Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Kinderen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERDRACHT

De nieuwe BV: statuten gebruiken om de overdracht aan uw kinderen te organiseren?

Het nieuwe vennootschapsrecht, dat vastgelegd is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vervangt de BVBA door de BV. Het gaat daarbij echter om meer dan een loutere naamswijziging; er zijn ook inhoudelijk gezien nogal wat veranderingen. Hoe kunt u de grotere vrijheid om statutaire clausules te voorzien inzake de verdeling van stemrechten en dividenden en de uittreding als aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen gebruiken om de overdracht van uw bedrijf aan uw kinderen te organiseren? Meer...

HOLDING

Uw bedrijf verkopen aan een holding van uw kinderen?

Een familiebedrijf wordt vaak overgedragen door de aandelen te verkopen aan een holding die de kinderen daarvoor oprichten. Hoe wordt dit na het zomerakkoord fiscaal behandeld? Is de meerwaarde die u daarbij realiseert belastingvrij? De ouders staan dan vaak betalingsuitstel toe. Kan de fiscus de interesten dan herkwalificeren als dividenden? Hoe kan de holding op een veilige manier geld uit de werkvennootschap halen om haar schulden af te lossen? Meer...

FAMILIALE VENNOOTSCHAP

Vastgoed afsplitsen na vererving of schenking onder gunstregeling familiale vennootschap?

Vlabel besliste onlangs dat een partiële splitsing om vastgoed uit een familiale vennootschap te halen een kapitaalvermindering uitmaakt, waardoor de gunstregeling deels verloren gaat en er alsnog een stuk erfbelasting verschuldigd is tegen de gewone tarieven. Hoe moet de activiteitsvoorwaarde na zo’n splitsing beoordeeld worden? Hoe kunt u ook na dit standpunt vermijden dat de gunstregeling als gevolg van de partiële splitsing grotendeels verloren gaat? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper? Meer...

OVERDRACHT

Uw familiebedrijf overdragen: controle via een Belgische of een Nederlandse STAK?

Een stichting administratiekantoor is ideaal om uw familiebedrijf met behoud van controle over te dragen als bepaalde kinderen in het bedrijf actief zijn en andere niet. Hoe werkt dat dan precies? Wat kost het oprichten van zo’n STAK en hoe pakt u de zaken dan aan? De meeste ondernemers kiezen in de praktijk voor een Nederlandse eerder dan voor een Belgische stichting. Waarom? Meer...

FAMILIEBEDRIJF

Uw bedrijf verkocht: kunt u het saldo van de verkoopprijs achteraf zomaar kwijtschelden?

Als u uw bedrijf aan een van uw kinderen verkoopt, dan helpt u wellicht een handje door dat kind een lening of een betalingsuitstel te geven. Hoe pakt u dat praktisch aan en waarop moet u daarbij letten? Na een aantal jaar zien de ouders vaak dat ze het geld niet echt meer nodig hebben. Kunt u de resterende schuld dan zomaar kwijtschelden? Waarom is het belangrijk om ook op dat moment een schriftelijke overeenkomst op te maken? Wat zijn de fiscale gevolgen van zo’n ‘onrechtstreekse schenking’? Hoe pakt u die kwijtschelding in de praktijk correct aan? Wanneer laat u de overeenkomst beter toch nog registreren? Meer...

CONFLICTEN

Uw bedrijf overdragen: hoe conflicten tussen uw kinderen vermijden of oplossen?

Samen met een broer of zus een bedrijf leiden, is zelden evident. Wat kunt u zoal doen om te vermijden dat er tussen uw kinderen conflicten ontstaan eens u de zaak aan hen overgedragen heeft? Hoe kunt u vermijden dat een 50/50-verdeling van de aandelen tot een patstelling leidt? Wat zijn de nadelen als een derde een klein percentage van de aandelen verwerft? Hoe lost u dat op? Is een ‘bindende derdenbeslissing’ of een bemiddelingsclausule een alternatief? Wat als er toch een conflict is? Welke mogelijkheden biedt de wettelijke geschillenregeling? Waarom en hoe kunt u beter vooruitzien via een conventionele geschillenregeling in de aandeelhoudersovereenkomst? Welke modaliteiten voorziet u dan het best? Meer...

FAMILIEBEDRIJF

Uw familiebedrijf schenken tegen 0%, met behoud van controle en inkomsten

Als u van plan bent om uw bedrijf over te dragen aan uw kind(eren), dan wilt u dat wellicht fiscaal gezien zo gunstig mogelijk organiseren. Sinds 2012 kunt u in Vlaanderen uw familiale vennootschap schenken tegen 0%. Bij successie bedraagt het tarief 3%. De meeste ondernemers behouden echter graag de controle over en de inkomsten uit hun bedrijf. Hoe kunt u dat doen en uw bedrijf tegelijkertijd toch tegen 0% overdragen? Is de schenking van de blote eigendom van uw aandelen een oplossing? Hoe kunt u via een maatschap schenken met behoud van controle? Biedt zo’n maatschap ook de mogelijkheid om uw opvolging te regelen of een ruimere successieplanning uit te werken? Meer...

VERKOOP AAN KINDEREN

De overdracht van uw familiebedrijf fiscaal optimaliseren via inkoop eigen aandelen?

Als uw kinderen uw bedrijf overnemen, dan doen zij dat meestal via een holding die met dat doel opgericht wordt. Hoe kunt u er daarbij voor zorgen dat de overnameprijs en de financieringskosten maximaal ten laste van het familiebedrijf zelf gelegd worden? Kunt u via de DBI-aftrek fiscaalvriendelijk dividenden uit het familiebedrijf aanwenden? Wat zijn daarbij de beperkingen? Kunnen management fees nuttig zijn? Waarom kunt u beter vóór de verkoop eerst een inkoop eigen aandelen organiseren? Wat zijn dan de spelregels en de fiscale gevolgen? Kan uw bedrijf via een kapitaalsvermindering toch meer dan 20% van de aandelen inkopen? En hoe zit het dan met de antimisbruikbepaling? Meer...

FINANCIëLE STEUNVERLENING

Financiering overname: hoe het geld van het overnamedoel het best gebruiken?

Mits u een aantal spelregels naleeft, kunt u de activa van een overnamedoel gebruiken om een overname te vergemakkelijken. Wat houdt zo’n ‘financiële steunverlening’ precies in? Hoe kan financiële steunverlening u helpen om ervoor te zorgen dat er na een overname geen notionele interestaftrek verloren gaat? Kan ‘financiële bijstand’ ook nuttig zijn om een overdracht van uw bedrijf naar uw kinderen te vergemakkelijken? Hoe werkt dat dan precies? Welke spelregels moet u daarbij respecteren en wat is het voornaamste nadeel van zo’n finan­ciële bijstandsoperatie? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator