Artikeldatabank

Zoekresultaat: 44 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GESPLITSTE AANKOOP

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft eerder een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Moet u de voorafgaande schenking nu niet meer registreren? Wat zijn dan de gevolgen als u daarna binnen de drie jaar overlijdt? Meer...

ONROEREND GOED

Optioneel btw-stelsel onroerende verhuur: KB verduidelijkt hoe u de keuze moet maken

Sinds 1 januari 2019 is het, zoals u weet, onder bepaalde voorwaarden mogelijk om ervoor te kiezen om de verhuur van een onroerend goed dat door de huurder beroepsmatig gebruikt wordt, aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten? Meer...

VASTGOED

Wanneer zijn kosten van een pand in uw vennootschap nu eigenlijk aftrekbaar?

Het hof van beroep besliste onlangs dat een vennootschap de kosten van twee appartementen aan zee fiscaal volledig mocht aftrekken. Deze beslissing kreeg veel aandacht, omdat de rechtspraak over vastgoed in vennootschappen de laatste jaren vaak negatief is voor de belastingplichtige. Wat is de belangrijkste voorwaarde om te bepalen of kosten van een pand in uw vennootschap aftrekbaar zijn of niet? Wat is daarbij de relevantie van het gebruik dat van het pand gemaakt wordt? Waarom kreeg in de zaak voor het Gentse hof van beroep de vennootschap gelijk? Meer...

FISCALE GESCHILLEN

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Als u sommige media mag geloven, dan voert de fiscus een ware kruistocht tegen particulieren met meerdere vastgoedeigendommen. Wanneer kan de fiscus vastgoedmeerwaarden of -inkomsten herkwalificeren? Welke interessante uitspraken deden de hoven van beroep daarover recentelijk? Moet u zich nu ook zorgen maken als u een paar panden verhuurt? Meer...

VASTGOED

Koopt u een beleggingspand het best privé of met uw vennootschap?

U overweegt om een pand te kopen als belegging. Hoe doet u dat fiscaal gezien het best, met uw vennootschap of privé? Wat zijn de voor- en nadelen en risico’s van beide mogelijkheden? Waarom kunt u niet zomaar berekenen wat de beste keuze is? Hoe kiest u dan de voor u beste optie? Meer...

VERHUUR

Huurwetgeving nu in de drie gewesten grondig gewijzigd

Wat moet u weten over de nieuwe huurwetgeving, als u verhuurt of van plan bent om voor uw pensioen een onroerend goed aan te kopen? Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing? Hoeveel waarborg mag u nu vragen? Welke herstellingen zijn nu ten laste van de huurder? Wat zijn de regels als u aan meerdere huurders verhuurt? Wat gebeurt er als uw huurder overlijdt? Meer...

GESPLITSTE AANKOOP

Na een gesplitste aankoop met uw vennootschap het pand verkopen?

U heeft jaren geleden samen met uw vennootschap een pand gesplitst aangekocht, u de blote eigendom en uw vennootschap het vruchtgebruik. Nu heeft u beslist om te verkopen. Hoe moet u de verkoopprijs dan verdelen tussen u en uw vennootschap, en wat zijn de fiscale gevolgen van de verdeling? Wat is het standpunt van de fiscus en wat vindt de rechtspraak daarvan? Meer...

PENSIOENOPBOUW

Uw rendement verhogen door te lenen op uw bedrijfspensioen om vastgoed te kopen?

Op welke manieren kunt u uw bedrijfspensioen nu al gebruiken om de aankoop van vastgoed te financieren? Waarom is een bulletlening bij de bank die u terugbetaalt met uw pensioenkapitaal een interessante oplossing? Hoe kunt u die lening gebruiken om uiteindelijk uit uw pensioenkapitaal een hoger rendement te halen dan het rendement dat de verzekeraar u toekent? Meer...

ONROEREND GOED

Een pand in uw vennootschap verbouwen: hoe zit het dan met de btw?

Hoe zit het met de btw op de verbouwingswerken als uw vennootschap eigenaar of vruchtgebruiker is van een privé gebruikt pand? Welk tarief is er dan van toepassing, 6% of 21%? Moeten de aannemers btw aanrekenen of is de regeling ‘medecontractant’ van toepassing? Hoeveel btw kan uw vennootschap recupereren? Speelt het gebruik van het pand een rol? Meer...

ONROERENDE VERHUUR

Onroerende verhuur met keuze voor btw: nu definitief geregeld?

We hebben eerder al de krachtlijnen van de nieuwe regels voor de beroepsmatige verhuur met btw toegelicht. Nu zijn ook de definitieve teksten ingediend bij het parlement en is er duidelijkheid over een aantal in de praktijk vaak gestelde vragen. Wanneer is een gebouw nieuw voor de toepassing van de nieuwe regeling? Is een verhuur met btw nu soms toch mogelijk als het pand gemengd gebruikt wordt? Wie moet er voor het btw-regime opteren en hoe moet dat in de praktijk gebeuren? Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator