Artikeldatabank

Zoekresultaat: 39 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Bestuur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Opteren voor een inwerkingtreding voor 1 januari 2020: wanneer zinvol?

De meeste regels uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd bij wet van 23 maart 2019 (BS 04.04.2019) , treden in werking op 1 januari 2020. U kunt er echter ook voor opteren om de nieuwe regels vroeger toe te passen. Wanneer is dat vooral zinvol? Wat zijn daarvan de voornaamste voor- en nadelen? Meer...

FAILLISSEMENT

Financiële moeilijkheden: welke valkuilen zeker vermijden als bestuurder of zaakvoerder?

Bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap in financiële moeilijkheden stellen soms handelingen die later in geval van faillissement kunnen worden aangevochten door de curator. Waarop moet u als bestuurder of zaakvoerder letten als de zaken onverhoopt minder goed gaan? Meer...

BESTUUR

Nieuwe regels voor het bestuur van de (toekomstige) bv

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal voorzien in een groot aantal wijzigingen, o.a. op het vlak van het bestuur van de bv. De bv (besloten vennootschap) wordt de nieuwe (soepel moduleerbare) vennootschapsvorm voor alle doeleinden. Wat is er behouden en wat zijn de nieuwigheden op het vlak van bestuur van de bv? Wat verandert er voor uw aansprakelijkheid als bestuurder? Vanaf wanneer zouden deze regels van toepassing worden? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Hervorming vennootschapsrecht: vanaf wanneer ook voor u van toepassing?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in principe in werking. Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels ook op uw vennootschap van toepassing? Wat onderneemt u dan als uw vennootschapsvorm verdwijnt? Moet u nu weldra ook een statutenwijziging doorvoeren? Welke nieuwe vennootschapsrechtelijke regels worden ook zonder statutenwijziging voor u van toepassing? Meer...

BELANGENCONFLICTEN

Belangenconflicten binnen uw vennootschap: hoe aansprakelijkheid vermijden?

Welke procedures moet u respecteren wanneer u als zaakvoerder of bestuurder een transactie uitvoert met uw eigen vennootschap? Kunt u uiteindelijk toch nog aansprakelijk gesteld worden, zelfs indien u de spelregels correct nageleefd heeft? Wanneer is dat het geval? Hoe vermijdt u dat uw aansprakelijkheid in het gedrang komt wanneer een collega-bestuurder een loopje neemt met de spelregels? Meer...

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurder of zaakvoerder: binnenkort wettelijke beperking van uw aansprakelijkheid?

Op 1 mei 2019 treedt in principe een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Nagenoeg alle onderdelen van het vennootschapsrecht ondergaan dan ingrijpende wijzigingen. Een van de meest in het oog springende nieuwigheden op bestuurlijk vlak is de invoering van een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders. Wat moet u daarover weten? Meer...

BESTUUR

Een bestuurder of zaakvoerder afzetten?

Een bestuurder of zaakvoerder afzetten lijkt gemakkelijker dan het is, zelfs indien u de meerderheid van de aandelen bezit. Hoe pakt u dit correct aan? Wie ontslaat een bestuurder of zaakvoerder? Moet de betrokkene vooraf gehoord worden? Welke wijzigingen mag u op dit punt verwachten in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen? Meer...

ALGEMENE VERGADERING

Binnenkort algemene vergadering: wat zijn de aandachtspunten?

Als er in een bedrijf meerdere aandeelhouders zijn, dan ontstaan er naar aanleiding van de algemene vergadering weleens discussies. Mag u beslissen over punten die niet op de agenda staan? Kan een aandeelhouder via Skype deelnemen of zich laten vertegenwoordigen? Kunt u als bestuurder kwijting krijgen als de jaarrekening niet goedgekeurd wordt? Wat zijn de gevolgen voor u persoonlijk als u als aandeelhouder de jaarrekening goedkeurt? Meer...

VENNOOTSCHAPSVORM

Uw nv omvormen tot een bvba: interessant vanuit aandeelhoudersperspectief?

In een nv zijn de aandelen in principe vrij overdraagbaar. Welke afspraken kunt u dan zoal maken om te vermijden dat u met vreemde aandeelhouders geconfronteerd wordt? Door uw nv om te vormen tot een bvba geeft u aan uw vennootschap op een eenvoudige manier een meer besloten karakter. Hoe verloopt die omvorming? Welke overdrachtsbeperkingen gelden er dan in een bvba? Wat zijn de andere voor- en nadelen van die omvorming? Meer...

FAMILIECHARTER

Een familiecharter opstellen: ook voor uw bedrijf een noodzaak?

Bij een beursgenoteerd familiebedrijf werd het conflict tussen de familiale aandeelhouders en de externe CEO onlangs in de media breed uitgesmeerd. Binnen niet-beursgenoteerde bedrijven zijn conflicten tussen de familiale aandeelhouders helaas ook geen uitzondering... Hoe kunt u via het opstellen van een familiecharter de kans dat dergelijke conflicten op termijn het succes van het bedrijf ondermijnen drastisch verminderen? Waarover maakt u in zo’n familiecharter het best zoal afspraken? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator