Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Conflictsituaties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Aandeelhouder binnen een vennootschap: soms toch een aansprakelijkheidsrisico?

Algemeen wordt aangenomen dat het enige risico verbonden aan het aanhouden van aandelen in een vennootschap het verlies van uw inbreng is. In specifieke vennootschappen gaat uw aansprakelijkheid als aandeelhouder/vennoot echter verder dan dat. Wanneer is dat het geval? Daarnaast kan uw aansprakelijkheid toch ook in het gedrang komen als u als aandeelhouder van een nv, bvba of cvba bepaalde handelingen stelt. Wat moet u daarover weten als u bv. de vraag krijgt om in het bedrijf van een familielid of een bevriend ondernemer (minderheids)aandeelhouder te worden? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Binnenkort algemene vergadering: wat zijn de aandachtspunten?

Als er in een bedrijf meerdere aandeelhouders zijn, dan ontstaan er naar aanleiding van de algemene vergadering weleens discussies. Mag u beslissen over punten die niet op de agenda staan? Kan een aandeelhouder via Skype deelnemen of zich laten vertegenwoordigen? Kunt u als bestuurder kwijting krijgen als de jaarrekening niet goedgekeurd wordt? Wat zijn de gevolgen voor u persoonlijk als u als aandeelhouder de jaarrekening goedkeurt? Meer...

VENNOOTSCHAPSVORM

Uw nv omvormen tot een bvba: interessant vanuit aandeelhoudersperspectief?

In een nv zijn de aandelen in principe vrij overdraagbaar. Welke afspraken kunt u dan zoal maken om te vermijden dat u met vreemde aandeelhouders geconfronteerd wordt? Door uw nv om te vormen tot een bvba geeft u aan uw vennootschap op een eenvoudige manier een meer besloten karakter. Hoe verloopt die omvorming? Welke overdrachtsbeperkingen gelden er dan in een bvba? Wat zijn de andere voor- en nadelen van die omvorming? Meer...

FAMILIECHARTER

Een familiecharter opstellen: ook voor uw bedrijf een noodzaak?

Bij een beursgenoteerd familiebedrijf werd het conflict tussen de familiale aandeelhouders en de externe CEO onlangs in de media breed uitgesmeerd. Binnen niet-beursgenoteerde bedrijven zijn conflicten tussen de familiale aandeelhouders helaas ook geen uitzondering... Hoe kunt u via het opstellen van een familiecharter de kans dat dergelijke conflicten op termijn het succes van het bedrijf ondermijnen drastisch verminderen? Waarover maakt u in zo’n familiecharter het best zoal afspraken? Meer...

BELANGENCONFLICTEN

Belangenconflicten in een bvba: niet alles over dezelfde kam scheren...

Net zoals een nv kent ook de bvba een wettelijke regeling voor belangenconflicten. Wanneer speelt die regeling? Wat is het verschil tussen een college van zaakvoerders en meerdere zaakvoerders? Wanneer moet u dan een lasthebber ad hoc aanstellen? Gelden er soepelere regels als u de enige zaakvoerder en de enige vennoot bent? Welke sancties gelden er als u de procedure niet doorloopt? Zijn er mogelijk ook sancties als u de regels toch gevolgd heeft? Wanneer? Hoe beperkt u uw risico? Meer...

CONTROLE

Onenigheid tussen de aandeelhouders: kunt u zich laten bijstaan door een extern adviseur?

Hoever gaat uw individueel controlerecht als u zich als minderheidsaandeelhouder ernstig vragen stelt bij de gang van zaken binnen een bedrijf? Mag u zich dan laten bijstaan door een extern adviseur? Met welke beperkingen moet u dan rekening houden? Kunt u ook vragen dat de vennootschap een commissaris aanstelt? Is dat voor u ook een goede oplossing? Wanneer mag u zich daarnaast op de algemene vergadering laten bijstaan door uw advocaat? Meer...

CONCURRENTIE

Concurrentie door een van mijn vennoten: mag dat zomaar?

Wanneer u samen met meerdere vennoten in het bedrijf zit, dan wilt u waarschijnlijk niet dat een van de andere aandeelhouders het bedrijf concurrentie aandoet. Hoe vermijdt u dat? Bestaat er tussen vennoten eigenlijk een concurrentieverbod? Welke preventieve maatregelen kunt u nemen? Wanneer kunt u zich beroepen op het verbod op oneerlijke concurrentie? Hoe kunt u ten slotte optreden als een vennoot toch een verboden concurrerende activiteit uitoefent? Meer...

BESTUUR

Minderheidsaandeelhouder en toch medezeggenschap: hoe aanpakken?

Als u minderhoudersaandeelhouder wordt, als investering of om op die manier een samenwerking verder te verstevigen, dan heeft u er alle belang bij om te zorgen voor een stukje zeggenschap. Welke afspraken kunt u daarover zoal maken? Via een (bindend) voordrachtrecht verzekert u zich van een medebeslissingsrecht in de raad van bestuur of het college van zaakvoerders. Hoe zorgt u er daarnaast voor dat u ook concreet controle heeft over bepaalde beslissingen, zowel in de raad van bestuur als op de algemene vergadering? Waarom laat u de gemaakte afspraken ook het best statutair vastleggen? Wat kunt u doen als die afspraken ondanks alles toch niet nageleefd worden? Meer...

GESCHILLENREGELING

Conflicten tussen aandeelhouders: uitsluiting en uittreding als laatste redmiddel?

Welke mogelijkheden biedt de geschillenregelingsprocedure u als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of uw belangen schaadt of dreigt te schaden? Wat is daarbij het verschil tussen een vordering tot uitsluiting en een vordering tot uittreding? Om welke gegronde redenen kunt u die procedure opstarten en hoe loopt zo’n procedure concreet? Wat gebeurt er als de aandeelhouders wederzijds de uitsluiting van de andere aandeelhouder vorderen? Welke alternatieven zijn er? Kunt u in de statuten clausules voorzien om te vermijden dat u uw toevlucht moet nemen tot de geschillenregelingsprocedure? Kan bemiddeling een goed alternatief zijn? Meer...

MINDERHEIDSAANDEELHOUDER

Minderheidsaandeelhouder worden: u bent vaak beter beschermd dan u verwacht!

Als succesvol ondernemer krijgt u wellicht af en toe de vraag om in een ander bedrijf (minderheids)aandeelhouder te worden. Misschien aarzelt u omdat u vreest als minderheidsaandeelhouder geen enkele zeggenschap te hebben over de gang van zaken? In welke mate beschermt de wet u als minderheidsaandeelhouder? Wat houdt uw informatie- en controlerecht concreet in? Wanneer kunt u de aanstelling van een vennootschapsdeskundige vragen? Hoe kunt u diens verslag gebruiken om uw belangen te beschermen? Kunt u als minderheidsaandeelhouder de bestuurders soms toch aansprakelijk stellen? Wanneer kunt u de meerderheidaandeelhouders verplichten om u uit te kopen? En hoe beschermt u zich nog beter via een aandeelhoudersovereenkomst? Meer...
Geactualiseerd op: 18.07.2018

Meer van Indicator