Recentste nummer

VENNOOTSCHAP - VERLAAGD TARIEF

Hoeveel loon moet u zich toekennen?

Om het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen genieten, moet u zich een minimumloon toekennen. Hoeveel is dat voor 2019?
Meer...

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL

Kapitaalvermindering op rekening-courant: probleem?

U wilt het kapitaal van uw vennootschap verminderen en u wilt dat bedrag niet cash opnemen, maar als een tegoed op uw rekening-courant boeken. U heeft echter gehoord dat de fiscus dat als ‘fiscaal misbruik’ zal beschouwen. Is dat zo?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Cliënteel overdragen aan uw vennootschap, of beter niet?

Wie zijn eenmanszaak omvormt tot een vennootschap, kan het cliënteel overdragen of niet. Wat doet u fiscaal gezien eigenlijk het best sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting?
Meer...

VENNOOTSCHAP - AUTO VIA VENNOOTSCHAP

Geen twee auto’s meer in uw vennootschap?

Naar aanleiding van het autosalon overweegt u om een tweede wagen via uw vennootschap aan te kopen. Kan dat echter zomaar? Hoe gaat de fiscus daar tegenwoordig mee om? Een recent arrest verduidelijkt.
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL VAN ALLE AARD

Elektriciteit en verwarming: privé of via bvba betalen?

Betaalt uw vennootschap uw privéverbruik aan verwarming en elektriciteit, dan wordt u privé belast op een zgn. belastbaar voordeel. Hoeveel bedraagt dat voordeel voor 2019? En kunt u de kosten niet beter privé betalen?
Meer...

PRIVÉ - ONROERENDE INKOMSTEN

Hoe verhuurt u een gemengd gebruikt pand?

Een vrouw sluit met een fotograaf een handelshuurcontract. Daarin staat dat de verhouding privé-professioneel gebruik van het pand 25%/75% bedraagt. De fiscus belast de volledige huur als beroepsmatig. Wat zei de rechter?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER - AANSPRAKELIJKHEID

Wie draait er op voor btw-schuld van uw vennootschap?

Indien een vennootschap de btw niet tijdig betaalt, kan de fiscus de bestuurders/zaakvoerders persoonlijk voor die schulden aanspreken. Wat moet hij dan bewijzen? Hoe worden de schulden verdeeld tussen de bestuurders/zaakvoerders?
Meer...

BTW - BTW-CONTROLE

Een btw-boete van 200% laten verminderen?

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - VARIA

Hoeveel bijverdienen in 2019?

Geactualiseerd op: 18.02.2019

Meer van Indicator