Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FAMILIECHARTER

Een familiecharter opstellen: ook voor uw bedrijf een noodzaak?

Bij een beursgenoteerd familiebedrijf werd het conflict tussen de familiale aandeelhouders en de externe CEO onlangs in de media breed uitgesmeerd. Binnen niet-beursgenoteerde bedrijven zijn conflicten tussen de familiale aandeelhouders helaas ook geen uitzondering... Hoe kunt u via het opstellen van een familiecharter de kans dat dergelijke conflicten op termijn het succes van het bedrijf ondermijnen drastisch verminderen? Waarover maakt u in zo’n familiecharter het best zoal afspraken? Meer...

OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Samenwerking met medeaandeelhouder in een nv betonneren met een ‘standstill’?

Als u samen met een zakenpartner een nieuw bedrijf opricht, dan heeft u wellicht goede redenen om specifiek met die partij in zee te gaan. Misschien heeft de nieuwe vennootschap zijn specifieke knowhow of de toegang tot een bepaalde markt wel nodig om rendabel te zijn? Hoe kunt u dan vermijden dat uw partner er toch te snel uit stapt en zijn aandelen verkoopt? Onder welke voorwaarden is een overdrachtsbeperking in een nv dan toch geldig? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van die clausule? Wat kunt u achteraf nog ondernemen als de andere partij zich uiteindelijk toch niet aan de afspraken houdt? Bent u dan beter beschermd als u de overdrachtsbeperking nu in de statuten opneemt? Waarom voorziet u in elk geval het best toch ook in een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

AANDEELHOUDERS

Geen onbekende aandeelhouders in mijn vennootschap!

Als u een nieuwe aandeelhouder aan boord neemt of als er in uw vennootschap meerdere aandeelhouders zijn, dan wilt u wellicht vermijden dat de andere aandeelhouders hun aandelen zomaar aan een ‘vreemde’ kunnen verkopen. Hoe pakt u dat concreet aan? In welke vennootschappen bestaan er daarover wettelijke regels? Kunnen een onvervreemdbaarheidsclausule, een goedkeuringsclausule of een voorkoopclausule soelaas bieden in een nv? Is er dan geen eenvoudigere oplossing? Wat is het risico als een van de aandeelhouders zijn aandelen via een vennootschap aanhoudt? Waarom voorziet u dan het best ook een aankoopoptie in geval van controlewijziging? Meer...

CONTROLE

Een maatschap als ‘superaandeelhoudersovereenkomst’?

Een maatschap wordt vaak gebruikt om een beleggingsportefeuille met behoud van controle te schenken. Aangezien een maatschap een soepel, flexibel en goedkoop instrument is, wordt zij ook steeds vaker gebruikt om de continuïteit van het bestuur binnen een familiebedrijf of een vastgoedvennootschap te regelen. Hoe werkt dat precies en met welke kosten moet u dan rekening houden? Wat zijn de voor- en nadelen van het werken met een maatschap t.o.v. een aandeelhoudersovereenkomst en een stichting administratiekantoor? Meer...

AANDELEN

Een pakketje aandelen ‘doorschuiven’ naar uw partner: hoe pakt u dat het best aan?

Het gebeurt wel vaker dat ondernemers of vrije beroepers na verloop van tijd een deel van de aandelen in hun vennootschap op naam van hun partner willen zetten, in het kader van een successieplanning of om bepaalde situaties uit het verleden recht te trekken. Hoe ‘verschuift’ u dan het best aandelen naar uw partner? Kunt u de aandelen schenken of verkopen? Is er daarbij een verschil tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden? Waarom is het verschuiven van aandelen via een huwelijkscontract binnen het huwelijksvermogen vaak de beste oplossing? Meer...

GESCHILLENREGELING

Conflicten tussen aandeelhouders: uitsluiting en uittreding als laatste redmiddel?

Welke mogelijkheden biedt de geschillenregelingsprocedure u als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of uw belangen schaadt of dreigt te schaden? Wat is daarbij het verschil tussen een vordering tot uitsluiting en een vordering tot uittreding? Om welke gegronde redenen kunt u die procedure opstarten en hoe loopt zo’n procedure concreet? Wat gebeurt er als de aandeelhouders wederzijds de uitsluiting van de andere aandeelhouder vorderen? Welke alternatieven zijn er? Kunt u in de statuten clausules voorzien om te vermijden dat u uw toevlucht moet nemen tot de geschillenregelingsprocedure? Kan bemiddeling een goed alternatief zijn? Meer...

MINDERHEIDSAANDEELHOUDER

Minderheidsaandeelhouder worden: u bent vaak beter beschermd dan u verwacht!

Als succesvol ondernemer krijgt u wellicht af en toe de vraag om in een ander bedrijf (minderheids)aandeelhouder te worden. Misschien aarzelt u omdat u vreest als minderheidsaandeelhouder geen enkele zeggenschap te hebben over de gang van zaken? In welke mate beschermt de wet u als minderheidsaandeelhouder? Wat houdt uw informatie- en controlerecht concreet in? Wanneer kunt u de aanstelling van een vennootschapsdeskundige vragen? Hoe kunt u diens verslag gebruiken om uw belangen te beschermen? Kunt u als minderheidsaandeelhouder de bestuurders soms toch aansprakelijk stellen? Wanneer kunt u de meerderheidaandeelhouders verplichten om u uit te kopen? En hoe beschermt u zich nog beter via een aandeelhoudersovereenkomst? Meer...

WAARDERING

Bepalen ‘multiples’ de overnameprijs voor uw bedrijf?

Hoe kunt u ‘multiples’ gebruiken om uw bedrijf te waarderen? Waarom is het belangrijk om daarbij ook rekening te houden met de schuldgraad? Enterprise value/ebitda is vandaag een van de meest gebruikte multiples. Wat betekenen die begrippen? Waar vindt u de informatie om zo de waarde van uw bedrijf in te schatten? Waarom is het niet evident om een bedrijf met multiples te waarderen? Waar moet u zoal rekening mee houden in uw zoektocht naar vergelijkbare bedrijven? Waarvoor moet u opletten als u de ‘multiple’ die een concurrent gekregen heeft, op uw bedrijf wilt toepassen? Waarom is het belangrijk uw adviseur ook om een waardering op basis van DCF te vragen? Meer...

AANDELENOPTIES

Aandelenopties: alleen voor multinationals?

Hoe kunt ook u aandelenopties gebruiken om uw sleutelmedewerkers te motiveren? Waarom wordt dat nog belangrijker als u op termijn aan een verkoop denkt? Welke spelregels moet u respecteren als u aandelenopties invoert? Welke procedure moet u volgen? Aan wie kunt u aandelenopties toekennen en hoeveel vrijheid heeft u daarbij? Kunt u alleen aandelenopties toekennen aan werknemers of ook aan zelfstandigen? Waarom en onder welke voorwaarden is werken met aandelenopties fiscaal gezien voordelig? Hoe wordt het voordeel fiscaal gewaardeerd? Welke rol speelt een waardering van uw bedrijf daarbij? Is er ook RSZ te betalen op het voordeel? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

OVERNAME AANDELEN

Uw kind wil zich in een bedrijf inkopen: hoe financieren?

In een aantal sectoren (bv. ICT) kiezen jongeren er vandaag steeds vaker voor om als zelfstandige aan de slag te gaan. Daarbij beperken ze er zich dikwijls niet toe om hun diensten aan te bieden, maar willen ze zich graag inkopen in het bedrijf waarmee ze samenwerken. Welke financieringsmogelijkheden zijn er wanneer uw kind op die manier mede-eigenaar van een bedrijf wil worden? Is bankfinanciering een optie? Kan de waarborgregeling van de Vlaamse overheid daarbij helpen? Wat zijn de voordelen van een ‘vendor loan’? Kunt u uw kind helpen met een win-winlening en tegelijkertijd zelf een fiscaal voordeel doen? Is lenen via het Participatiefonds een optie? Met welke andere aandachtspunten houdt u het best rekening? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator