Recentste nummer

PRIVÉ - BELEGGEN

Beleggen in garages: hoe zit dat fiscaal?

Privé beleggen in overdekte parkeerplaatsen of garageboxen is tegenwoordig populair. Hoe worden uw huurinkomsten uit die parkeerplaatsen dan belast? En hoe zit dat met de btw?
Meer...

PENSIOEN & VERZEKERINGEN

Een premie voor uw aanvullend pensioen overslaan?

U bouwt een fiscaal interessant extralegaal pensioen op, maar dit jaar zit u wat krap bij kas. U zou daarom een premie voor zo’n aanvullend pensioen willen overslaan. Kan dat en welke premies slaat u dan fiscaal gezien het best niet over?
Meer...

BEDRIJFSLEIDER

Beter bij uw vennootschap dan bij de bank lenen?

Nu de interestvoeten zo laag staan, wilt u privé een onroerend goed aankopen. Voor die aankoop moet u wel lenen. Als uw vennootschap voldoende cash heeft, kan het voordeliger zijn om bij haar te lenen dan bij de bank. Hoe zit dat?
Meer...

PRIVÉ - DIVERSE INKOMSTEN

Een reclamepaneel aan uw gevel of op uw grond?

Onlangs kreeg u een brief van een reclamebedrijf dat graag een reclamepaneel wil ophangen aan de zijgevel van uw huis of loods en u daarvoor wil vergoeden. Als u daarop ingaat, hoe zit het dan eigenlijk met de belastingen?
Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BELASTINGCONTROLE

Moet u bestanden en papieren meegeven of opsturen?

U krijgt een fiscale controle en de controleur vraagt om een kopie van boekhoudbestanden of wil papieren meenemen. Hoe reageert u daarop en is het antwoord hetzelfde als hij u vraagt om bestanden of documenten op te sturen?
Meer...

VASTGOED - HUUR

Wanneer is woningen verhuren een beroep?

Een bedrijfsleider is privé eigenaar van een veertigtal appartementen en studio’s die hij via zijn vennootschap verhuurt. Volgens de controleur zijn de huurgelden beroepsinkomsten i.p.v. onroerende inkomsten. Wat zei de rechter hierover?
Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Kosten pas in aftrek nemen wanneer u ze betaald heeft?

Een zelfstandige betaalt achterstallige sociale bijdragen en vermeldt ze ook pas voor dat jaar in zijn belastingaangifte als beroepskosten. De fiscus weigert de aftrek omdat die had moeten gebeuren in de jaren dat de bijdragen verschuldigd waren. Wat vond de rechter daarvan?
Meer...

CONTROLE & GESCHILLEN - BOEKHOUDING

Alles na 7 jaar naar de prullenmand?

Nu u/uw boekhouder de jaarrekeningen van 2018 opgesteld heeft, wilt u uw archieven opruimen. Volgens uw collega mag u alles weggooien na 7 jaar. Is dat echt zo of zijn er uitzonderingen?
Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator