Artikeldatabank

Zoekresultaat: 82 artikel(s) gevonden in het thema: Auto & transport - trefwoord: Autokosten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Hogere km-vergoeding sinds 01.07.2019

Als u of uw werknemer met een privéwagen beroepsmatige verplaatsingen maakt, dan kunt u sinds 01.07 een hogere forfaitaire vergoeding toekennen. Hoe zit dat precies? En wat als dat jaarlijks meer dan 24.000 beroepsmatige kilometers zijn? Meer...

AUTO & TRANSPORT - BEDRIJFSWAGEN

Hoeveel CO2 -taks op bedrijfswagens in 2019?

Net zoals elk jaar zijn de formules voor de berekening van de CO2 -taks aangepast. Hoeveel bedraagt ze en wanneer is de CO2 -taks eigenlijk van toepassing? Meer...

AUTO - FISCALE AFTREK

Hoe de ‘gramformule’ temperen voor uw nieuwe auto?

Door de compenserende maatregelen van het ‘zomerakkoord’ gelden er vanaf 2020 minder gunstige regels voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Hoe groot is de impact van de gramformule? Hoe kunt u die beperken? Meer...

AUTOKOSTEN

Is uw parkeerboete aftrekbaar?

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Dit jaar ook bij afkoop VAA auto 17% of 40% VU

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Elektrische auto voor eenmanszaak nu extra voordelig!

Zoals dat reeds van toepassing was voor vennootschappen, worden vanaf 2018 de aftrekbare autokosten voor eenmanszaken bepaald in functie van de CO2 -uitstoot en het type brandstof. Wat zijn de gevolgen voor uw elektrische auto? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Waarmee mag u de verworpen autokosten verminderen?

Kosten van firmawagens zijn niet volledig aftrekbaar in uw vennootschap. Kunt u het voordeel alle aard (VAA) of een eigen bijdrage aanrekenen op de verworpen autokosten? En wat met de meerwaarde wanneer u een firmawagen verkoopt? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Autokosten (voortaan) anders doorrekenen?

De aftrekbeperking van doorgerekende autokosten zal voortaan bij de eindgebruiker liggen. Hoe kunt u dan voortaan de fiscale druk op uw autokosten optimaliseren? En hoe moet u die doorfacturatie concreet doen? Meer...

AUTO & TRANSPORT - AUTOKOSTEN

Parkeerplaats aftrekbaar volgens CO2-uitstoot?

ZOMERAKKOORD - AUTOKOSTEN

Nog snel een (plug-in)fakehybride aanschaffen?

In het wetsontwerp ter uitvoering van het zomerakkoord staat nu heel concreet hoeveel elke bijkomende gram CO2 u zal kosten vanaf 2020. Ook voor de ‘fakehybride’ komen er nieuwe spelregels. Schaft u het best nog uw auto in 2017 aan? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2019

Meer van Indicator