Recentste nummer

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN

Voorlopige sociale bijdragen verlagen!

U heeft wellicht net een uitnodiging gekregen van uw sociaal verzekeringsfonds om uw voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 te betalen. Kunt u vragen om die bijdragen te verlagen?
Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING

Welke jaren kiest u beter wel of net niet voor uw backservice?

Vele zelfstandigen hebben er eerst een loopbaan als werknemer of ambtenaar op zitten vooraleer ze switchen naar het zelfstandigenstatuut. Een volledige loopbaan als zelfstandige zit er dus niet in. U kunt die jaren dan inhalen met een backservice. Maar is dat wel altijd voordelig?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe uw fiscaal optimaal loon voor 2020 bepalen?

Volgens uw collega neemt u het best zo weinig mogelijk loon op uit uw vennootschap indien u privé voldoende middelen heeft. Uw vennootschap moet nl. minder belastingen betalen dan u privé. Is dat wel helemaal juist?
Meer...

ERVEN & SCHENKEN - VARIA

Uw vennootschap doorschuiven via een kwijtschelding?

U zou graag een stuk van uw familie- of vastgoedvennootschap al doorschuiven naar (een van) de kinderen. Kunt u dan een deel van uw aandelen verkopen en (als de tijd rijp is) de verkoopsom gewoon kwijtschelden? Kan dat zonder notaris?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD

Hoe kunt u het VAA auto verlagen?

U rijdt gratis privé met een auto van uw vennootschap en wordt dus belast op een voordeel alle aard (VAA). U vindt het bedrag van dit VAA nogal hoog en vraagt zich af wat u kunt doen om het te verlagen. Even kijken...
Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Kosten in één keer aftrekbaar of over te dragen?

Een vennootschap boekt in één keer een groot bedrag in kosten waartoe ze zich in een overeenkomst met een andere onderneming verbonden heeft. Volgens de fiscus moest een deel ervan naar het volgende boekjaar overgedragen worden en was dit dan pas aftrekbaar. Wat vond de rechter daarvan?
Meer...

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP

Aftrek kosten appartement aan zee opnieuw aanvaard!

Op 14.01.2020 heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een vennootschap die de kosten van een appartement aan de kust in aftrek nam, gelijk gekregen van de rechter. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze zaak en die van 03.12.2019?
Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - VARIA

Wettelijk pensioen: hoeveel en vanaf wanneer?

Vanaf wanneer kunt u met (vervroegd) pensioen en hoeveel zal u dan krijgen?
Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator