Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuurdersaansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ALARMBELPROCEDURE

Hervorming vennootschapsrecht: vernieuwde alarmbelprocedure in de bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) blijft, wat de alarmbelprocedure in een nv betreft, zo goed als ongewijzigd. In de bv (de vroegere bvba) verandert de alarmbelprocedure wel drastisch, voornamelijk ingevolge het wegvallen van het kapitaalbegrip. Welke wijzigingen zijn concreet van belang? Wanneer moet u de alarmbelprocedure nu toepassen? Hoe verloopt de procedure dan? Wat is de sanctie op het niet-toepassen van die procedure? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Opteren voor een inwerkingtreding voor 1 januari 2020: wanneer zinvol?

De meeste regels uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 (BS 04.04.2019) , treden in werking op 1 januari 2020. U kunt er echter ook voor opteren om de nieuwe regels vroeger toe te passen. Wanneer is dat vooral zinvol? Wat zijn daarvan de voornaamste voor- en nadelen? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid op de valreep toch nog gewijzigd

We schreven eerder al over de beperkingen die het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aanbracht aan uw bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is daar nu op de valreep nog aan gewijzigd? Maken die beperkingen het verzekeren van uw bestuurdersaansprakelijkheid overbodig? Wat zijn de praktische aandachtspunten als u overweegt uw bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren? Meer...

FAILLISSEMENT

Financiële moeilijkheden: welke valkuilen zeker vermijden als bestuurder of zaakvoerder?

Bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap in financiële moeilijkheden stellen soms handelingen die later in geval van faillissement kunnen worden aangevochten door de curator. Waarop moet u als bestuurder of zaakvoerder letten als de zaken onverhoopt minder goed gaan? Meer...

BESTUUR

Nieuwe regels voor het bestuur van de (toekomstige) bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal voorzien in een groot aantal wijzigingen, o.a. op het vlak van het bestuur van de bv. De bv (besloten vennootschap) wordt de nieuwe (soepel moduleerbare) vennootschapsvorm voor alle doeleinden. Wat is er behouden en wat zijn de nieuwigheden op het vlak van bestuur van de bv? Wat verandert er voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? Vanaf wanneer zouden deze regels van toepassing worden? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurder of zaakvoerder: binnenkort wettelijke beperking van uw aansprakelijkheid?

Op 1 mei 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoop bedrijf: achteraf toch nog aansprakelijk als bestuurder?

In overeenkomsten tot overdracht van aandelen wordt meestal veel aandacht besteed aan de verklaringen, waarborgen en garanties die de verkopers moeten verlenen. De kopers willen een zo ruim mogelijke aansprakelijkheid, de verkopers willen deze zo veel mogelijk beperken. Kunt u daarnaast ook als bestuurder of zaakvoerder later nog geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvorderingen vanwege de nieuwe aandeelhouders? Hoe dekt u zich daartegen in? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aandeelhouder binnen een vennootschap: soms toch een aansprakelijkheidsrisico?

Algemeen wordt aangenomen dat het enige risico verbonden aan het aanhouden van aandelen in een vennootschap het verlies van uw inbreng is. In specifieke vennootschappen gaat uw aansprakelijkheid als aandeelhouder/vennoot echter verder dan dat. Wanneer is dat het geval? Daarnaast kan uw aansprakelijkheid toch ook in het gedrang komen als u als aandeelhouder van een nv, bvba of cvba bepaalde handelingen stelt. Wat moet u daarover weten als u bv. de vraag krijgt om in het bedrijf van een familielid of een bevriend ondernemer (minderheids)aandeelhouder te worden? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Binnenkort algemene vergadering: wat zijn de aandachtspunten?

Als er in een bedrijf meerdere aandeelhouders zijn, dan ontstaan er naar aanleiding van de algemene vergadering weleens discussies. Mag u beslissen over punten die niet op de agenda staan? Kan een aandeelhouder via Skype deelnemen of zich laten vertegenwoordigen? Kunt u als bestuurder kwijting krijgen als de jaarrekening niet goedgekeurd wordt? Wat zijn de gevolgen voor u persoonlijk als u als aandeelhouder de jaarrekening goedkeurt? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator