Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Actualiteit - trefwoord: Belastingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BUITENLAND

Uw IPT of uw pensioen in het buitenland opnemen: nog zinvol?

De laatste jaren verhuizen steeds meer gepensioneerden naar het Zuiden. Dat heeft niet alleen te maken met het warme klimaat, maar ook met de wens om op die manier het moeizaam opgebouwd aanvullend pensioen uit de handen te houden van de Belgische fiscus. Is dit nog zinvol? Kan België fiscaal gezien gemakkelijk buitenspel gezet worden? Betaalt u na zo’n verhuis ook op uw wettelijk pensioen minder belastingen? En is het sop de kool dan uiteindelijk wel waard? Meer...

AFSCHRIJVINGEN

Nieuwe afschrijvingsregels: welke gevolgen voor uw investeringen in 2019 en 2020?

In de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting worden o.a. strengere fiscale afschrijvingsregels van kracht. Wat is er op het vlak van afschrijvingen nu precies gewijzigd, vanaf wanneer gelden de nieuwe regels, en wat zijn de gevolgen ervan voor de investeringen van uw vennootschap in 2019 en de investeringen die u dit jaar nog zou willen verrichten? Meer...

VASTGOED

Wanneer zijn kosten van een pand in uw vennootschap nu eigenlijk aftrekbaar?

Het hof van beroep besliste onlangs dat een vennootschap de kosten van twee appartementen aan zee fiscaal volledig mocht aftrekken. Deze beslissing kreeg veel aandacht, omdat de rechtspraak over vastgoed in vennootschappen de laatste jaren vaak negatief is voor de belastingplichtige. Wat is de belangrijkste voorwaarde om te bepalen of kosten van een pand in uw vennootschap aftrekbaar zijn of niet? Wat is daarbij de relevantie van het gebruik dat van het pand gemaakt wordt? Waarom kreeg in de zaak voor het Gentse hof van beroep de vennootschap gelijk? Meer...

REKENING-COURANT

Nieuwe regels voor herkwalificatie van interesten op uw rekening-couranttegoed

Interesten die een vennootschap betaalt op voorschotten, moeten soms gedeeltelijk in dividenden geherkwalificeerd worden en zijn dan voor uw vennootschap niet aftrekbaar. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn de regels inzake deze herkwalificatie voor sommige interesten gewijzigd sinds 1 januari 2020. Wat waren de regels tot nu toe en wat is er precies veranderd? Welke negatieve gevolgen kunnen de wijzigingen hebben voor de interesten op uw tegoed in rekening-courant (rc) en zijn er manieren om die gevolgen te vermijden? Meer...

BEDRIJFSWAGENS

Autofiscaliteit: wat verandert er in 2020?

Sinds in principe 01.01.2020 is de berekeningswijze voor de aftrekbeperking van autokosten veranderd. Voor zgn. valse hybrides moet bovendien zowel voor de aftrekbeperking als voor het voordeel alle aard (VAA) met een andere dan de officiële CO2 -uitstoot rekening gehouden worden. Een overzicht van de oude en nieuwe regels en van de belangrijkste aandachtspunten en tips... Meer...

FISCALE GESCHILLEN

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Als u sommige media mag geloven, dan voert de fiscus een ware kruistocht tegen particulieren met meerdere vastgoedeigendommen. Wanneer kan de fiscus vastgoedmeerwaarden of -inkomsten herkwalificeren? Welke interessante uitspraken deden de hoven van beroep daarover recentelijk? Moet u zich nu ook zorgen maken als u een paar panden verhuurt? Meer...

LIQUIDATIERESERVES

In 2020 voor het eerst een liquidatiereserve uitkeren?

In 2020 zullen veel vennootschappen voor de eerste maal een liquidatiereserve kunnen uitkeren waarop maar 5% roerende voorheffing ingehouden moet worden. Welke liquidatiereserves komen daarvoor precies in aanmerking? Welke gevolgen heeft een uitkering voor de vennootschapsbelasting en met welke vennootschapsrechtelijke regels moet u rekening houden? Is in 2020 een liquidatiereserve uitkeren wel altijd opportuun? Meer...

KAPITAAL

Belastingvrij kapitaal uitkeren bij de omzetting van uw BVBA naar een BV?

Aangezien er in een BV − anders dan de BVBA − geen minimumkapitaal is, kunt u van een statutenwijziging gebruikmaken om het kapitaal van uw vennootschap (deels) uit te keren, tenminste voor zover dat mogelijk is binnen de beperkingen van de zgn. nettoactief- en liquiditeitstest. Is de kapitaaluitkering dan belastingvrij of moet op een stuk ervan roerende voorheffing ingehouden worden? Zijn er nog andere fiscale gevolgen waarmee u rekening moet houden? Meer...

PROCEDURE

Hoor wie klopt daar... ? Nieuwe standpunten inzake fiscale visitatie

Niemand houdt van ongewenst bezoek. Dat geldt al zeker voor belastingplichtigen, of het nu om hun eigen woning of om de beroepslokalen gaat. Als de bezoeker de fiscus is, hebben diverse hoven en rechtbanken de voorbije jaren uitspraak moeten doen over de rechtmatigheid van het bezoek. Wanneer is een fiscale visitatie mogelijk? Zijn de regels anders als de fiscus ook uw privéwoning wil doorzoeken? Heeft de controleur ook een ‘actief zoekrecht’? Mag de fiscus documenten gebruiken die hij bij een andere belastingplichtige aantreft? Welke uitspraken deden het Grondwettelijk Hof en het hof van beroep daarover recentelijk? Meer...

EINDEJAARSOPTIMALISATIE

Waarom het best in 2019 nog investeren?

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, wijzigen een aantal fiscale spelregels inzake investeringen. De gewijzigde bepalingen kunnen een incentive vormen om geplande investeringen − desgevallend vervroegd − alsnog binnen 2019 te structureren. Met welke fiscale maatregelen moet u daarbij zoal rekening houden? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator