Artikeldatabank

Zoekresultaat: 38 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

Nieuw vennootschapsrecht: dwingende bepalingen nu van toepassing

Het nieuwe WVV is in werking getreden op 1 mei 2019, met een ruime overgangsperiode voor de op dat ogenblik reeds bestaande (‘oude’) vennootschappen. Sedert 1 januari 2020 zijn evenwel de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op die (bestaande) vennootschappen. Welke bepalingen zijn van dwingend recht? Wat indien uw statuten in strijd zijn met een of meer van die bepalingen? Wat is de sanctie op de overtreding van de dwingende bepalingen? Meer...

ACQUISITIES

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt? Meer...

BESTUUR

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een NV in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een NV. De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een NV sinds 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets voor het dagelijks bestuur? Meer...

UITTREDING

BV: nu uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk

De hervorming van het vennootschapsrecht voert in de BV een nieuwe mogelijkheid in om de vennootschap te verlaten. Voortaan kan een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden uit de vennootschap. Hoe wordt die aandeelhouder dan vergoed? Wie betaalt die vergoeding? Is de uittreding in elke BV mogelijk? Wat zijn de spelregels? En wat is het verschil met de geschillenregeling? Meer...

ONTBINDING

Ontbinding en vereffening 2.0: wat wijzigt de hervorming van het vennootschapsrecht?

Het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Boek 2, Titel 8) voorziet in een aantal wijzigingen wat betreft de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Wat is er nieuw? Wanneer treedt een ontbinding van rechtswege op? Kunt u een concurrent uitschakelen door hem te dagvaarden in ontbinding? Meer...

OVERDRACHT

De nieuwe BV: statuten gebruiken om de overdracht aan uw kinderen te organiseren?

Het nieuwe vennootschapsrecht, dat vastgelegd is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vervangt de BVBA door de BV. Het gaat daarbij echter om meer dan een loutere naamswijziging; er zijn ook inhoudelijk gezien nogal wat veranderingen. Hoe kunt u de grotere vrijheid om statutaire clausules te voorzien inzake de verdeling van stemrechten en dividenden en de uittreding als aandeelhouder lastens het vennootschapsvermogen gebruiken om de overdracht van uw bedrijf aan uw kinderen te organiseren? Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT

De kapitaalloze bv: vennootschapsrechtelijke gevolgen

Sinds 1 mei 2019 kunt u geen bvba meer oprichten. Voortaan spreekt men (voor nieuw opgerichte bvba’s) van een bv (besloten vennootschap). Niet alleen de naam verandert, belangrijker is dat de bv geen kapitaal meer kent. Wat zijn de gevolgen van het verdwijnen van het kapitaalbegrip? Met welke nieuwigheden moet u rekening houden als u een nieuwe vennootschap opricht of binnen een bv een dividend uitkeert? Wanneer spelen die nieuwe regels ook voor uw bestaande bvba? Meer...

AANDELEN

Aandelen en andere effecten in de bv: flexibiliteit troef?

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei  2019 wijzigt er heel wat aan het bestaande vennootschapsrecht. Zo wordt het kapitaalbegrip in de bv (de opvolger van de bvba) afgeschaft. Ook inzake effecten die de bv kan uitgeven en de rechten daaraan verbonden wijzigt het WVV de oude vennootschapswetgeving. Kan een bv voortaan ook warrants uitgeven? Is een inbreng in nijverheid mogelijk? Vanaf wanneer kan dit? Meer...

GESCHILLEN

Geschillenregeling 2.0: de vlag dekt vanaf 1 mei 2019 een veel bredere lading...

Als een ernstig conflict tussen de aandeelhouders de vennootschap of uw belangen schaadt of dreigt te schaden, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) geeft aan die regeling nu een ruimer toepassingsgebied. Welke andere geschillen dan de loutere overdracht van aandelen kunt u nu in die procedure betrekken? Kunnen vruchtgebruikers voortaan ook een vordering tot uittreding of tot uitsluiting stellen? Wanneer treden de nieuwe regels in werking? Meer...

OVERLIJDEN ZAKENPARTNER

Een levensverzekering sluiten op het hoofd van uw zakenpartner?

Wie verkrijgt bij het onverwacht overlijden de aandelen van uw vennoot? Tot welke misschien onverwachte problemen kan dat dan aanleiding geven? Bent u dan voldoende beschermd door de wettelijke overdrachtsbeperkingen die voor een bvba gelden? Waarom voorziet u het beste niet alleen in een nv maar ook in een bvba toch een voorkooprecht? Wat zijn dan de aandachtspunten? Hoe zorgt u ervoor dat u op dat moment ook over de nodige middelen beschikt om de aandelen over te nemen? Door wie laat u de premie betalen, als u daarvoor een overlijdensverzekering afsluit? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator