Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuurdersaansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers. Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden? Meer...

BESTUUR

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een NV in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een NV. De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een NV sinds 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets voor het dagelijks bestuur? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuwe regels belangenconflicten in een BV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt voor enkele belangrijke wijzigingen inzake het bestuur van een BV. Zo verdwijnt het begrip ‘zaakvoerder’ en wordt ook een BV voortaan bestuurd door een of meerdere ‘bestuurders’. Wat verandert er daarnaast vanaf 1 januari 2020 aan de belangenconflictenregeling? Heeft de manier waarop de BV bestuurd wordt ook gevolgen voor die belangenconflictenregeling? Meer...

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Opteren voor een inwerkingtreding voor 1 januari 2020: wanneer zinvol?

De meeste regels uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 (BS 04.04.2019) , treden in werking op 1 januari 2020. U kunt er echter ook voor opteren om de nieuwe regels vroeger toe te passen. Wanneer is dat vooral zinvol? Wat zijn daarvan de voornaamste voor- en nadelen? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid op de valreep toch nog gewijzigd

We schreven eerder al over de beperkingen die het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aanbracht aan uw bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is daar nu op de valreep nog aan gewijzigd? Maken die beperkingen het verzekeren van uw bestuurdersaansprakelijkheid overbodig? Wat zijn de praktische aandachtspunten als u overweegt uw bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren? Meer...

FAILLISSEMENT

Financiële moeilijkheden: welke valkuilen zeker vermijden als bestuurder of zaakvoerder?

Bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap in financiële moeilijkheden stellen soms handelingen die later in geval van faillissement kunnen worden aangevochten door de curator. Waarop moet u als bestuurder of zaakvoerder letten als de zaken onverhoopt minder goed gaan? Meer...

BESTUUR

Nieuwe regels voor het bestuur van de (toekomstige) bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal voorzien in een groot aantal wijzigingen, o.a. op het vlak van het bestuur van de bv. De bv (besloten vennootschap) wordt de nieuwe (soepel moduleerbare) vennootschapsvorm voor alle doeleinden. Wat is er behouden en wat zijn de nieuwigheden op het vlak van bestuur van de bv? Wat verandert er voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? Vanaf wanneer zouden deze regels van toepassing worden? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurder of zaakvoerder: binnenkort wettelijke beperking van uw aansprakelijkheid?

Op 1 mei 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator