Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Opvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ALGEMENE VERGADERING

Binnenkort algemene vergadering: wat zijn de aandachtspunten?

Als er in een bedrijf meerdere aandeelhouders zijn, dan ontstaan er naar aanleiding van de algemene vergadering weleens discussies. Mag u beslissen over punten die niet op de agenda staan? Kan een aandeelhouder via Skype deelnemen of zich laten vertegenwoordigen? Kunt u als bestuurder kwijting krijgen als de jaarrekening niet goedgekeurd wordt? Wat zijn de gevolgen voor u persoonlijk als u als aandeelhouder de jaarrekening goedkeurt? Meer...

GERECHTELIJKE ONTBINDING

Nieuwe regels gerechtelijke ontbinding: nu zeker tijdig uw jaarrekening neerleggen?

Vennootschappen kunnen sinds 12.06.2017 veel sneller ontbonden worden als ze hun jaarrekening niet tijdig neerleggen. Wanneer is zo’n ontbinding nu effectief mogelijk? Kan de vennootschap dan altijd nog eerst een regularisatietermijn verkrijgen? Welke verplichtingen hebben de bestuurders van de vennootschap in zo’n situatie? Wie kan de gerechtelijke ontbinding vorderen? Kunt u zo een concurrent buitenspel zetten? Meer...

AANDELEN

Een pakketje aandelen ‘doorschuiven’ naar uw partner: hoe pakt u dat het best aan?

Het gebeurt wel vaker dat ondernemers of vrije beroepers na verloop van tijd een deel van de aandelen in hun vennootschap op naam van hun partner willen zetten, in het kader van een successieplanning of om bepaalde situaties uit het verleden recht te trekken. Hoe ‘verschuift’ u dan het best aandelen naar uw partner? Kunt u de aandelen schenken of verkopen? Is er daarbij een verschil tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden? Waarom is het verschuiven van aandelen via een huwelijkscontract binnen het huwelijksvermogen vaak de beste oplossing? Meer...

BESTUUR

Enkel nog als voorzitter actief blijven?

Bedrijfsleiders die het op een bepaald moment wat kalmer aan willen doen of hun opvolging voorbereiden, willen vaak de banden met het bedrijf nog niet volledig doorknippen. Daarom overwegen ze soms om nog een tijdje actief te blijven als voorzitter van de raad van bestuur. Wat houdt de rol van de voorzitter precies in? Wat zegt de wet? Heeft u als voorzitter nog een doorslaggevende stem bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur? De Code Buysse geeft een aantal aanbevelingen m.b.t. de rol van de voorzitter. Wat houden die aanbevelingen concreet in? In welke mate bent u daardoor ook gebonden? Hoe zorgt u in de praktijk voor een vlotte samenwerking tussen de voorzitter en de CEO? En welke rol speelt de voorzitter t.o.v. de leden van het management en de aandeelhouders? Meer...

CORPORATE GOVERNANCE

Deugdelijk bestuur: ook relevant voor uw kmo?

Voor kmo’s bestaan er enkel aanbevelingen voor ‘deugdelijk bestuur’ (de zgn. Code Buysse). Wat houdt ‘corporate governance’ concreet in en waarom is ‘deugdelijk bestuur’ ook voor uw kmo belangrijk? Veel bedrijfsleiders aarzelen om externen bij het bedrijfsbeleid te betrekken. Daarom is het vaak nuttig om met een stappenplan te werken. Wat is daarbij het belang van ‘deugdelijk ondernemen’ en wat is de rol van een adviesraad? Waarom vormt een professionele en actieve raad van bestuur vaak een meerwaarde? Aan welke criteria moeten de externe bestuurders voldoen en wat is hun voornaamste rol? Meer...

VERKOOP AAN KINDEREN

De overdracht van uw familiebedrijf fiscaal optimaliseren via inkoop eigen aandelen?

Als uw kinderen uw bedrijf overnemen, dan doen zij dat meestal via een holding die met dat doel opgericht wordt. Hoe kunt u er daarbij voor zorgen dat de overnameprijs en de financieringskosten maximaal ten laste van het familiebedrijf zelf gelegd worden? Kunt u via de DBI-aftrek fiscaalvriendelijk dividenden uit het familiebedrijf aanwenden? Wat zijn daarbij de beperkingen? Kunnen management fees nuttig zijn? Waarom kunt u beter vóór de verkoop eerst een inkoop eigen aandelen organiseren? Wat zijn dan de spelregels en de fiscale gevolgen? Kan uw bedrijf via een kapitaalsvermindering toch meer dan 20% van de aandelen inkopen? En hoe zit het dan met de antimisbruikbepaling? Meer...

FINANCIëLE STEUNVERLENING

Financiering overname: hoe het geld van het overnamedoel het best gebruiken?

Mits u een aantal spelregels naleeft, kunt u de activa van een overnamedoel gebruiken om een overname te vergemakkelijken. Wat houdt zo’n ‘financiële steunverlening’ precies in? Hoe kan financiële steunverlening u helpen om ervoor te zorgen dat er na een overname geen notionele interestaftrek verloren gaat? Kan ‘financiële bijstand’ ook nuttig zijn om een overdracht van uw bedrijf naar uw kinderen te vergemakkelijken? Hoe werkt dat dan precies? Welke spelregels moet u daarbij respecteren en wat is het voornaamste nadeel van zo’n finan­ciële bijstandsoperatie? Meer...

VERKOOP AANDELEN

Al dan niet een ontbindende voorwaarde voorzien bij de overdracht van uw aandelen?

Recentelijk sprak het Hof van Cassatie zich uit over de gevolgen van een ontbindende voorwaarde in een overnamecontract. Wat zei Cassatie precies en wat zijn de gevolgen van deze uitspraak als u aandelen overdraagt of aankoopt? Is het nuttig om de overdracht van aandelen van uw vennootschap inderdaad te koppelen aan bepaalde voorwaarden zoals de betaling van de volledige overnameprijs? Voorziet u dan het best een ‘ontbindende’ of een ‘opschortende’ voorwaarde en wat is precies het verschil? Waarmee houdt u in dat geval het best rekening? Meer...

HOLDING

Kan de fiscus uw holding aanpakken met de nieuwe antimisbruikbepaling?

We hadden het in een vorig advies al over de financiële voordelen van een holding. Nu vroeg een abonnee ons of een holdingconstructie eigenlijk wel de toets van de nieuwe antimisbruikbepaling doorstaat. Wanneer is een holding fiscaal veilig en wanneer niet? Waarom doet de fiscus soms moeilijk over holdingconstructies? Kon hij daartegen de ‘oude’ antimisbruikbepaling gebruiken? Is daar iets aan veranderd met de nieuwe antimisbruikbepaling? Hoe ver kan de fiscus met die nieuwe antimisbruikbepaling teruggaan in het verleden? Is uw bestaande holding, die u misschien al jaren heeft, m.a.w. nog wel veilig? Meer...

OVERNAME

Garandeer de overnemer niet te veel als u uw vennootschap overlaat…

Als u uw vennootschap op termijn zou overlaten, dan wordt die deal meestal in een overnamecontract gegoten. Het is gebruikelijk dat u daarin als overlater bevestigt dat de boekhouding in orde is. In een garantieclausule engageert u zich dan om een financiële tegemoetkoming te doen als er toch lijken uit de kast zouden vallen. Waarom zijn dergelijke garantieclausules tegenwoordig extra ‘gevaarlijk’? Als u zo’n overnamecontract tekent mét een garantieclausule erin, dan kunt u daar achteraf in principe niet meer onderuit, zo waarschuwde de rechter onlangs nog. Wat kunt u in zo’n garantieclausule precies afspreken en wat zijn voor u als overlater de aandachtspunten? Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator