrijving aftrekbaar?

Een vennootschap huurt een fabriekshal waarin ze inrichtingswerken laat uitvoeren. In 2005 verhuist ze haar activiteiten. In 2007 boekt ze een uitzonderlijke afschrijving, die volgens de fiscus niet aftrekbaar is. Wat zei de rechter daarvan? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Afschrijven op blote eigendom soms toch mogelijk?

Een vennootschap verkoopt het vruchtgebruik van een pand en op de blote eigendom die ze behoudt, schrijft ze vervolgens af. Dat kan niet, zegt de fiscus, want blote eigendom is nooit afschrijfbaar. Zijn de rechters het daarmee eens? Meer...

INVESTERINGEN - AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingsritme en gespreide taxatie van een gebouw

Uw vennootschap heeft een meerwaarde behaald en gaat die gespreid belasten. Bij wijze van herbelegging koopt ze een bestaand gebouw waarop ze gaat afschrijven. Waarop moet u dan letten? Een rechter verduidelijkt het een en ander. Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Hoe een variabele vergoeding voor cliënteel afschrijven?

Een arts verkoopt zijn cliënteel aan een vennootschap. Een deel van de prijs is afhankelijk van de omzet die de vennootschap zal behalen. Hoe moet die variabele prijs afgeschreven worden? Een arrest van 22.10.2015 licht toe… Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Hoeveel afschrijven bij aankoop op het einde van het jaar?

Een vennootschap kocht een investering op het einde van haar eerste boekjaar, schreef deze voor een volledig jaar af en trok de bijkomende aankoopkosten voor 100% af. De fiscus deed daar moeilijk over. Volgde de rechter hem daarin? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator