Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Overdracht vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GDPR

Verkoop bedrijf voorbereiden: GDPR als belangrijk aandachtspunt

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent als u een verkoop van uw bedrijf voorbereidt, is minder geweten. Wat zijn de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie verstrekt over uw bedrijf? Waarop zal de koper tijdens de due diligence zoal letten en hoe bereidt u zich daar het best op voor? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Een hoger rendement als aandeelhouder via superdividend of kapitaalvermindering?

Als uw bedrijf de laatste jaren een berg cash opgebouwd heeft, dan zal uw financieel adviseur u er misschien ook op wijzen dat u aandeelhouderswaarde kunt creëren door met een grotere schuldhefboom te werken. Wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? Op welke manieren kunt u de bedrijfseconomische rentabiliteit van uw bedrijf meten? Kunt u via een grotere hefboom ten gevolge van een superdividend of een kapitaalvermindering effectief de aandeelhouderswaarde verhogen? Is dat ook altijd een goed idee? Meer...

OVERDRACHT AANDELEN

Nieuwe regels voor de overdracht van de aandelen in uw bvba?

Nu het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) uiteindelijk goedgekeurd geraakt is, wordt uw bvba uiterlijk op 1 januari 2024 een bv (‘besloten vennootschap’). Verandert er dan ook iets op het vlak van de overdraagbaarheid van de aandelen? Wat onderneemt u dan het best als u niet-volgestorte aandelen verkoopt? Waarop moet u na de hervorming letten als u de aandelen in een bv overneemt? Meer...

MEERWAARDEN

Wanneer wordt u toch belast als u privé een meerwaarde realiseert?

Een politicus noemde onlangs het feit dat de fiscus slechts zelden een meerwaarde op aandelen belast een ‘loterij’. In de politiek gaan er geregeld stemmen op om meerwaarden op de verkoop van goederen uit het privévermogen (zwaarder) te gaan belasten. Vooral meerwaarden op de verkoop van aandelen en in mindere mate op vastgoed, worden dan geviseerd. Wanneer zijn meerwaarden op aandelen, op andere roerende goederen of op vastgoed ook vandaag al bij u privé belastbaar en tegen welk tarief? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoop bedrijf: achteraf toch nog aansprakelijk als bestuurder?

In overeenkomsten tot overdracht van aandelen wordt meestal veel aandacht besteed aan de verklaringen, waarborgen en garanties die de verkopers moeten verlenen. De kopers willen een zo ruim mogelijke aansprakelijkheid, de verkopers willen deze zo veel mogelijk beperken. Kunt u daarnaast ook als bestuurder of zaakvoerder later nog geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de nieuwe aandeelhouders? Hoe dekt u zich daartegen in? Meer...

HOLDING

Uw bedrijf verkopen aan een holding van uw kinderen?

Een familiebedrijf wordt vaak overgedragen door de aandelen te verkopen aan een holding die de kinderen daarvoor oprichten. Hoe wordt dit na het zomerakkoord fiscaal behandeld? Is de meerwaarde die u daarbij realiseert belastingvrij? De ouders staan dan vaak betalingsuitstel toe. Kan de fiscus de interesten dan herkwalificeren als dividenden? Hoe kan de holding op een veilige manier geld uit de werkvennootschap halen om haar schulden af te lossen? Meer...

VERKOOPPROCES

Uw bedrijf verkopen: wegwijs in de ‘lettersoep’ van het verkoopproces...

Uw bedrijf verkopen heeft heel wat voeten in de aarde. Het is niet alleen een langdurig en intensief proces, maar meestal wordt daarbij door de verschillende partijen ook gegoocheld met vaak Engelstalige termen en jargon zoals NDA, LOI, SPA, controlled auction, data room, ... We overlopen voor u de fases van het verkoopproces en de documenten die daarbij gebruikt worden... Meer...

BEDRIJF VERKOPEN

Uw bedrijf verkopen: welke clausules in het contract zijn ook echt marktconform?

Terwijl u als ondernemer wellicht dacht dat de deal eindelijk bijna rond was, wordt u bij het opstellen van de overnameovereenkomst vaak nog geconfronteerd met hoogoplopende discussies over een aantal clausules. Daarbij wordt vaak geschermd met wat ‘gebruikelijk’ is. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu opnieuw 300 overnameovereenkomsten uit de periode 2012-2016 geanalyseerd. Wat kan de koper in de overnameovereenkomst terecht van u vragen en wanneer eist hij duidelijk te veel? Meer...

VERKOOP VOORBEREIDEN

Uw bedrijf optimaal verkopen: (g)een evidente zaak?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop aangeboden worden. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper voor hun bedrijf. Welke acties onderneemt u het best nu al, zelfs als u nog helemaal geen verkoop voorziet? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens uw verkoopplannen concreet worden? Meer...

VERKOOP BEDRIJF

Hoe uw aansprakelijkheid maximaal beperken bij de verkoop van uw bedrijf?

Na de verkoop van uw bedrijf kan de koper u aansprakelijk stellen voor inbreuken op de ‘verklaringen en waarborgen’. Hoe beperkt u dat risico? Daarnaast kunnen zowel de koper als een derde ook nog altijd uw bestuurdersaansprakelijkheid inroepen. Kan uw vennootschap u voor dat risico vrijwaren? Waarom vraagt u het best ook altijd een volmacht om desnoods zelf uw ontslag als bestuurder of zaakvoerder te publiceren? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator