Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HOLDING

Uw bedrijf verkopen aan een holding van uw kinderen?

Een familiebedrijf wordt vaak overgedragen door de aandelen te verkopen aan een holding die de kinderen daarvoor oprichten. Hoe wordt dit na het zomerakkoord fiscaal behandeld? Is de meerwaarde die u daarbij realiseert belastingvrij? De ouders staan dan vaak betalingsuitstel toe. Kan de fiscus de interesten dan herkwalificeren als dividenden? Hoe kan de holding op een veilige manier geld uit de werkvennootschap halen om haar schulden af te lossen? Meer...

VERKOOPPROCES

Uw bedrijf verkopen: wegwijs in de ‘lettersoep’ van het verkoopproces...

Uw bedrijf verkopen heeft heel wat voeten in de aarde. Het is niet alleen een langdurig en intensief proces, maar meestal wordt daarbij door de verschillende partijen ook gegoocheld met vaak Engelstalige termen en jargon zoals NDA, LOI, SPA, controlled auction, data room, ... We overlopen voor u de fases van het verkoopproces en de documenten die daarbij gebruikt worden... Meer...

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel? Meer...

VERKOOP VOORBEREIDEN

Uw bedrijf optimaal verkopen: (g)een evidente zaak?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop aangeboden worden. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper voor hun bedrijf. Welke acties onderneemt u het best nu al, zelfs als u nog helemaal geen verkoop voorziet? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens uw verkoopplannen concreet worden? Meer...

VERKOOP BEDRIJF

Hoe uw aansprakelijkheid maximaal beperken bij de verkoop van uw bedrijf?

Na de verkoop van uw bedrijf kan de koper u aansprakelijk stellen voor inbreuken op de ‘verklaringen en waarborgen’. Hoe beperkt u dat risico? Daarnaast kunnen zowel de koper als een derde ook nog altijd uw bestuurdersaansprakelijkheid inroepen. Kan uw vennootschap u voor dat risico vrijwaren? Waarom vraagt u het best ook altijd een volmacht om desnoods zelf uw ontslag als bestuurder of zaakvoerder te publiceren? Meer...

FISCALE OPTIMALISATIE

Is een liquidatiereserve aanleggen wel altijd een goed idee?

In het kader van de fiscale optimalisatie van uw jaarafsluiting is het zinvol na te gaan of het voor u wel voordelig is om een liquidatiereserve aan te leggen. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarmee moet u dan rekening houden als u binnen afzienbare tijd uw bedrijf wilt overlaten, aan uw kinderen of aan een geïnteresseerde koper? Meer...

OVERNAMEOVEREENKOMST

Verklaringen en waarborgen bij een aandelenverkoop: een noodzakelijk kwaad?

Loopt u bij de verkoop van uw bedrijf ook het risico dat de overnemer, net zoals Perrigo bij Marc Coucke, achteraf een claim indient en een stuk van de overnameprijs terugvordert? Wat is in die context het belang van de contractuele ‘verklaringen en waarborgen’? Waarom denkt u daarbij het best goed na welke ‘disclosures’ er nodig zijn? Heeft de ‘due diligence’ van de koper ook een impact op uw eventuele aansprakelijkheid? Meer...

OVERDRACHT

Samen uit, samen thuis? Meerdere vennoten: hoe toch 100% van de aandelen verkopen?

Soms is het nuttig om een bijkomende aandeelhouder aan boord te halen. Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de vrijheid behoudt om, als u dat wenst, 100% van de aandelen van uw bedrijf te koop aan te bieden? Wat is daarbij het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin u voorziet in een volgrecht en een volgplicht? Wat houden dat soort clausules precies in? Zijn er daarnaast ook wettelijke, statutaire of contractuele overdrachtsbeperkingen mogelijk? Hoe kunnen de wettelijke overdrachtsbeperkingen binnen een bvba de uitwerking van de volgplicht buitenspel zetten? Hoe gaat u daarmee om, of beter nog, hoe anticipeert u daarop? Meer...

DUE DILIGENCE

Een bedrijf overnemen: zorg voor een goede ‘due diligence’!

Tijdens een overname ‘due diligence’ beperkt u zich het best niet tot een nazicht van de cijfers. Wat is het belang van een goede due diligence en welke doelstellingen stelt u het best voorop? Waarover maakt u vooraf afspraken, met de verkoper en met uw adviseurs? Wat houdt een financiële due diligence zoal in en wat zijn daarbij de aandachtspunten? Waarom is een goede operationele due diligence vandaag meestal bijna nog belangrijker dan een financiële due diligence? Wat kijkt u dan allemaal het best na en hoe pakt u dat aan? Welke juridische elementen zijn van belang? Wat moet u zeker (laten) nakijken op fiscaal, sociaal en milieuvlak? Meer...

VERKOOPPROCES

Uw bedrijf verkopen: beter een ‘veiling’ organiseren?

Waarom is het vaak beter om uw bedrijf via een zgn. controlled auction te verkopen, eerder dan zelf rechtstreeks kandidaten te contacteren? Wat zijn de voor- en nadelen van die aanpak? Wat zijn dan de verschillende stappen in het verkoopproces? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden bij de selectie van de kandidaten? Hoe zorgt u ervoor dat u na een eerste fase alle niet-bindende biedingen zo goed mogelijk kunt vergelijken? Na de bindende biedingen zal u uiteindelijk exclusief met een partij verder onderhandelen. Hoe vermijdt u dat u op dat moment in een al te zwakke positie staat? En waarom is een goede voorbereiding cruciaal voor een vlot verloop van het proces? Meer...
Geactualiseerd op: 20.02.2018

Meer van Indicator